كشاورزی‭ ‬قراردادی
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬هیچ‭ ‬دوره‭ ‬و‭ ‬برهه‌ای‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬یكصد‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬موردی‭ ‬مشاهده‭ ‬نشده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كشت‌وكار‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری،‭ ‬سودآوری‭ ‬و‭ ‬درآمدزایی‭ ‬برای‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬باشد‭. ‬ كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همواره‭ ‬اسیر‭ ‬دو‭ ‬عامل‭ -...

با افتخار ایستاده ایم
سیاستگذاری کشاورزی

بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬يك‭ ‬بانك‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬تاثيرگذار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬كشاورزي‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬و‭ ‬10درصد‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مذكور‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كند‭.‬ اين‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬تأسي‭ ‬از‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رسالتي‭ ‬كه‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬برمبناي‭ ‬استراتژي‌هاي‭ ‬تدوين‭ ‬...

بيش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬مانده‭ ‬سال‭ ‬قبل رشد‭ ‬داشته‌ايم
سیاستگذاری کشاورزی

مشاركت‭ ‬در‭ ‬اجراي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬23‭ ‬هزار‭ ‬طرح‭ ‬كسب‌وكارهاي‭ ‬كوچك‭ ‬روستايي‭ ‬و‭ ‬عشايري‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬تنها‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬قابل‭ ‬افتخاريست‭ ‬كه‭ ‬روح‌ا‭... ‬خدارحمي،‭ ‬مديرعامل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬نخستين‭ ‬سالگرد‭ ‬مديرعاملي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬...

خود‭ ‬اتكايي،‭ ‬نه‭ ‬خودكفايي
سیاستگذاری کشاورزی

سه‭ ‬دهه‭ ‬قبل،‭ ‬دكتر‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬كشاورزي،‭ ‬نكات‭ ‬ذي‌قيمتي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬لزوم‭ ‬تعيين‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬توسط‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬گوشزد‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬اينكه‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬بي‌رويه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬آينده،‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬زمين‌گير‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬نظريه‭ ‬كارشناسي‭ ‬ديگر‭! ‬

راه‭ ‬خروج‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬بن‌بست
سیاستگذاری کشاورزی

كارشناسان‭ ‬را‭ ‬عقيده‭ ‬برآن‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬كمي‭ ‬بيشتر‭ ‬يا‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬فارغ‌التحصيل‭-‬از‭ ‬ليسانس‭ ‬تا‭ ‬PhD‭- ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬شاغل‭ ‬يا‭ ‬بي‌كار‭ ‬يا‭ ‬بازنشسته‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬كل،‭ ‬معاونان‭ ‬و‭ ‬مشاوران‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬...

فرايند انتخاب و انتصاب مديران مالي
سیاستگذاری کشاورزی

انتخاب و انتصاب مديران مالي يكي او مسائلي است كه مورد توجه مديران ارشد وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌باشد چرا كه حسابداري دولتي جهت وصول و كنترل درآمدها و ساير دريافتي‌ها و توديع آن‌ها در حساب‌هاي بانكي به‌خصوص انجام هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها ...

سبوس دامي داراي فلزات سنگين، مواد شيميايي و سم است
صنعت دام و طیور و آبزیان

هشدار معاون وزير جهاد كشاورزي مبني بر استفاده نكردن شهروندان از نان‌هايي كه به آن سبوس اضافه شده از اخبار شبهه انگيز اقتصادي قابل توجه اين ماه بود. رئيس GTC و معاون وزير جهاد كشاورزي اخيراً مردم را از اين كار منع كرد. يزدان سيف اظهار كرده كه ...

كشتي شكستگانيم، اي باد شرطه برخيز
سیاستگذاری کشاورزی

ورشكستگي يعني اينكه صاحب كسب و كاري دخلش كمتر از خرجش باشد. يعني اينكه مثلا شير را به قيمت هر كيلو 1700 تومان توليد كند اما 1400 تومان بفروشد يا هندوانه هر كيلو 800 تومان برايش تمام شود اما 450 تومان خريدار داشته باشد. قيمت تمام شده ...

arrow