حكمراني‭ ‬مجدد‭ ‬حجتي
سیاستگذاری کشاورزی

آرايش‭ ‬نيروها‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬و‭ ‬حواشي‭ ‬آن،‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬بدنه‭ ‬دولت،‭ ‬وزارتخانه‌هاي‭ ‬رقيب،‭ ‬برخي‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬تشكل‌ها‌،‭ ‬گروه‌ها،‭ ‬احزاب‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬كشاورزي،‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬تعاوني‭ ‬...

چابك‭ ‬سازي‭ ‬علاج‭ ‬درد‭ ‬كهولت
سیاستگذاری کشاورزی

سي‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬استان‌ها‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬چهارصد‭ ‬مديريت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬شهرستان‌ها،‭ ‬1200‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬دهستان‭ ‬در‭ ‬ذيل‭ ‬ستاد...

جبر‭ ‬يا‭ ‬اختيار‭!‬
سیاستگذاری کشاورزی

با‭ ‬بررسي‭ ‬تعداد‭ ‬سفرهاي‭ ‬استاني‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬كنار‭ ‬مسئله‭ ‬استيضاح‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬چندگاهي‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬مي‌رسد‭ ‬مي‌شود‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬مبهم‭...

تفاهم‭ ‬امضاء‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬ايران
اخبار و رویدادهای کشاورزی

این‭ ‬كنفرانس‭ ‬17‭ ‬اسفند‭ ‬96‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬میلان‭ ‬ایتالیا‭ ‬توسط‭ ‬كنفدراسیون‭ ‬صنایع‭ ‬ایتالیا((‬ASSOLOMBARDIA‬،‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایتالیا‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬میلان‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬حقوقی‭ ‬دِ‭ ‬كپوآ‭ ‬و‭ ‬همكاران‭...

فصلی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان
سیاستگذاری کشاورزی

همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬مجله‭ ‬برمی‌آید،‭ ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬انتشار‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬حول‭ ‬محورهای‭ ‬دام‭  - ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم...

متغیری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارز
سیاستگذاری کشاورزی

ارز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عامل‭ ‬و‭ ‬تسهیل‌کننده‭ ‬مراودات‭ ‬تجاری،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مهمترین‭ ‬متغیرهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬کشور‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬هستند،‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد...

بر باد رفتن افتخارات و فرصت ها
سیاستگذاری کشاورزی

جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬56‭ ‬کشور‭ ‬مسلمان‭ ‬دیگر‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬دارای‭ ‬چندین‭ ‬کمیته‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬کمیته‭ ‬دائمی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬...

موانع‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬محصولات کشاورزی و راهکارها
بازاریابی، کارآفرینی و فضای مجازی

بازاریابی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬شامل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‌ها‭ ‬مواد‌غذایی‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬به‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬می‌رسد‭. ‬بازاریابی‭ ‬ضامن‭ ‬بقای‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬خود‭ ‬تولید‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬ در‭ ‬واقع‭ ‬بدون‭ ‬شناخت‭ ‬بازار...

این‭ ‬جهان‭ ‬کوه‭ ‬است
سیاستگذاری کشاورزی

زاد‌روز‭ ‬خواجه‭ ‬نصیرالد‌ین‭ ‬طوسی‭ ‬د‌ر‭ ‬پنجم‭ ‬اسفندماه‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬تلاش‌های‭ ‬این‭ ‬د‌انشمند‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬روز‭ ‬مهند‌سی‭ ‬نام‭ ‬نهاد‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬و‭ ‬برهمین‭ ‬اساس‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی...

درك‭ ‬چرخه‭ ‬كربن
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

امروزه‭ ‬معضلات‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬فراواني‭ ‬د‌ر‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬د‌ارد‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آلود‌گي‭ ‬آب‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬و‭ ‬فرسايش‭ ‬خاك‌،‭ ‬آلود‌گي‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬ريزگرد‌ها،‭ ‬همچنين‭ ‬تغييرات‭ ‬جهاني‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬گرمايش‭ ‬جهاني‭ ‬اشاره‭ ‬كرد؛‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬ناشي...

تاریخچه کشاورزی شماره 215 و 216
اخبار و رویدادهای کشاورزی

1‭ ‬اسفند •‭ ‬سال‭ ‬1295‭ ‬شماره‭ ‬اول‭ ‬مجله‭ ‬بيطاري‭ -‬د‌امپزشکي‭- ‬در‭ ‬22‭ ‬صفحه‭ ‬با‭ ‬چاپ‭ ‬سربي‭ ‬در‭ ‬مطيعه‭ ‬برادران‭ ‬باقرزاد‌ه‭ ‬د‌ر‭ ‬تهران‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬ 2‭ ‬اسفند •‭ ‬سال‭ ‬1359‭ ‬کميته‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬علوم‭ ‬زراعي‭ ‬که‭ ‬زيرنظر‭ ‬ستاد‭ ‬...

فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬کشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

بورس‭ ‬کلمه‌ای‭ ‬فرانسوی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬لغت‌نامه‭ ‬د‌هخد‌ا‭ ‬بازاری‭ ‬نامید‌ه‭ ‬شد‌ه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬د‌اد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬و‭ ‬معامله‭ - ‬به‌خصوص‭ ‬اوراق‭ ‬بهاد‌ار‭ -  ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬سال‭ ‬1460‭ ‬میلاد‌ی‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‭ ‬بهاد‌ار‭ ‬جهان...

arrow