کشاورزی‭ ‬دقیق
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬روزافزون‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬جهان‌،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬علم‭ ‬کشاورزی‭ ‬اهمیت‭ ‬روزافزونی‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬علوم‭ ‬مطرح...

نقش کشاورزی‭ ‬پایدار
سیاستگذاری کشاورزی

کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬یک‭ ‬شاخه‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رویکرد‭ ‬مناسب‭ ‬قرن‭ ‬21‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پایداری‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬قشر‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬سوم‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است...

فصلی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان
سیاستگذاری کشاورزی

همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬مجله‭ ‬برمی‌آید،‭ ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬انتشار‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬حول‭ ‬محورهای‭ ‬دام‭  - ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم...

موانع‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬محصولات
سیاستگذاری کشاورزی

بازاریابی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‌ها‭ ‬مواد‌غذایی‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬می‌رسد‭. ‬بازاریابی‭ ‬ضامن‭ ‬بقای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ...

متغیری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارز
سیاستگذاری کشاورزی

ارز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‌کننده‭ ‬مراودات‭ ‬تجاری،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬متغیرهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬کشور‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستند،‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد...

فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

بورس‭ ‬کلمه‌ای‭ ‬فرانسوی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬لغت‌نامه‭ ‬د‌هخد‌ا‭ ‬بازاری‭ ‬نامید‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬د‌اد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬معامله‭ - ‬به‌خصوص‭ ‬اوراق‭ ‬بهاد‌ار‭ -  ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬سال‭ ‬1460‭ ‬میلاد‌ی‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‭ ‬بهاد‌ار‭ ‬جهان...

درك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

امروزه‭ ‬معضلات‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬فراواني‭ ‬د‌ر‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬د‌ارد‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آلود‌گي‭ ‬آب‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬و‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬ريزگرد‌ها،‭ ‬همچنين‭ ‬تغييرات‭ ‬جهاني‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬گرمايش‭ ‬جهاني‭ ‬اشاره‭ ‬كرد؛‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬ناشي...

تاریخچه کشاورزی شماره 215 و 216
اخبار و رویدادهای کشاورزی

1‭ ‬اسفند •‭ ‬سال‭ ‬1295‭ ‬شماره‭ ‬اول‭ ‬مجله‭ ‬بيطاري‭ -‬د‌امپزشکي‭- ‬در‭ ‬22‭ ‬صفحه‭ ‬با‭ ‬چاپ‭ ‬سربي‭ ‬در‭ ‬مطيعه‭ ‬برادران‭ ‬باقرزاد‌ه‭ ‬د‌ر‭ ‬تهران‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬ 2‭ ‬اسفند •‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬کميته‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬زراعي‭ ‬که‭ ‬زيرنظر‭ ‬ستاد‭ ‬...

این‭ ‬جهان‭ ‬کوه‭ ‬است
سیاستگذاری کشاورزی

زاد‌روز‭ ‬خواجه‭ ‬نصیرالد‌ین‭ ‬طوسی‭ ‬د‌ر‭ ‬پنجم‭ ‬اسفندماه‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬تلاش‌های‭ ‬این‭ ‬د‌انشمند‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬روز‭ ‬مهند‌سی‭ ‬نام‭ ‬نهاد‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی...

بر باد رفتن افتخارات و فرصت ها
سیاستگذاری کشاورزی

جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬56‭ ‬کشور‭ ‬مسلمان‭ ‬دیگر‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬دارای‭ ‬چندین‭ ‬کمیته‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬کمیته‭ ‬دائمی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬...

چاشنی‭ ‬اکسیر‭ ‬جوانی
صنایع غذایی

کامبوچا‭ ‬یک‭ ‬نوشیدنی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ترکیب‭ ‬یک‭ ‬قارچ‭ ‬و‭ ‬مقداری‭ ‬دمنوش‭  - ‬چای‭ - ‬‭ ‬بدست‭ ‬می‌آید‭. ‬نوشیدنی‭ ‬کامبوچا‭ ‬یک‭ ‬نوشیدنی‭ ‬پروبیوتیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬اسیدآمینه‌ها،‭ ‬آنتی‌اکسیدان‌ها،‭ ‬آنزیم‌های‭ ‬مفید‭ ‬و‭ ‬پلی‌فنول‌ها...

مقابله‭ ‬با‭ ‬گرسنگی‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬ضایعات
صنایع غذایی

در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬عکسی‭ ‬از‭ ‬تابلوی‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬نوشته‭ ‬بود :‬‮«‬‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬قدر‭ ‬می‌خورید‭ ‬بردارید،‭ ‬ولى‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برمی‌دارید‭ ‬واقعا‭ ‬بخورید‭!‬‭ ‬دیروز‭ ‬‮٤٥‬‭ ‬کیلو‭ ‬غذاى‭ ‬اضافه‭ ‬بشقاب‌ها‭...

تقدیر‭ ‬از‭ ‬سلامت‌پیشگان‭ ‬پگاه
صنایع غذایی

تقارن‭ ‬اعیاد‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬خوشحالی‭ ‬مضاعف‭ ‬مردم‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬شرکت‭ ‬پگاه‭ ‬تهران،‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬10‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬که‭ ‬مصادف‭ ‬با‭ ‬ماه‭ ‬شعبان‭ ‬و‭ ‬اعیاد‭ ‬مبارک‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬بود،‭ ‬بزرگداشت‭ ‬روز‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬کارگر‭ ‬...

‬راهی‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‌ای
صنایع غذایی

به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬ماهنامه‭ ‬دانش‌بنیان؛‭ ‬نوش‌جان‭ ‬کردن‭ ‬حشرات‭ ‬به‌جای‭ ‬استیک،‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬راهکاری‭ ‬مثبت‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬انتشار‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬مطرح‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬محققان‭ ‬با‭ ‬جایگزین‭ ‬کردن‭ ‬...

arrow