سیاستگذاری کشاورزی
فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مالی

وزارت جهاد کشاورزی

فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مالی

سیدمحمد موسوی

انتخاب و انتصاب مدیران مالی یکی از مسائلی است که مورد توجه مدیران ارشد وزارتخانه‌های مختلف می‌باشد چرا که حسابداری دولتی جهت وصول و کنترل درآمدها و سایر دریافتی‌ها و تودیع آن‌ها در حساب‌های بانکی به‌خصوص انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها انجام معاملات، تنظیم اسناد حساب‌ها و رسیدگی به آن‌ها، نگهداری حساب‌های مستقل، نحوه تخصیص و مصرف منابع حساب‌های مستقل و به طور کلی مراحل مختلف امور مالی و رعایت قوانین و مقرارت نیاز به تشریفات به‌خصوص دارد.
انجام امور فوق آن زمان امکان‌پذیر است که نیروهای منصوب در پست‌های عامل ذیحسابی از مهارت و ویژگی‌های لازم برخوردار باشند. در وزارت جهاد کشاورزی همواره یکی از دغدغه‌های فکری مدیریت، انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی پست عامل ذیحسابی می‌باشد.
بنابراین با توجه به مشاهداتی که در طول چندسال تجربه در این دستگاه به‌دست آمده، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا این فرآیند از یک قاعده منظمی پیروی میکند یا خیر. 
با این توصیف به‌دنبال تعیین فرآیند انتصاب عاملین ذیحسابی در وزارت جهاد کشاورزی تحقیقی صورت گرفته و تلاش شده تا وضعیت عاملین در زمان انتصاب مشخص گردد و سپس با نظرات مدیران مالی مقایسه گردد و الگوی مناسبی در این مسیر ارائه نماید. امید است نتایج نظرات این تحقیق در بهبود مدیریت واحدهای مالی موثر واقع شود.
فرضیه اصلی: به نظر می‌رسد بین مهارت‌ها و صلاحیت‌های نظری عاملین ذیحسابی و انتصاب آنان اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
در این تحقیق اهداف خاصی به شرح زیر مورد نظر قرار گرفته است:
1. تبین چگونگی انتخاب و انتصاب عاملین ذیحسابی در وزارت جهاد کشاورزی
2. بررسی نظرات عاملین ذیحسابی درخصوص مهارت‌های انسانی، فی و نظری
3. بررسی نظرات و انتظارات مدیران کل و معاونین و روسای ادارات امور مالی به هنگام انتصاب عاملین ذیحسابی
4. ارائه پیشنهادات و الگوی موفق مالی
قلمرو تحقیق: 
از نظر مکانی این تحقیق در واحدهای دفتر مرکزی وزارت جهادکشاورزی، سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان دامپزشکی انجام شده است.
یافته‌ها و نتایج تحقیق: 
داده‌های استخراج شده از پرسشنامه‌هائی که طی چهار سازمان در سازمان توزیع و جمع‌آوری شده بود با استفاده از روش تحقیق آزمون ناپارامتریک(NoParametric) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
فرضیه فرعی1: بین مهارت‌ها و صلاحیت‌های نظری عاملین ذیحسابی و انتصاب آنان اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. 
فرضیه فرعی2: بین مهارت‌ها و صلاحیت‌های انسانی عاملین و انتصاب آنان اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. 
فرضیه فرعی3: بین مهارت‌های فنی عاملین ذیحساب و انتصاب آنان اختلاف معنی‌داری وجود دارد. 
در حالی که فرضیه اصلی بر این مبناست که بین مهارت‌های عاملین و انتصاب آنان اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

نشریه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۹ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow