مرحمت‭ ‬فرموده‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬"مِس"‭ ‬کنید
سیاستگذاری کشاورزی

‬نرخ‭ ‬برابری‭ ‬ارز‭  ‬ - عمدتاً‭ ‬دلار‭ ‬آمریکای‭ ‬جهاندار -   ‬طی‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬700‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬ایضاء‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دنباله‌روی‭ ‬خود‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬ مدیران‭ ‬تصمیم‌ساز‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کسب‌و‌کار...

دهقانان‭ ‬فداكار‭ ‬هم‭ ‬پير‭ ‬مي‌شوند
سیاستگذاری کشاورزی

قريب‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬مرتب‭ ‬در‭ ‬بوق‭ ‬و‭ ‬كرنا‭ ‬ميكنيم،‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬تأمين‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي،‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ ‬ناخالص‭ ‬ملي،‭ ‬26‭ ‬درصد‭ ‬اشتغال‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬110‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬انواع‭ ‬محصول‭ ‬زراعي

زیباکلام‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی
سیاستگذاری کشاورزی

عده‌ای‭ ‬دکتر‭ ‬صادق‭ ‬زیباکلام‭ ‬را‭ ‬سوپاپ‭ ‬اطمینان‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬حرف‌ها‭ ‬و‭ ‬اعمالش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تخلیه‭ ‬بغض‌های‭ ‬عده‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬می‌دانند‭.‬ افرادی‭ ‬دیگر‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬گفتار‭ ‬صریح‭ ‬زیباکلام‭ ‬را‭ ‬پسندیده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬رده‭ ‬بالای‭ ‬دولتی‭...

ما‭ ‬هنوز‭ ‬اندرخم‭ ‬یک‭ ‬بودجه‌ایم
سیاستگذاری کشاورزی

بودجه‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬آینده،‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬22‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬811‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬228‭ ‬میلیون‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده (‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬آن‭ ‬بودجه‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬عمدتاً‭ ‬صرف‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬اضافهکاری‭ ‬و‭ ‬مأموریت‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬پرسنل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬شد) ...

الگوی کشت دانمارک، مناسب ایران
سیاستگذاری کشاورزی

بخش‭ ‬اعظم‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬43‭ ‬هزار‭ ‬کیلومتری‭ ‬دانمارک‭ ‬را‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬زیرا‭ ‬خاک‭ ‬اصلی‭ ‬دانمارک،‭ ‬سرزمینی‭ ‬فاقد‭ ‬کوهستان‭ ‬است‭. ‬ مردمان‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دامداری‭ ‬را‭ ‬تجربه...

خرمای‭ ‬سعدی
سیاستگذاری کشاورزی

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬صاحب‭ ‬این‭ ‬قلم،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شما‭ -1363- ‬در‭ ‬صداوسیما‭ ‬کار‭ ‬خبری‭ ‬می‌کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬خبرنگار‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رسانه‭ ‬مستقل‭ ‬فعال‭ ‬هستم،‭ ‬احساس‭ ‬تکلیف‭ ‬کردم،‭ ‬برخورد‭ ‬اخیر...

من‭ ‬اقرار‭ ‬می‌کنم
سیاستگذاری کشاورزی

مهندس‭ ‬علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهرفرد‭ ‬کار‭ ‬سخت‭ ‬مدیریت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کردستان‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬کوهستان‌های‭ ‬ستبر‭ ‬کردستان‭ ‬با‭ ‬گردنه‌های‭ ‬مارپیچ‭ ‬خود‭ ‬هر‭ ‬مرد‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬رشیدی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حوصله،‭ ‬اما‭ ‬سخت‭ ‬پخته‭ ‬می‌کند‭ ...

نهادهایی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‌‭ ‬پایدار‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬ششمین‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬ایام‭ ‬گرامیداشت‭ ‬فجر‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی  -    هجده‌ام‭ ‬بهمن‭ ‬96‭   -   ‬مهندس‭ ‬سید‭ ‬عبدالکریم‭ ‬رضوی‭ ‬اردکانی؛‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬مادر ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬...

سرمایه‌گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

کارگاه‭ ‬اجرایی‭ ‬آخرین‭ ‬مدل‌های‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬روز  ‬بیست‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬بهمن‬ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مدیران‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬روستایی،‭ ‬مسئولین‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬...

روش‌های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬گذشته‭ ‬می‌خورد
سیاستگذاری کشاورزی

سالن،‭ ‬همان‭ ‬سالن‭ ‬اکبری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تنی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬39‭ ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دیده‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬چهره‌ای‭ ‬بی‌تعارف،‭ ‬جدی،‭ ‬صمیمی‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬خبرنگاران‭ ‬هویدا‭ ‬می‌شود‭.‬ فردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‌های‭ ‬تبدیل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭

تاریخچه کشاورزی شماره ۲۱۴
اخبار و رویدادهای کشاورزی

روزهای‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬وقایع‭ ‬آن‭ ‬زیباست،‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬ایام‭ ‬سال،‭ ‬رویدادهایی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ماشین‭ ‬برای‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬اختراع‭ ‬شده،‭ ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬یا‭ ‬تفاهم‌نامه‌ای‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬کشاورزی...

گنجینه 20 ساله شماره دوم
سیاستگذاری کشاورزی

زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬نشری "‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت"‭ ‬به‭ ‬زیور‭ ‬چاپ‭ ‬آراسته‭ ‬شد‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬نشریه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬گاهاً‭ ‬بتواند...

کشاورزی‭ ‬ما،‭ ‬نُستراداموس‭ ‬می‌خواهد؟‬‬‬
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

رئیس‌جمهور،‭ ‬عصر‭ ‬روز دهم‭ ‬دی  ‬امسال‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬آگاه‭ ‬شدن‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬نبض‭ ‬بازار‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬باید‭ ‬به‌طور‭ ‬روزانه‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بگذارید...

صرفه‭ ‬جویی‭ ‬در‭ ‬آب
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورز در‭ ‬سالگرد‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬گزارشی‭ ‬پیرامون طرح‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬باغبانی‭ ‬پرداخت که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬می‌شود‭.‬ مهندس‭ ‬طهماسبی،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی....

‏آنگاه‭ ‬که‭ ‬فریادمان‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نرسد
سم

پنج،‭ ‬شش‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬یا‭ ‬فرمولهکردن‭ ‬انواع‭ ‬سموم‭ ‬دفع‭ ‬آفات‭ ‬نباتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌اند‭....

arrow