کشت در بسترهای بدون خاک
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

مهمترین ارجحیت تولید به روش هیدروپونیک علاوه بر امکان کشت در مناطقی که خاک مناسب ندارد یا بحران آب وجود دارد، موضوع عملکرد‌ها در واحد سطح است. اکنون از هر هکتار کشت گوجه فرنگی و یا خیار به ترتیب فوق، قادر شده‌اند تا به عملکرد 800 تن در هکتار گوجه و...

این بار طوق سرما، گردن پسته افتاد
سیاستگذاری کشاورزی

هنوز طنین صدای هق‌هق گریه‌های رئیس اتحادیه پسته کرمان در خرداد سال گذشته درباره خشک شدن درختان بخاطر «لابی‌های صورت‌گرفته در مصرف سموم چینی و غیراستاندارد» در بین باغداران پسته را در گوش دارم. آن زمان مطلبی به‌عنوان -سموم غیراستاندارد گلخند پسته را خشک کرد...

arrow