راه‭ ‬خروج‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬بن‌بست
سیاستگذاری کشاورزی

كارشناسان‭ ‬را‭ ‬عقيده‭ ‬برآن‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬كمي‭ ‬بيشتر‭ ‬يا‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬فارغ‌التحصيل‭-‬از‭ ‬ليسانس‭ ‬تا‭ ‬PhD‭- ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬شاغل‭ ‬يا‭ ‬بي‌كار‭ ‬يا‭ ‬بازنشسته‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬كل،‭ ‬معاونان‭ ‬و‭ ‬مشاوران‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬...

خود‭ ‬اتكايي،‭ ‬نه‭ ‬خودكفايي
سیاستگذاری کشاورزی

سه‭ ‬دهه‭ ‬قبل،‭ ‬دكتر‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬كشاورزي،‭ ‬نكات‭ ‬ذي‌قيمتي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬لزوم‭ ‬تعيين‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬توسط‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬گوشزد‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬اينكه‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬بي‌رويه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬آينده،‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬زمين‌گير‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬نظريه‭ ‬كارشناسي‭ ‬ديگر‭! ‬

بيش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬مانده‭ ‬سال‭ ‬قبل رشد‭ ‬داشته‌ايم
سیاستگذاری کشاورزی

مشاركت‭ ‬در‭ ‬اجراي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬23‭ ‬هزار‭ ‬طرح‭ ‬كسب‌وكارهاي‭ ‬كوچك‭ ‬روستايي‭ ‬و‭ ‬عشايري‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬تنها‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬قابل‭ ‬افتخاريست‭ ‬كه‭ ‬روح‌ا‭... ‬خدارحمي،‭ ‬مديرعامل‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬نخستين‭ ‬سالگرد‭ ‬مديرعاملي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬...

با افتخار ایستاده ایم
سیاستگذاری کشاورزی

بانك‭ ‬كشاورزي‭ ‬يك‭ ‬بانك‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬تاثيرگذار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬كشاورزي‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬و‭ ‬10درصد‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مذكور‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كند‭.‬ اين‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬تأسي‭ ‬از‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رسالتي‭ ‬كه‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬برمبناي‭ ‬استراتژي‌هاي‭ ‬تدوين‭ ‬...

كشاورزی‭ ‬قراردادی
سیاستگذاری کشاورزی

در‭ ‬هیچ‭ ‬دوره‭ ‬و‭ ‬برهه‌ای‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬یكصد‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬موردی‭ ‬مشاهده‭ ‬نشده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كشت‌وكار‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری،‭ ‬سودآوری‭ ‬و‭ ‬درآمدزایی‭ ‬برای‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬باشد‭. ‬ كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همواره‭ ‬اسیر‭ ‬دو‭ ‬عامل‭ -...

جوانه‭ ‬زدن‭ ‬قشر‭ ‬جوان
سیاستگذاری کشاورزی

پس‭ ‬از‭ ‬16‭ ‬سال‭ -‬4دوره‭- ‬فعالیت‭ ‬رسمی‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬اولین‭ ‬گردهمایی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاونان‭ ‬اجرایی‭ ‬وی‭ ‬و‭ ‬روسای‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مستقل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬روسای‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬استان‌ها،‭ ‬اعضا‭ ‬شورای‭ ‬مركزی‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬...

به‭ ‬چشم‭ ‬آمدن تشكلِ‭ ‬تشكل‌هاي‭ ‬كشاورزي
سیاستگذاری کشاورزی

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نزديك‭ ‬شدن‭ ‬زمان‭ ‬نهمين‭ ‬دوره‭ ‬انتخابات‭ ‬اتاق‌هاي‭ ‬بازرگاني،‭ ‬صنايع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬حضور‭ ‬كمرنگ‭ ‬فعالان‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬دوره‭ ‬هشتم،‭ ‬با‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬فعلي‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬نشستيم،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬هرچه‭ ...

انقلاب‭ ‬دیجیتال‭ ‬در‭ ‬بیمه‌‭ ‬كشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

مهمان‌نوازی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬پسندیده‭ ‬مردمان‭ ‬خون‌گرم‭ ‬خطه‭ ‬زیبای‭ ‬كردستان‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬بار‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬مهندس‭ ‬حسن‌نژاد‭ -‬قائم‌مقام‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬كشاورزی‭-‬‭ ‬رفتیم،‭ ‬با‭ ‬چهره‌ای‭ ‬گشاده،‭ ‬روحیه‌ای‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬پذیرایی‭ ‬خاص‭ ‬وی‭ ‬مواجه‭ ‬شدیم‭.‬ مرد‭ ‬راست‌قامتی‭ ‬كه‭ ‬ماراتن‭ ‬مدیریتی‭ ...

‬نمايشگاه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬سومه‭ ‬دلوژ‭ ‬2018‭ ‬فرانسه‭ ‬
صنعت دام و طیور و آبزیان

ارائه‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬رأس‭ ‬حيوان‭ ‬داشتي‭ ‬و‭ ‬پرورشي‭ ‬از‭ ‬70‭ ‬نژاد‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬كار‭ ‬فعالان‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬32‭ ‬كشور‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬300‭ ‬شركت‭ ‬بين‌المللي‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬190‭ ‬روزنامه‌نگار‭ ‬از‭ ‬27‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬تهيه‭ ‬گزارش،‭ ‬خبر‭ ‬و‭ ‬تحليل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بپردازند‭. ‬ ‮«‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ...

چرخ‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬داخلی‭ ‬می چرخد‭!‬
مکانیزاسیون

تحريم‌ها‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‌ها‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬مصداق‭ ‬بارز‭ ‬"عدو‭ ‬شود‭ ‬سبب‭ ‬خير‭ ‬اگر‭ ‬خدا‭ ‬خواهد"‭ ‬است‭. ‬به‌طوري‭ ‬كه‭ ‬مسئولان‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬تا‭ ‬كم‌كاري‌ها‭ ‬يا‭ ‬پتانسيل‌هاي‭ ‬بالقوه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فعليت‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬توان‭ ‬داخلي‭ ‬نيازها‭ ‬را‭ ‬رفع‭ ‬كنند‭.‬ شايد‭ ‬در‭ ‬شروع،‭ ‬سختي‌هايي‭ ‬...

آمادگی‭ ‬فرهنگ بین‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬كشاورز
نساجی

تلاش‭ ‬نشریه‭ ‬از‭ ‬انعكاس‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اثرات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬متعدد‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬برسند‭.‬ چندین‭ ‬شماره‭ ‬قبل‭ ‬وقتی‭ ‬شروع‭ ‬كردیم‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬سوال‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی،‭ ‬عده‌ای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬"چپ‭ ‬چپ"‭ ‬نگاه‭ ‬كردند‭ ‬كه...

واردات‭ ‬سموم‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخل
سم

دكتر‭ ‬عسگری‭ ‬با‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬شركت‌های‭ ‬تولیدی،‭ ‬آیندة‭ ‬روشنی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬خود‭ ‬تصویر‭ ‬می‌كند‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬شركت‭ ‬ملی‭ ‬شیمی‭ ‬كشاورز،‭ ‬نقش‭ ‬مؤثری‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬باكیفیت‭ ‬...

20،‭ ‬هیچ‭ ‬به‭ ‬نفع واردكنندگان‭ ‬سمومِ‭ ‬مشابه‭ ‬تولید‭ ‬داخل
سم

در‭ ‬‮-‬دی‭ ‬ماه‮-‬‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬شركت‌های‭ ‬دانش‌بنیان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برنامه‌ریزی‌كنندگان‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬مواد‭ ‬تكنیكال‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬نظرات‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخل‭ ‬را‭ ‬عملیاتی‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬شركت‌های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬احتضار‭ ‬...

تولید‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬نشاء
زراعت و باغبانی و منابع طبیعی

در‭ ‬عرصه‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گذر‭ ‬به‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬زبده‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬آزموده‭ ‬با‭ ‬كوله‭ ‬باری‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬كشتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ساحل‭ ‬امن‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬واقعی‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬برسانند...

2/8‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی
سیاستگذاری کشاورزی

موسسه‭ ‬جهادنصر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌ها‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬رسالت‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬فنی،‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بازرگانی‭ ‬توانست‭ ‬توجه‭ ‬مسئولان‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬متوجه‭ ‬خود‭ ‬بسازد‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬جدید‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬به‌منظور‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭...

arrow