تقویت حضور JICA  در ایران
سیاستگذاری کشاورزی

در شماره قبل به گسترش همکاری‌های فنی کشاورزی ایران با ژاپن و نقش جایکا به عنوان سازمان بین‌المللی کمک‌های دوجانبه اشاره شد. حال جایکا به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی کمک‌های دوجانبه جهانی در دنیا، در مدیریت جنگل‌های حوزه کارون با ایران به مشارکت پرداخته است.

که دخلش بود 19 و خرج 20
صنایع غذایی

حتما گذرتان به سوپرمارکت‌ها افتاده‌است: یک بطری پلاستیکی نیم‌لیتری آب نوشیدنی که از مظهر چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها به‌صورت تقریبا رایگان برداشت می‌شود، در مغازه به قیمت 1000 تا 1500 تومان فروخته می‌شود یعنی لیتری 2 تا 3 هزار تومان نقداً به فروش می‌رسد. 

arrow