برخی ها عینک تراریخته روی چشم دارند
تراریخته

دکتر علی کرمی: فوق‌تخصص زیست‌مولکولی و مهندسی ژنتیک از آمریکا، استادتمام، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌ا...، موسس انجمن بیوتکنولوژی ایران دکتر علی کرمی، درخصوص مصرف محصولات تراریخته...

اظهارات دکتر قره‌یاضی(در مورد انجمن ارگانیک)، قابل پیگیری حقوقی است!
تراریخته

دکتر عمرانی درخصوص اظهارات رئیس انجمن ایمنی زیستی مبنی بر غیرعلمی و تقلبی بودن انجمن ارگانیک به خبرنگار نشریه گفت: اظهارات وی قابل پیگیری حقوقی و قضایی است. انجمن ارگانیک ایران عضو اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی است و صلاحیت صدور گواهی مجوز ندارد...

arrow