سیاستگذاری کشاورزی
گنجینه 20 ساله شماره 14

برگی‭ ‬از‭ ‬مطالب
گنجینه‭ ‬20‭ ‬ساله
سال‭ ‬سوم،‭ ‬شماره‭ ‬14

زمانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مهر‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬نشریه‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬به‭ ‬زیور‭ ‬چاپ‭ ‬آراسته‭ ‬شد‭ ‬شاید‭ ‬كمتر‭ ‬كسی‭ ‬فكر‭ ‬می‌كرد‭ ‬كه‭ ‬نشریه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شكل‌گیری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬كارشناسی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬گاهاً‭ ‬بتواند‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬كشیده‭ ‬و‭ ‬خط‌مشی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭.‬
حال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬تا‭ ‬نگاهی‭ ‬كوتاه‭ ‬و‭ ‬گذرا‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬و‭ ‬مباحث‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬باشیم؛‭ ‬تا‭ ‬بدانیم‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بلندمدت‭ ‬و‭ ‬كوتاه‌مدت‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬رسیده‌است‭.‬
مطالبی‭ ‬كه‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬كمتر‭ ‬كسی‭ ‬باقیمانده‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬تأسف‭ ‬آنكه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مسئله‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬است‭.‬
مطالب‭ ‬منتخب‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬از‭ ‬چهاردهمین‭ ‬شماره‭ ‬مجله‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1379‭ ‬تقدیم‭ ‬علاقه‌مندان‭ ‬می‌شود‭.‬
شورای‭ ‬تحریریه‭ ‬در‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬نظر
‭-‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬14‭ - ‬صفحه‭ ‬5‭- ‬
جلسه‭ ‬شورای‭ ‬تحریریه‭ ‬ماهنامه،‭ ‬طبق‭ ‬روال‭ ‬متداول‭ ‬در‭ ‬ساعت‭ ‬16‭ ‬روز‭ ‬24‭/‬11‭/‬79‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬مركزی‭ ‬نشریه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬
دكتر‭ ‬سیدجمال‭ ‬مدرسی،‭ ‬معاونت‭ ‬موسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬مشكل‭ ‬نبود‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬نظام‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬معضلاتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جامعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬متأسفانه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬تگناها‭ ‬و‭ ‬كمبودهای‭ ‬زیادی‭ ‬داریم،‭ ‬مثلا‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬چای‭ ‬كشور‭ ‬ساختار‭ ‬منضبط‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬لازم‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬بنابراین‭ ‬این‭ ‬خلأ‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬تشكل‭ ‬منسجم‭ ‬با‭ ‬ساختار‭ ‬منضبط،‭ ‬مشكلاتی‭ ‬برای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬چای‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ایجاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
مهندس‭ ‬شبیریان،‭ ‬معاونت‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬مركزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬درباره‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬جایگاه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تولیدات‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬متأسفانه‭ ‬شیرینی‭ ‬درآمدهای‭ ‬بادآورده‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه،‭ ‬زیان‌های‭ ‬هنگفتی‭ ‬به‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بازدید‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬ژاپن‭ ‬گفت‭: ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬ژاپن‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬نگاه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬حجم‭ ‬تولیدات،‭ ‬متكی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‌طور‭ ‬كلی‭ ‬كارخانه‌داران‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬صنایع‭ ‬كشور‭ ‬موظف‭ ‬هستند‭ ‬نیازشان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مراكز‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬تأمین‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬فقدان‭ ‬موجودی،‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬ مهندس‭ ‬چنگیزی،‭ ‬معاونت‭ ‬فنی‭ ‬سرپرستی‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬استان‭ ‬تهران،‭ ‬مشكل‭ ‬دیگر‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬موازی‭ ‬عمل‭ ‬نمودن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬درخصوص‭ ‬تشكیل‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬تولید‭ ‬روستایی‭ -‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬فاقد‭ ‬اساسنامه‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬می‌باشند‭- ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬اساسنامه‭ ‬و‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬افزود‭: ‬اینها‭ ‬چه‭ ‬مشكلی‭ ‬را‭ ‬تاكنون‭ ‬حل‭ ‬كرده‌اند؟‭ ‬جز‭ ‬آنكه‭ ‬بخش‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬اعتبارات‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده،‭ ‬كاربرد‭ ‬چندانی‭ ‬در‭ ‬پیشرفت‭ ‬امور‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬
وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی
و‭ ‬مسایل‭ ‬مهمی‭ ‬كه‭ ‬فراروی‭ ‬آن‭ ‬است
‭-‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬14‭ - ‬صفحه‭ ‬18‭- ‬
در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬چگونگی‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬تربیت‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬نكات‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬كرد‭.‬
مطابق‭ ‬آمارهای‭ ‬موجود،‭ ‬اكنون‭ ‬32‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬رشته‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬آموزش‌عالی‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬جویای‭ ‬شغلی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تخصص‭ ‬خویش‭ ‬هستند‭.‬ از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬موجود،‭ ‬هنوز‭ ‬حدود‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬آب،‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬تجدیدشونده‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬ بنابراین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قابلیت‌ها‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬بالقوه‌ای‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اشتغال‭ ‬جمعیت‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬برای‭ ‬جمعیت‭ ‬دارای‭ ‬تخصص‌های‭ ‬كمتر‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جذب‭ ‬آنان‭ ‬بدین‌سو‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬لازم‭ ‬انجام‭ ‬پذیرد‭.‬
حداقل‭ ‬امكانات‭ ‬رفاهی‭ ‬در‭ ‬روستا
‭-‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬14‭ - ‬صفحه‭ ‬21-‭ ‬
توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬زیر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭: ‬
•‭ ‬افزایش‭ ‬سریع‭ ‬یا‭ ‬قاطع‭ ‬قابلیت‭ ‬تولید‭ ‬كشاورزی؛‭ ‬
•‭ ‬استفاده‭ ‬كارآمدتر‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬آب؛‭ ‬
•‭ ‬استفاده‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬سرمایه‭ ‬ها؛‭ ‬
•‭ ‬توزیع‭ ‬مجدد‭ ‬درآمد‭ ‬در‭ ‬روستاها؛‭ ‬
•‭ ‬افزایش‭ ‬استانداردهای‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬روستاها‭. ‬
اگر‭ ‬چه‭ ‬هدف‌های‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬ضروریند‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬آن‌ها‭ ‬هدف‌های‭ ‬فرعی‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬نهایی،‭ ‬یعنی‭ ‬بالابردن‭ ‬استانداردهای‭ ‬زندگی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭. ‬
می‌توان‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬را‭ ‬پیشرفت‭ ‬به‌سوی‭ ‬هدف‌های‭ ‬رفاهی‭ ‬نظیر‭ ‬تقلیل‭ ‬فقر،‭ ‬بیكاری‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬نابرابری‭ ‬نیز‭ ‬تعریف‭ ‬كرد‭. ‬
مهم‌ترین‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هایی‭ ‬كه‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قرار‭ ‬است‭: ‬
• برنامه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬قیمت‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی؛‭ -‬معمولا‭ ‬دولت‌ها‭ ‬سعی‭ ‬می‌كنند‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬روستاییان‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭- ‬
•‭ ‬كمك‭ ‬مالی‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬كشاورزی؛‭-‬در‭ ‬واقع‭ ‬شكل‌گیری‭ ‬موسسه‌های‭ ‬مالی‭ ‬نظیر‭ ‬بانك‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬مثل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬است‭-‬
•‭ ‬تأمین‭ ‬یارانه‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬اعتبارات‭ ‬مالی‭ ‬بلاعوض‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬اینگونه‭ ‬عمل‭ ‬می‌شود؛‭ ‬
•‭ ‬توسعه‭ ‬امكانات‭ ‬زیربنایی‭ ‬نظیر‭ ‬جاده،‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبرسانی‭.‬
اگر‭ ‬چه‭ ‬هدف‌های‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬هستند؛‭ ‬اما‭ ‬مستلزم‭ ‬افزایش‭ ‬رفاه‭ ‬مادی،‭ ‬تغذیه‭ ‬بهتر،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ایمنی‭ ‬بیشتر،‭ ‬گذراندن‭ ‬بهتر‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت،‭ ‬بهداشت‭ ‬روانی‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬وفاق‭ ‬اجتماعی‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌باشند‭. ‬ حجم‭ ‬اشتغال‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬65‭ ‬تا‭ ‬75‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬سه‭ ‬گانه‭ ‬اقتصاد‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬711‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬رسید‭.‬ بنابراین‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬كنونی‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬تورم،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬روند‭ ‬تحولات‭ ‬گذشته‭ ‬به‌منظور‭ ‬تعیین‭ ‬ظرفیت‭ ‬كارهای‭ ‬فنی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭.‬ نرخ‭ ‬رشد‭ ‬سالانه‭ ‬جمعیت‭ ‬برابر‭ ‬3‭/‬1‭ ‬درصد‭ ‬برآورد‭ ‬شده‌است‭. ‬جمعیت‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1385‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬این‭ ‬نرخ‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬6‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬498‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬حجمی‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬787‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬1375‭ ‬تا‭ ‬85‭ ‬در‭ ‬برمی‌گیرد‭.‬ یعنی‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط،‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬79‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬باید‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬5‭ ‬ساله‭ ‬سوم‭ ‬تقریبا‭ ‬رقمی‭ ‬حدود‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬چهارم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬
اگروتوریسم؛‭ ‬پدیده‌ای‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬جهانگردی
‭-‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬14‭ - ‬صفحه‭ ‬25‭- ‬
امروز‭ ‬جهانگردی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬صنایع‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬حاكی‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1999‭ ‬شمار‭ ‬جهانگردانی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬وارد‭ ‬شدند‭ ‬به‭ ‬664‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬كشورهای‭ ‬جهانگردپذیر‭ ‬درآمدی‭ ‬برابر‭ ‬445‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬كردند‭. ‬
برابر‭ ‬گزارش‭ ‬صندوق‭ ‬جهانی‭ ‬پول‭-‬IMF‭-‬و‭ ‬سازمان‭ ‬جهانی‭ ‬جهانگردی‭ -‬WTO‭- ‬جهانگردی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬مقوله‭ ‬سرآمد‭ ‬صادرات‭ ‬برای‭ ‬83درصد‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬سرچشمه‭ ‬بنیادین‭ ‬ارز‭ ‬خارجی‭ ‬برای‭ ‬38درصد‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬است‭. ‬
مدیریت‭ ‬آبخیزداری‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬عملكردها‭ ‬و‭ ‬تنگناها
‭-‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬14‭ ‬‭- ‬صفحه‭ ‬36‭- ‬
مدیریت‭ ‬حوزه‭ ‬آبخیز‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭: ‬‮«‬مطالعه،‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬گیاهی‭ ‬عرصه‌های‭ ‬جنگلی،‭ ‬مرتعی،‭ ‬بیابانی،‭ ‬زراعی،‭ ‬باغی‭ ‬و‭ ‬مسكونی‭ ‬به‌نحوی‭ ‬كه‭ ‬خاك‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬خود‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬حركت‭ ‬نكند‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬نرود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سیل‌های‭ ‬غیرقابل‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬مخرب‭ ‬تبدیل‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬آب‭ ‬هم‭ ‬گل‌آلود‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬مخازن‭ ‬سدها‭ ‬از‭ ‬رسوبات‭ ‬پر‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تأسیسات‭ ‬پایین‭ ‬دست‭ ‬هم‭ ‬صدمه‭ ‬رسوب‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ -‬توسط‭ ‬سیلاب‌ها‭- ‬وارد‭ ‬نشود‭.‬‮»‬ مساحت‭ ‬عرصه‌های‭ ‬آبخیز‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬تا‭ ‬120‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬و‭ ‬اراضی‭ ‬منابع‌طبیعی‭ ‬را‭ ‬136‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬برآورد‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬فرسایش‭ ‬سالانه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬تا‭ ‬30‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬در‭ ‬سال،‭ ‬برآورد‭ ‬می‌كنند‭. ‬لذا‭ ‬حجم‭ ‬كار‭ ‬فرسایش‭ ‬خاك‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬برابر‭ ‬5‭/‬1‭ ‬تا‭ ‬5‭/‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬مترمكعب‭ -‬حدود‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭- ‬تخمین‭ ‬می‌زنند‭. ‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬هم‭ ‬براساس‭ ‬تحقیقات‭ ‬انجام‌شده‭ ‬به‌ازای‭ ‬هر‭ ‬مترمكعب‭ ‬فرسایش‭ ‬خاك‭ ‬سطحی،‭ ‬معادل‭ ‬2‭ ‬دلار‭ ‬عناصر‭ ‬غذایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬نیتروژن،‭ ‬فسفر‭ ‬و‭ ‬پتاس‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬ترتیب،‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬خسارت‭ ‬حادث‭ ‬شده‌است‭. ‬
یك‭ ‬نماینده‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬كمیسیون‭ ‬قیمت‌گذاری
حضور‭ ‬یابد‭ ‬تا‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬عادلانه‌تر‭ ‬شود‭ ‬
‭-‬گزیده‌ای‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬14‭ - ‬صفحه‭ ‬81‭- ‬
سرهنگ‭ ‬جهانگیر‭ ‬نادری،‭ ‬كشاورز‭ ‬نمونه‭ ‬استان‭ ‬چهارمحال‭ ‬و‭ ‬بختیاری‭- ‬تولیدكننده‭ ‬سیب‌زمینی‭- ‬است‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬پرسش‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬چنین‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬وقتی‭ ‬كه‭ ‬تولید‭ ‬می‌كنیم‭ ‬باید‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬كسر‭ ‬تمام‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬برای‭ ‬خودمان‭ ‬مقداری‭ ‬سود‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬خوب‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬مزرعه‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬تولید‭ ‬بهتری‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬ولی‭ ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬چنین‭ ‬نمی‌شود‭. ‬
به‌طور‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬محصول‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬من‭ ‬امسال‭ ‬بذر‭ ‬را‭ ‬كیلویی‭ ‬3400‭ ‬ریال‭ ‬خریدم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برداشت،‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬900‭ ‬ریال‭ ‬فروختم‭. ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬یك‭ ‬كیلو‭ ‬بذر‭ ‬چهار‭ ‬كیلو‭ ‬محصول‭ ‬بدهد،‭ ‬فقط‭ ‬قیمت‭ ‬خود‭ ‬بذر‭ ‬برگشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬سود‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬عادلانه‭ ‬نیست‭. ‬برای‭ ‬سال‭ ‬80‭ ‬دولت‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬خرید‭ ‬سیب‌زمینی‭ ‬را‭ ‬230‭ ‬ریال‭ ‬تعیین‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اصلا‭ ‬معقول‭ ‬نیست‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬پول‭ ‬كود‭ ‬محصول‭ ‬نیز‭ ‬كمتر‭ ‬می‌شود‭. ‬ به‌عقیده‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬كمیسیون‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬كشاورزان‭ ‬نیز‭ ‬نماینده‌ای‭ ‬حضور‭ ‬یابد‭ ‬تا‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬عادلانه‌تر‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬شود‭. ‬یعنی‭ ‬تمام‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬سود‭ ‬عادلانه‭ ‬نیز‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬بگذارند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬قیمت‭ ‬تعیین‭ ‬كنند‭. ‬ از‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬وام‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬بارانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬كرده‌ایم؛‭ ‬ولی‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬مشكلات‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬وام‭ ‬گرفتن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬دریافت‌كننده‭ ‬را‭ ‬پشیمان‭ ‬می‌كند‭. ‬
آقای‭ ‬نادری‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬كه‭ ‬امیدوارند‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهند‭ ‬گفت‭: ‬همه‭ ‬كشاورزان،‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬كارها‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬توكل‭ ‬جویند‭ ‬و‭ ‬مهم،‭ ‬اول‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬نیست،‭ ‬بلكه‭ ‬رضایت‭ ‬خداست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬خدا،‭ ‬موجبات‭ ‬رضایت‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬كنیم‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow