بذر، پرچم‌دار‭ ‬تولیدات‭ ‬گیاهی
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

گیاه‌شناسان‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬یك‭ ‬گیاه‭ ‬رشد‭ ‬نكرده‭ ‬می‌دانند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬آوردن‭ ‬امكانات‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬شكوفا‭ ‬می‌شود‭. ‬اما‭ ‬بذر‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬اندامی‭ ‬از‭ ‬گیاه‭ ‬اتلاق‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬كاشته‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬بتواند‭ ‬...

كشت‌بافت؛ زندگی‭ ‬درون‭ ‬شیشه‌ای
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

كشت‌بافت،‭ ‬تكنيك‭ ‬ابزاري‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬پايه‭ ‬و‭ ‬داراي‭ ‬كاربردهاي‭ ‬تجاري‭ ‬متعددي‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬روش‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬حائز‭ ‬اهميت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬گياهاني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬طبيعي‭ ‬دوره‭ ‬رشد‭ ‬طولاني‭ ‬داشته، ...

جشنواره‌ای در‭ ‬قامت‭ ‬ارقام‭ ‬جدید
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

موسسه‭ ‬تحقیقات‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬نهال‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬منتهی‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬96،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬رقم‭ ‬زراعی،‭ ‬باغی،‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬معرفی‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬دلار‭ ‬ارزآوری‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬...

به‭ ‬خاطر‭ ‬یك‭ ‬مشت‭ ‬زعفران
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

مهندس‭ ‬محمدعلی‭ ‬طهماسبی‭ ‬دایره‌المعارف‭ ‬باغبانی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬كه‭ ‬دانش‌آموخته‭ ‬رشته‭ ‬باغبانی‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬دانشجویان‭ ‬فعال‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬بود؛‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مبحثی‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ...

همخوانی‭ ‬نداشتن‭ ‬اهداف‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭
سیاستگذاری کشاورزی

مهندس‭ ‬اكبری‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬نشست‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬بر‭ ‬نوسازی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری،‭ ‬تحویل‭ ‬حجمی‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ -‬با‭ ‬هدف‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬مثبت‭ ‬بر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭-‬،‭ ‬برقی‭ ‬كردن‭ ‬چاه‌ها،‭ ‬ضرورت‭ ‬نهایی‭ ‬شدن‭ ‬لایحه‭ ‬خاك‭ ‬برای‭...

آزی‌وَش،‭ ‬اكسیر‭ ‬جوانی
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

گیاه‭ ‬آزی‌وش‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كشوری‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬نام‭ ‬شهرت‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اسم‭ ‬اولیه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مصر،‭ ‬الملوكیه‭ -‬گیاهی‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬خانواده‏‭ ‬پادشاهی‭ ‬و‭ ‬دربار‭ ‬حكومت‭ ‬حق‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داشتند‭- ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بعدها،‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬سایر‭ ‬...

در‭ ‬مرز‭ ‬توانایی‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬كلزا
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬مهندس‭ ‬عباس‭ ‬كشاورز‭ ‬معاون‭ ‬زراعت،‭ ‬دكتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضایی‭ ‬معاون‭ ‬تولیدات‭ ‬امور‭ ‬دامی،‭ ‬مهندس‭ ‬علیرضا‭ ‬مهاجر‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مسئولین‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‭...

تیمار‭ ‬خاك‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬كود‭ ‬وطنی‭!‬
کود

به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬مواد‭ ‬معدنی،‭ ‬آلی‭ ‬یا‭ ‬بیولوژیك‭ ‬كه‭ ‬دارای‭ ‬عناصر‭ ‬غذایی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬بالابردن‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاك‌‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬كمی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬شود‭ ‬كود‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌شود‭. ‬امروزه‭ ‬با‭ ‬پیشرفت ...

گلادیاتورهای‭ ‬جنگ‭ ‬بیولوژیك
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

اینكه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬مصرف‭ ‬سموم‌نباتی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نصف‭ ‬متوسط‭ ‬جهانی‭ ‬است؛‭ ‬اما‭ ‬بازگشت‭ ‬محصولات‭ ‬صادراتی‭ ‬از‭ ‬برخی‭ ‬كشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬كشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬نقض‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬می‌كند‭ ‬در‭ ...

سیمای‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬در‭ ‬جهان
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭-‬كشاورزی‭ ‬بدون‭ ‬دستكاری‭ ‬خاك‭-‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1999‭ ‬تقریباً‭ ‬برای‭ ‬حدود‭ ‬45‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬راضی‭ ‬جهان‭ ‬به‌كار‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭.‬‭ ‬سپس‭ ‬با‭ ‬روند‭ ‬تدریجی‭ ‬افزایش‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬180‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬...

قرار ما، تقویت‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید
صنعت دام و طیور و آبزیان

دكتر‭ ‬مرتضی‭ ‬رضایی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬مدیران‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬خوش‌آتیه‌ی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬وی‭ ‬كه‭ ‬فردی‭ ‬عملگراست‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬جامعه‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬زحمات‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬فعالان‭ ‬عرصه‭ ...

ارتقای‭ ‬ژنتیكی‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬بومی
صنعت دام و طیور و آبزیان

در‭ ‬ادامه‭ ‬مقاله‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬192‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬1395ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت،‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬بهبود‭ ‬تولیدات‭ ‬بز‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرمسیر‭-‬كتابچه‌ای‭ ‬برای‭ ‬فعالین‭ ‬توسعه‮»‬‭ ‬نوشته‭ ‬كریستی‭ ‬پیكاك،‭ ‬اشاره‭ ‬...

همت‭ ‬بلند‭ ‬مردان‭ ‬روزگار
صنعت دام و طیور و آبزیان

گروه‭ ‬تولیدی‭ ‬ساوانا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1368‭ ‬به‭ ‬جنبش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬سازندگی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬پیوست‭. ‬عبدالعلی‭ ‬طهماسبی‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬ضرورت‭ ‬تقویت‭ ‬بنیان‌های‭ ‬تولید،‭ ‬كمر‭ ‬همت‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬تأسیس‭ ‬یك‭ ‬داروخانه‭ ‬دامپزشكی‭ ‬آغاز‭ ‬كار‭ ‬...

پژواك‭ ‬آوا‭ ‬پروتئین‭ ‬در‭ ‬ایران
صنعت دام و طیور و آبزیان

شكل‭ ‬ظاهری،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬لیبل‭ ‬و‭ ‬لگو‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬را‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬كیفیت،‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬است‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬سلیقه‭ ‬مصرف‌كننده‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬سهم...

كیفیت تخم‭ ‬كرم‭ ‬ابریشم‭ ‬داخلی
حیوانات خاص

نوغانداری‭ ‬از‭ ‬دیر‭ ‬باز‭ ‬بین‭ ‬ایرانیان‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬ریشه‭ ‬فرهنگی‭ ‬پوشش‭ ‬اقوام‭ ‬ایرانی‭ ‬جست‭.‬در‭ ‬باب‭ ‬اهمیت‭ ‬نوغانداری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همین‭ ‬بس‭ ‬كه‭ ‬جمشید‭ (‬پادشاه‭ ‬هخامنشی‭) ‬رواج‭ ‬و‭ ‬توسعه‭...

arrow