واردات‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬ملکه‭ ‬زنبورعسل
سیاستگذاری کشاورزی

زنبورعسل،‭ ‬تولیدات‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬اهمیتی‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬قرآن‭ ‬سوره‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬سال‭ ‬این‭ ‬یاوران‭ ‬بی‌ادعای‭ ‬جامعه‭ ‬بشری‭  - ‬که‭ ‬خواستگاه‭ ‬آنان‭ ‬ایران‭ ‬بوده‭ ‬است‭ -  ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭  - ‬گرده‌افشانی‭ ‬و‭... -  ‬به‭ ‬کمک‭ ‬مزرعه‌داران‭ ‬می‌آیند‭ ‬کاری‭ ‬بس‭ ‬مهم‭ ‬و...

آقای‭ ‬کشاورز‭ ‬دوست‭!‬
سیاستگذاری کشاورزی

اردیبهشت‌ماه‭ ‬سال‭ ‬آینده‭  - ‬2‭ - ‬3‭ ‬ماه‭ ‬دیگر‭ -  ‬مردم‭ ‬کشور‭ ‬شاهد‭ ‬عرصه‭ ‬انتخاباتی‭ ‬جدیدی‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬برشوراها‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬دوره‌ای‭ ‬مجلس،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نیز‭ ‬راهی‭ ‬خانه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬پاستور‭ ‬شود‭.‬ نگاهی‭ ‬به‭ ‬جنب‭ ‬و‭ ‬جوش‌‭ ‬رسانه‌های‭ ‬گروهی‭  - ‬دیداری،...

آیا‭ ‬تولید‭ ‬Co2‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود؟
سیاستگذاری کشاورزی

سال‌ها‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صنایع‭ ‬تراکتورسازی‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬برآورده‭ ‬کردن‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬کاهش‭ ‬آلاینده‌ها‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قاره‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬وضعیتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬یافتند‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬گام‭ ‬بعدی‭ ‬محدود‭ ‬کردن‭ ‬ Co2‭ ‬در‭ ‬تراکتورها‭ ‬مشابه‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬اتومبیل‌ها‭ ‬بهکار‭ ‬رفته‭ ‬می‌باشد‭ ‬یا‭ ‬نه‭...

دنده‭ ‬عقب با‭ ‬سرعت‭ ‬180‭ ‬کیلومتر
سیاستگذاری کشاورزی

بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬یخ‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬آب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سفرهای‭ ‬مقامات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬کشورها‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬خارجی‌ها‭ ‬همه‭ ‬یک‭ ‬منظور‭ ‬دارند،‭ ‬صدور‭ ‬کالا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬خوان‭ ‬بیکران‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬ماندهای‭ ‬دلارهای‭ ‬نفتی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اختلاس‌گران‭....

سال میمون ‬رفت‭ ‬و‭ ‬"مرغ"‭ ‬آمد‭ ‬پدید
سیاستگذاری کشاورزی

سال‭ ‬میمون‭  - ‬حمدونه‭ -  ‬بر‭ ‬خصلت‭ ‬این‭ ‬جانور‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شاخه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شاخه‭ ‬پریدن‌های‭ ‬جماعت‭ ‬میمون‭ ‬صفت‭ ‬سپری‭ ‬شد‭. ‬سالی‭ ‬که‭ ‬کذب‭ ‬و‭ ‬دروغ‭ ‬رونق‭ ‬بسیار‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬تقلید،‭ ‬خلق‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬باد‭ ‬داد‭. ‬سالی‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬مسئولی‭ ‬عواقب‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نپذیرفت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬توپ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬آن‭ ‬دیگری‭ ‬‮«‬شوت‮»‬‭ ‬کرد...

گنج‌های‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬حجتی در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

مروری‭ ‬بر‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬میلیون‭ ‬فرهیخته‭ ‬و‭ ‬اندیشمند،‭ ‬سرمایه‌دار‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذار،‭ ‬محقق‭ ‬و‭ ‬استاد،‭ ‬شرکت‌دار‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌دار،‭ ‬صنعتگر‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬هجرت‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد،‭ ‬هموطنان‭ ‬فهیم‭ ‬ما‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬ایرانیان‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬ناسا‭ ‬یا‭ ‬گوگل‭ ‬و‭... ‬نیستند‭. ‬..

بازتعریف در‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی
سیاستگذاری کشاورزی

عبارت‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬واژه‌ای‭ ‬‮«‬امنیت‭ ‬غذایی‮»‬‭ ‬که‌این‭ ‬روزها‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دلایلی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬افزایش‭ ‬جمعیت‭ ‬جهانی،‭ ‬تغییر‭ ‬اقلیم،‭ ‬خشکسالی‌های‭ ‬دراز‭ ‬مدت،‭ ‬بیابانی‭ ‬شدن‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬جهت‌دار‭ ‬شدن‭ ‬مبحث‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬سیاسی‌گری،‭ ‬کاهش‭ ‬آب‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬موضوعاتی‭ ‬از‌این‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسئولان...

چرا کشاورزان‭ ‬ما‭ ‬فقیرند؟
سیاستگذاری کشاورزی

مستندات‭ ‬تاریخی‭ ‬بشر‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬شغل‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬خلقت،‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ده‌‌ها‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬حیات‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تکامل‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬تقریباً...

کشاورزی،‭ ‬نیازمند‭ ‬سرمایه‭ ‬ایرانیان‭ ‬مقیم‭ ‬خارج
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬گرمسیری‭ ‬تا‭ ‬معتدل‭ ‬و‭ ‬سردسیری،‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬پروتئین‭ ‬زمینی،‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬هرآنچه‭ ‬بشر‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬خوراک‭ ‬تولید‭ ‬میکند‭ ‬بهره‌مند‭ ‬هستیم‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬دانش‌روز،‭ ‬دور‭ ‬شده‌ایم‭. ‬تحریم‌ها‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬گذشته...

کلید‭ ‬تدبیر،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باغ‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشست
سیاستگذاری کشاورزی

چهار‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬به‌عبارتی‭ ‬بهتر‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬دولت‭ ‬‮«‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‮»‬‭ ‬سپری‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬دوره‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬دوم‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تنفیذ‭ ‬حکم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬تحلیف‭ ‬آغاز‭ ‬می‌گردد‭. ‬ اکنون‭ ‬فرصتی‭ ‬فراهم‭ ‬آمده‭ ‬است...

دوره‭ ‬چهارم‭ ‬صدارت‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬چالش
سیاستگذاری کشاورزی

مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پایانی‭ ‬دولت‭ ‬هفتم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬دو‭ ‬وزارتخانه ‭-‬ جهادسازندگی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ - ‬به‌عنوان‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬مسئولیت‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬هشتم‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬ویژه‭: ‬خودکفا‭ ‬شدن‭ ‬کشور‭...

بیم‌ها‭ ‬و‭ ‬امیدها
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬شماره‭ ‬گذشته،‭ ‬بختیاری‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬زینت‭ ‬بخش‭ ‬صفحه‌های‭ ‬مجله‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توفیقات‭ ‬متعدد‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همت‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬شكر،‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی،‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی...

شام‭ ‬و‭ ‬ناهار،‭ ‬هیچی
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬مرز‭ ‬۴۰‭ ‬سالگی‭ ‬انقلاب،‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬پیروزی‭ ‬می‌كوبید،‭ ‬ده‌ها‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬دسته‭ ‬و‭ ‬جناح‭ ‬و‭ ‬حزب‭ ‬و‭ ‬هیأت،‭ ‬درصدد‭ ‬آرایش‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كرسی‭ ‬وزارت‭ ‬نشاندن‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬بودند...

چربیدن‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬بر‭ ‬شرط‭ ‬نفر
سیاستگذاری کشاورزی

دکتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬نهم‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات،‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بیست‌وسومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬خبر‭ ‬جدیدی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اختصاص‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ - ‬...

بلندگوهای‭ ‬بی‌باطری‭ ‬وزارتخانه
سیاستگذاری کشاورزی

فریادهای‭ ‬جارچی‌های‭ ‬دیروز،‭ ‬بلندگوها،‭ ‬آژیرها‭ ‬و‭ ‬مطبوعات،‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬امروز،‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اطلاع‌رسانی،‭ ‬توجه‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬کردن،‭ ‬اصلاح‭ ‬مسیر‭ ‬و‭ ‬انحراف،‭ ‬بیدار‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬خرگوشی...

arrow