از‭ ‬تمام تو فقط‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬می‌گویم‭...‬
سیاستگذاری کشاورزی

خطابه‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬است و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت، نه‭ ‬به‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬گندم‭ ‬است و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ... ‬ سخنی‭ ‬دردمندانه‭ ‬و‭ ‬برخواسته‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬دختری‭ ‬است‭ ‬که در‭ ‬کسوت‭ ‬یک‭ ‬خبرنگار‭ ‬با‭ ‬وجدان،‭ ‬...

چربیدن‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬بر‭ ‬شرط‭ ‬نفر
سیاستگذاری کشاورزی

دکتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬نهم‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات،‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بیست‌وسومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬خبر‭ ‬جدیدی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اختصاص‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ - ‬...

در‭ ‬فصل‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬نوشتن
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬فصل‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬آغازین‭ ‬ماه‌های‭ ‬فصل‭ ‬خواندن‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬که‭ ‬بذر‭ ‬اندیشه،‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬دانه‌های‭ ‬زرین‭ ‬گندم،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬هزاران‭ ‬گیاه‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬جواهری،‭ ‬درجان‭ ‬آدمی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬خاک‭ ‬نهاده‭ ‬می‌شود...

تاریخ نگار کشاورزی 210
اخبار و رویدادهای کشاورزی

در‭ ‬همه‭ ‬روزهای‭ ‬سال،‭ ‬رویدادهایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ماشینی‭ ‬برای‭ ‬كاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬اختراع‭ ‬شده،‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬یا‭ ‬تفاهم‌نامهای‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬كشاورزی‭ ‬دیگر‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬رابطه...

وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بوته‭ ‬نقد
سیاستگذاری کشاورزی

ارائه‭ ‬برنامه‭ ‬32‭ ‬صفحه‌ای‭  ‬و‭ ‬حدود‭ ‬12000‭ ‬کلمه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬رأی‭ ‬اعتماد‭ ‬چنان‭ ‬پرحجم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسید‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬برنامه‭ ‬16‭ ‬وزیر‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬یک‭ ‬هفته‌ای‭ ‬توسط‭ ‬هر‭ ‬نماینده‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی...

ضرورت‭ ‬خروج امضاهای‭ ‬طلایی
سیاستگذاری کشاورزی

دکتر‭ ‬ربیع‭ ‬فلاح‭ -  ‬استاندار‭ ‬مازندران - ‬،‭ ‬دکتر‭ ‬شریعت‌نژاد‭  - ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬دهم - ‬،‭ ‬دکتر‭ ‬شاهراجی - ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ - ،‭ ‬مهندس‭ ‬عنایت‌الله‭ ‬تورنگ - ‬نماینده‭ ‬سابق‭ ‬مجلس‭ -  ‬مرحوم‭ ‬دکتر‭ ‬فرشاد‭  - ‬رئیس‭ ‬دانشکده‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬ساری ...

مدیریت منابع‭ ‬آب‭ ‬کشاورزی
آب، خاک و سیستم های نوین آبیاری

رشد‭ ‬فزاینده‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬غذا،‭ ‬استفاده‭ ‬پایدار‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ضروری‭ ‬می‌سازد‭. ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬92‭ ‬درصدی،‭ ‬بزرگترین‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬ مدیریت‭ ‬اثربخش‭ ‬منابع‭ ‬آب...

‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬طلوع‭ ‬روزگار‭ ‬نو
سیاستگذاری کشاورزی

دلیری‌های‭ ‬مردم‭ ‬نیمروز‭  - ‬سیستان‭ -  ‬اگرچه‭ ‬امروز‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬آورده‭ ‬می‌شود،‭ ‬اما‭ ‬تاریخ‭ ‬هیچگاه‭ ‬این‭ ‬دلاورمردی‌ها‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭. ‬مردمانی‭ ‬اصیل،‭ ‬رشید،‭ ‬نجیب،‭ ‬صبور‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استقامت‭ ‬و‭ ‬ستبر،‭ ‬چون‭ ‬تفتان‭ ‬کوه‭ ‬...

جهان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامن‭ ‬انرژی‌های‭ ‬نو
سیاستگذاری کشاورزی

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تجارب‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬آب‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬مناطق‭ ‬مستعد‭ - ‬کشاورزی،‭ ‬باغات،‭ ‬گلخانه‌ها،‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬و‭  - ... ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انرژی‌های‭ ‬مشابه‭ ‬با‭ ‬صرفه‌تر‭ ‬و‭ ‬کاراتر‭ ‬است...

جنگی‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬فصول
تراریخته

شاید‭ ‬زمانی‭ ‬تراریخته‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬اعراب‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬فوق‭ ‬دکترای‭ ‬مهندسی‭ ‬ژنتیک‭ ‬با‭ ‬شعار‭ ‬همیشگی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬کلاس‌های‭ ‬دانشگاه‭ ‬که‭  - ‬فناوری‭ ‬هراس‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬ستیز‭ ‬نباشیم‭ -  ‬تحقیقات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬متخصصین...

تشکیل‭ ‬تعاونی‭ ‬ارگانیک
سیاستگذاری کشاورزی

بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬پر‭ ‬رونق‭ ‬و‭ ‬هیجان‌زده،‭ ‬تولید‭ ‬پر‭ ‬حجم‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬شیمیایی‭ ‬محصولات‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بیستم،‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬محصولات‭ ‬تولیدی‭ ‬این‭ ‬روش،‭ ‬چنین‭ ‬استنباط‭ ‬می‌شود‭ ‬...

نقش نمایشگاه‌های کشاورزی
گزارش نمایشگاه

همانگونکه‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬پیداست‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جایگاهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬کنندگان‭ ‬و‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬کنش‌های‭ ‬سازمان‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬به‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬کالا‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬بپردازند‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬دیگر‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جایگاه...

بازار‭ ‬مکاره و‭ ‬بازارچه‭ ‬محلی
گزارش نمایشگاه

سالانه‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬نمایشگاه‭ ‬کشاورزی - اعم‭ ‬از‭ ‬تخصصی‭ ‬یا‭ ‬کلی‭ -  ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭: ‬ •‭ ‬سایت‌‭ ‬پیرو‭ ‬فرتوت‭ ‬مرکز‭ ‬دائمی‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬با‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬خدمت‭ ‬و‭ ‬سالن‌های‭ ‬بازسازی‭ ‬نشده ...

هدف؛‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون
ماشین آلات کشاورزی

این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورز‭ ‬معاون‭ ‬محترم‭ ‬مقام‭ ‬عالی‭ ‬وزارت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬،جناب‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬اسفندیاری‭ ‬پور‭ ‬مشاور‭ ‬محترم‭ ‬مقام‭ ‬عالی‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬محترم‭...

نان‭ ‬خوب‭ ‬هم،‭ ‬می‌شود‭ ‬پخت‭...‬
سیاستگذاری کشاورزی

رسانه‌ها‭ ‬اخیرأ‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬زیاد‭ ‬نمک،‭ ‬در‭ ‬پخت‭ ‬نان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بی‌کیفیتی‭ ‬گندم‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬گزارش‌هایی‭ ‬داده‌اند؛‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬آزمایشات‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬حوز‌ه‌ی‭ ‬گندم،‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬عکس‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬حکایت‭ ‬می‌کند‭.‬ بر‭ ‬اساس‭ ‬گزارش‭ ...

arrow