سیاستگذاری کشاورزی
تحصيلات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬فرانسه

تحصيلات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬فرانسه


فرانسه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشورهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬بالاترين‭ ‬سطوح‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1986‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬تعداد‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬واگذار‭ ‬شده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬تأثير‭ ‬حضور‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬همچنان‭ ‬پابرجاست‭.‬
39‭ ‬موسسه‭ ‬از‭ ‬موسسات‭ ‬فرانسوي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬500‭ ‬شركت‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان‭ ‬رده‌بندي‭ ‬شده‌اند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬دانون‭ -‬موسسه‭ ‬زراعي‭ ‬غذايي‭- ‬نام‭ ‬برد‭. ‬
در‭ ‬سال‭ ‬2012،‭ ‬مخارج‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬9/136‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬يورو‭ ‬رسيد‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مبلغ،‭ ‬9/6‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ ‬ناخالص‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌دهد‭. ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬650‭ ‬هزار‭ ‬نهاد‭ ‬آموزشي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬آن‌ها‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬وزارت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬هستند‭.‬
طبق‭ ‬آمار‭ ‬سال‭ ‬2013،‭ ‬تعداد‭ ‬دانشگاه‌هاي‭ ‬كشور،‭ ‬76‭ ‬دانشگاه‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬ولي‭ ‬در‭ ‬فرانسه،‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬تنها‭ ‬مكان‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬براي‭ ‬تحصيلات‭ ‬عالي‭ ‬و‭ ‬امر‭ ‬پژوهش‭ ‬نيستند،‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬دانشگاه‌ها،‭ ‬مدارس‭ ‬آموزش‭ ‬عالي‭ ‬و‭ ‬بنيادهاي‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬نيز‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭.‬
در‭ ‬ميان‭ ‬10‭ ‬شهر‭ ‬دانشگاهي‭ ‬فرانسه،
شهرهاي‭ ‬زير‭ ‬به‭ ‬رشته‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭:‬‭ ‬
شهر‭ ‬ليل‭ ‬Lille
از‭ ‬عمده‌ترين‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬ليل،‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬پوشاك،‭ ‬تجهيزات‭ ‬صنعتي،‭ ‬هنرهاي‭ ‬گرافيكي،‭ ‬صنعت‭ ‬خودروسازي،‭ ‬تجارت‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬زراعي‭ ‬غذايي‭ ‬است‭. ‬ليل‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تعداد‭ ‬دانشجو،‭ ‬دومين‭ ‬شهر‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‌آيد‭. ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬عمده‭ ‬دانشگاهي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2013،‭ ‬تعداد‭ ‬160‭ ‬هزار‭ ‬دانشجو‭ ‬داشته‭ ‬است‭-‬به‭ ‬عبارتي‭ ‬7‭ ‬درصد‭ ‬جمعيت‭ ‬دانشجويي‭ ‬فرانسه‭-.‬
مون‭ ‬پوليه‭ ‬Montpellier
در‭ ‬شهر‭ ‬مون‭ ‬پوليه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬بر‭ ‬پايه‭ ‬حضور‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬مهندسي‭ ‬بزرگي‭ ‬چون‭ ‬ALSTOM‭, ‬IBM‭, ‬DELL‭, ‬HRIBA‭ ‬از‭ ‬ساختار‭ ‬رشد‭ ‬خيره‌كننده‌اي‭ ‬بهره‌مند‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تخصص‌هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ناحيه‭ ‬پراكنده‌اند‭. ‬نظير‭ ‬كشاورزي‭ ‬گرمسيري‭ ‬و‭ ‬مديترانه‌اي،‭ ‬بهداشت‭ ‬محيط‌زيست،‭ ‬تكنولوژي‭ ‬اطلاعات‭. ‬آگروپوليس،‭ ‬كه‭ ‬قطب‭ ‬بين‌المللي‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬عالي‭ ‬كشاورزي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬واحد‭ ‬يا‭ ‬آزمايشگاه،‭ ‬6000‭ ‬پژوهشگر‭ ‬دولتي‭ ‬و‭ ‬3000‭ ‬پژوهشگر‭ ‬خصوصي،‭ ‬مدرس‭ ‬–‭ ‬پژوهشگر‭ ‬و‭ ‬تكنيسين‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬دانشمند‭ ‬بين‌المللي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬60‭ ‬كشور‭ ‬پراكنده‌اند،‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬مناطق‭ ‬مديترانه‌اي‭ ‬و‭ ‬گرمسيري‭ ‬است‭. ‬موزه‭ ‬آگروپوليس،‭ ‬موزه‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬تغذيه‭ ‬مي‌پردازد‭. ‬در‭ ‬انتشار‭ ‬فرهنگ‭ ‬علمي‭ ‬نقش‭ ‬دارد‭. ‬فرهنگ‭ ‬در‭ ‬مون‭ ‬پوليه،‭ ‬كه‭ ‬هنرهاي‭ ‬سنتي‭ ‬با‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬همزيستي‭ ‬دارند،‭ ‬جايگاه‭ ‬مقدم‭ ‬را‭ ‬داراست‭. ‬كنسرت‌ها،‭ ‬نمايشگاه‌ها،‭ ‬خلاقيت‌هاي‭ ‬تئاتري،‭ ‬فستيوال‌ها‭ ‬تأثير‭ ‬بسزايي‭ ‬در‭ ‬حيات‭ ‬فرهنگي‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬مي‌باشند‭. ‬
تولوز‭ ‬Toulouse
تولوز،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬مديترانه‭ ‬و‭ ‬آتلانتيك،‭ ‬در‭ ‬730‭ ‬كيلومتري‭ ‬پاريس‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬مركز‭ ‬منطقه‭ ‬بزرگ‭ ‬ميدي–پيرنه‭ ‬و‭ ‬چهارمين‭ ‬شهر‭ ‬فرانسه‭ ‬است‭. ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬تولوز،‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬مهمي‭ ‬چون‭ ‬الكترونيك‭ ‬يا‭ ‬صنايع‭ ‬بهداشتي،‭ ‬صنايع‭ ‬كشاورزي–غذايي،‭ ‬خدمات‭ ‬استراتژيك،‭ ‬تكنولوژي‌هاي‭ ‬اطلاعاتي،‭ ‬ميكروبيولوژي،‭ ‬بيوتكنولوژي‭ ‬نيز‭ ‬حضور‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬فعالي‭ ‬دارد‭. ‬ بيش‭ ‬از‭ ‬280‭ ‬هزار‭ ‬دانشجوي‭ ‬خارجي،‭ ‬يعني‭ ‬3/12‭ ‬درصد‭ ‬كل‭ ‬دانشجويان،‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تحصيل‭ ‬برگزيده‌اند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرانسه،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬بريتانيا‭ ‬سومين‭ ‬كشور‭ ‬پذيراي‭ ‬دانشجويان‭ ‬خارجي‭ ‬باشد‭. ‬متوسط‭ ‬بودجه‭ ‬ماهيانه‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬بين‭ ‬800‭ ‬يورو‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬1000‭ ‬يورو‭ ‬در‭ ‬پاريس‭ ‬است‭.‬
قانون‭ ‬فرانسه‭ ‬براساس‭ ‬شرايط‭ ‬زير‭ ‬به‭ ‬دانشجويان‭ ‬خارجي‭ ‬اجازه‭ ‬كار‭ ‬مي‌دهد‭: ‬
اجازه‭ ‬اقامت‭ -‬VLS TS – كه‭ ‬OFII‭ ‬اعتبار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تأكيد‭ ‬كرده‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬كارت‭ ‬اقامت‭-‬،‭ ‬كه‭ ‬واژه‭ ‬‮«‬دانشجو‮»‬‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قيد‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬اجازه‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬دانشجو‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داشتن‭ ‬مجوز‭ ‬اداري‭ ‬قبلي،‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬خود‭ ‬20‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬كاري‭ ‬بپردازد‭. ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬كار‭ ‬فرانسه‭ ‬مصوب‭ ‬2016‭ ‬دستمز‭ ‬پرداختي‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬ساعت‭ ‬67/9‭ ‬يورو‭ ‬است‭. ‬
فرانسه‭ ‬همچون‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬نظام‭ ‬آموزش‭ ‬عالي‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬مشترك‭ ‬پيروي‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬L.M.D‭ ‬شناخته‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬دربرگيرنده‭ ‬سه‭ ‬مقطع‭ ‬ليسانس،‭ ‬مستر‭ ‬و‭ ‬دكترا‭ ‬مي‌باشد‭.‬‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬ترم‭ ‬تعداد‭ ‬30‭ ‬واحد‭ ‬دانشگاهي‭ ‬بايد‭ ‬گذرانده‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬E.C.T.S‭ -‬سيستم‭ ‬انتقال‭ ‬واحد‭ ‬اروپايي‭- ‬شناخته‭ ‬مي‌شود‭. ‬قابل‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬تحصيلي‭ ‬2015‭ ‬فرانسه‭ ‬پذيراي‭ ‬1838‭ ‬دانشجوي‭ ‬ايراني‭ ‬بود‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow