راه‭ ‬توقف‭ ‬فراقانونی ثبت‭ ‬مجدد‭ ‬سموم
سم

حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬کاهش‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬اعطای‭ ‬کمک‌های‭ ‬مالی‭ ‬وفراهم‭ ‬کردن‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬موردنیاز‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭... ‬وعده‌ها‭ ‬و‭ ‬جملات‭ ‬دلگرم‌کننده‭ ‬و‭ ‬فریبنده‌ای‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسئولان‭ ‬...

arrow