اخبار و رویدادهای کشاورزی
از شما چه پنهان

از‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬پنهان

ملخ‌های‭ ‬سیاسی

داستان‭ ‬راندن‭ ‬ابرها‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ایران،‭ ‬گیر‭ ‬و‭ ‬گرفت‌های‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬جاسوس‌بازی‌ها‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬کشیدن‭ ‬غربی‌ها‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬خسارت‭  - ‬جنگ‭ ‬آب‌وهوایی‭ -  ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬خشکسالی‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬اینکه‭ ‬کارشناسان‭ ‬تا‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬خشک،‭ ‬ممتد‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬هجوم‭ ‬ملخ‭  - ‬جنگ‭ ‬بیولوژیک‭ -  ‬و‭ ‬حالا‭ ‬مدّ‭ ‬گرفتگی‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬استان‭ ‬خوزستان‭ ‬نکند‭ ‬نشانه‌های‭ ‬لاغر‭ ‬کردن‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬باشد‭. ‬چنانچه‭ ‬این‭ ‬نحوه‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬مسائل‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬‮«‬توطئه، ‬توهم‭ ‬و‭ ‬توطئه»‭ ‬نباشد،‭ ‬پس‭ ‬باید‭ ‬گفت‭: ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬هوش‭ ‬باشند‭.‬

کشور‭ ‬تعطیل‭!‬
تولید‭ ‬تعطیل‭!‬
وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬تعطیل‭!‬

16‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬امسال‭ ‬اکثر‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬آموزشی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬کارخانجات‭ ‬و‭ ‬کارگاه‌ها‭ ‬تعطیل‭ ‬یا‭ ‬نیمه‭ ‬تعطیل‭ ‬بود‭. ‬علاوه‭ ‬براین‭ ‬26‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭  - ‬به‭ ‬جز‭ ‬پنجشنبه‭ ‬و‭ ‬جمعه‭ -  ‬نیز‭ ‬تعطیل‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬اجباری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬52‭ ‬جمعه‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬چاشنی‭ ‬آن‭ ‬شود‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ماه‭  - ‬98‭ ‬روز‭ -  ‬تولید‭ ‬تعطیل‭ ‬یا‭ ‬135‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬حقوق‭ ‬ایام‭ ‬تعطیل‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬کارگری‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭.‬
البته‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬ذیربط‭ ‬کشاورزی‭ ‬یا‭ ‬روزه‭ ‬می‌گیردشان،‭ ‬یا‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کرج‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬نقاط‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬می‌آیند‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اذان‭ ‬برگردند‭ ‬یا‭... ‬و‭ ‬خلاصه‭ ‬این‭ ‬ماه‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬کشاورزان‭ ‬کمتر‭ ‬به‭ ‬دولتی‌ها‭ ‬می‌رسد‭.‬
برای‭ ‬کارمندان‭ ‬دولت‭ ‬که‭ ‬خوش‭ ‬خوشان‭ ‬بیشتری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬حدود‭ ‬150‭ ‬روز‭  - ‬پنج‭ ‬ماه‭ -  ‬از‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬می‌ماند‭ ‬تحمیل‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬تعطیل‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬هزینه‭ ‬کارگری‭ ‬بپردازند‭.‬

زبان‭ ‬در‭ ‬دهان،‭ ‬پاسبانِ‭ ‬سر‭ ‬است‭!‬

کاش‭ ‬دولت‭ ‬عزای‭ ‬عمومی‭ ‬برای‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کرد؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬آمارهای‭ ‬منابع‭ ‬دولتی‭: ‬
•‭ ‬خسارت‭ ‬اولیه‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سرمازدگی‭ ‬به‭ ‬24‭ ‬استان‭ ‬کشور‭ ‬تاکنون‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬برآورد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬افت‭ ‬دما‭ ‬و‭ ‬سرمازدگی‭ ‬در‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬حدود‭ ‬900‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬اراضی‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬بین‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬70‭ ‬درصد‭ ‬خسارت‭ ‬دیده‌اند‭. ‬
•‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭  - ‬که‭ ‬رقم‭ ‬واقعی‭ ‬آن‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬است‭ -  ‬در‭ ‬اثر‭ ‬سیل‭ ‬به‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬خسارت‭ ‬وارد‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬به‌دلیل‭ ‬صدور‭ ‬حواله‭ ‬برای‭ ‬تحویل‭ ‬نهاده،‭ ‬مثلاَ‭ ‬سویا‭ ‬یا‭ ‬سایر‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬دریافت‭ ‬اما‭ ‬تحویل‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭  - ‬که‭ ‬کشاورز،‭ ‬دامدار‭ ‬و‭ ‬مرغدار‭ ‬مجبور‭ ‬می‌شود‭ ‬ضمن‭ ‬حبس‭ ‬پول‭ ‬خود‭ ‬نزد‭ ‬دولت،‭ ‬نهاده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬برای‭ ‬دام‭ ‬یا‭ ‬طیور‭ ‬زبان‭ ‬نفهم‭ ‬گرسنه‭ ‬خریداری‭ ‬کند‭ - . ‬
•‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تلفات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌دلیل‭ ‬هجوم‭ ‬ملخ‌ها‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬آسیب‌‭ ‬وارد‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬
•‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬به‌دلیل‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬یا‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬خریدارهای‭ ‬تضمینی‭ ‬یا‭ ‬توافقی‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬سود‭ ‬دیرکرد‭  - ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬دیرکرد‭ ‬پرداخت‭ ‬اقساط‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬می‌گیرد‭ - . ‬•‭ ... ‬زبان‭ ‬در‭ ‬دهان،‭ ‬پاسبان‭ ‬سر‭ ‬است‭!‬
•‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬افت‭ ‬قیمت‭ ‬به‌دلیل‭ ‬اینکه‭ ‬کشاورزی‭ ‬قراردادی‭ ‬حاکم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬گلخانه‭ ‬یک‭ ‬پنجم‭ ‬قیمت‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬مصرف‭ ‬خریدار‭ ‬دارد‭. ‬
•‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬ممنوعیت‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬گلخانه‌داران‭ ‬و‭ ‬کشاورزانی‭ ‬که‭ ‬صادرات‌محور‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬سال‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬سهمی‭ ‬از‭ ‬بازارهای‭ ‬خارجی‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬قرارداد‭ ‬ببندند‭.‬
به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬می‌توان‭ ‬لبخند‭ ‬بر‭ ‬لب‭ ‬کشاورز‭ ‬دید‭. ‬

اندر‭ ‬حکایت‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬هلندی‌ها

خوزستان‭ ‬و‭ ‬هلند‭ ‬تقریباَ‭ ‬مساحت‭ ‬یکسانی‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬که‭ ‬هلند‭ ‬نفت‭ ‬ندارد،‭ ‬خوزستان‭ ‬منبع‭ ‬لایزال‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭  - ‬تأمین‭ ‬سوخت‭ ‬ارزان‭ -  ‬است‭. ‬هلند‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬کافی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬قسمتی‭ ‬از‭ ‬ساحل‭ ‬را‭ ‬خاکریزی‭ ‬کرده‭ ‬اما‭ ‬خوزستان‭ ‬آنقدر‭ ‬زمین‭ ‬بکر‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬ملی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬حساب‭ ‬و‭ ‬کتابش‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خارج‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬هلند‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬مهار‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬خوزستان‭ ‬غرقاب‭ ‬ناگهانی‭ ‬سیل‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬می‌شود‭.‬
توجه‭ ‬کنید‭ ‬هزینه‭ ‬تأمین‭ ‬هر‭ ‬لیتر‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬هلند‭ ‬تقریباَ‭ ‬15‭ ‬برابر‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭  - ‬امتیازی‭ ‬وصف‭ ‬ناشدنی‭ ‬برای‭ ‬خوزستان‭ - ‬،‭ ‬خوزستان‭ ‬حدوداَ‭ ‬5‭ ‬برابر‭ ‬هلند‭ ‬روزهای‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬آفتابی‭ ‬و‭ ‬10‭ ‬برابر‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬روزهای‭ ‬گرم‭ ‬دارد‭  - ‬امتیاز‭ ‬دیگر‭ - . ‬
هزینه‭ ‬نیروی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬هلند‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬برابر‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬چه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬هلند‭ ‬سالانه‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬خوزستان‭ ‬حتی‭ ‬10‭ ‬میلیارد‭ ‬یورو‭ ‬صادرات‭ ‬ندارد‭! ‬
شاید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬دلایل‭ ‬این‭ ‬اختلاف‭ ‬وصف‭ ‬ناشدنی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬هلند‭ ‬مواردی‭ ‬به‌شرح‭ ‬زیر‭ ‬باشد‭: ‬
•‭ ‬عدم‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬دخالت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬کشاورزی‭ ‬
•‭ ‬حاکم‭ ‬بودن‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬در‭ ‬قیمت‌گذاری،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬
•‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬قرار‭ ‬نگرفتن‭ ‬مدیران‭ ‬بی‌کفایت،‭ ‬حزبی،‭ ‬جناحی،‭ ‬باندی،‭ ‬لابی،‭ ‬رشوه‌گیر،‭ ‬کار‭ ‬چاق‌کن،‭ ‬کم‌سواد‭ ‬و‭...‬
•‭ ‬برخورد‭ ‬سیاسی‭ ‬نکردن‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬و‭ ‬آبروی‭ ‬تولیدکننده‭  - ‬تولیدکننده‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬صادرات،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬فراوان‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬می‌نماید‭ ‬اما‭ ‬چنانچه‭ ‬آن‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬مواجه‭ ‬شود‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬اقدام،‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬و‭ ‬تولیدکننده‭ ‬صادرکننده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬نابودی‭ ‬سوق‭ ‬می‌دهد‭. ‬
•‭ ‬تولید‭ ‬صادرات‭ ‬محور

بز‭ ‬مورسیا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬گرانتر‭ ‬

قلعه‭ ‬گنج‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬خارج‭ ‬برو‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬بز‭ ‬مورسیای‭ ‬اسپانیا‭ ‬و‭ ‬کلاَ‭ ‬ایرانیان‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬محترمه‭ ‬موجبات‭ ‬گران‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬بز‭ ‬بی‌زبان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبدأ‭ ‬فراهم‭ ‬کردند‭. ‬
گزارش‭ ‬می‌رسد‭ ‬بز‭ ‬مورسیا‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬تکاثر‭ ‬خریداران‭ ‬و‭ ‬پیشنهادات‭ ‬شیرین‭ ‬به‭ ‬اسپانیایی‌ها‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬گرانتر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود؛‭ ‬زیرا‭ ‬منسجم‭ ‬نبودن‭ ‬خریداران‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬دلال‌بازی،‭ ‬موجبات‭ ‬این‭ ‬گرانی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬

از‭ ‬ماست‭ ‬که‭ ‬برماست‭ ‬

همیشه‭ ‬نگوییم‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬مقصر‭ ‬بدبختی‭ ‬کشاورز‭ ‬است‭ ‬البته‭ ‬مشکلات‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬آن‌هاست‭ ‬ولی‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬صادرات‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬ریال،‭ ‬تولید‭ ‬صرف‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬داخلی‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نیست‭ ‬اما‭ ‬صادرات‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‌گشا‭ ‬باشد‭  - ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬صادرات‭ ‬محور‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬هر‭ ‬محصولی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬روانه‭ ‬مرز‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬دلش‭ ‬خواست‭ ‬مرزها‭ ‬را‭ ‬ببند‭ ‬یا‭ ‬باز‭ ‬کند‭ -  ‬متأسفانه‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬توسط‭ ‬برخی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬یا‭ ‬فرصت‭ ‬طلبی‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬همان‭ ‬آب‭ ‬باریکه‭ ‬صادرات‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬صیفی‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬هم‭ ‬چالش‌دار‭ ‬شود‭. ‬
دو،‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬اخیر‭ ‬چند‭ ‬محموله‭ ‬صادراتی‭ ‬کاهوی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬آفات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬گمرک‭ ‬مرزی‭ ‬روسیه‭ ‬برگشت‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬حداقلی‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬زیرسوال‭ ‬رفت‭. ‬ظریفی‭  - ‬نه‭ ‬ظریف‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ -  ‬می‌گفت‭ ‬ضعف‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬نظارتی‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬شیتیل‌بگیری‭ ‬آنان‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬محموله‌ها‭ ‬به‌صورت‭ ‬قانونی‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬دقت‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسان‭ ‬دلسوز‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬و‭... ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬برگشت‭ ‬می‌دهد‭. ‬

مراکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬چلوکبابی‭ ‬کشاورزی‭ ‬

در‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کارشناس‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬مزرعه‭ ‬از‭ ‬ورامین‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬قند‭ ‬می‌گذشتم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬فخرآباد‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬باریک‭ ‬و‭ ‬پیشوا‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬کنم‭. ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬ورودی‭ ‬شهر‭ ‬ورامین‭ ‬قسمت‭ ‬شرقی‭ ‬خیابان‭ ‬تابلوی‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬غربی‭ ‬باغات‭ ‬انگور‭ ‬و‭ ‬مزارع‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬چشم‌نواز‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬اینک‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬سمت‭ ‬شرقی‭ ‬خیابان‭ ‬به‭ ‬سالن‭ ‬عروسی‭ ‬و‭ ‬چلوکبابی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قسمت‭ ‬غربی‭ ‬هم‭ ‬زبانم‭ ‬لال‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭. ‬
البته‭ ‬اخیراَ‭ ‬شنیده‌ایم‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬استانی‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬هم‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬مثلاَ‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬کشاورزی‭ ‬سقز‭ ‬به‭ ‬سوپرمارکت‌ها‭ ‬اجاره‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬سوله‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬مبل‌سازان‭ ‬تهرانی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬صفی‌آباد‭ ‬قزوین‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آقازاده‌ها‭  - ‬خودش‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬می‌داند‭ -  ‬هبه‭ ‬یا‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

فرار‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬

در‭ ‬سال‭ ‬رونق‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬می‌بایست‭ ‬در‭ ‬سال‌جاری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شعار‭ ‬به‌صورت‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬جامه‭ ‬عمل‭ ‬پوشانده‭ ‬شود،‭ ‬متأسفانه‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬شیلات‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬نوین‭ ‬با‭ ‬چندین‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬که‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬انواع‭ ‬کنسرو‭ ‬ماهی‭ ‬باکیفیت‭ ‬می‌نموده،‭ ‬اکنون‭ ‬به‌علت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬مشکلات‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬تعطیل‭ ‬درآمده‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬سرمایه‭ ‬بلکه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬آن‭ ‬بلاتکلیف‭ ‬شده‌اند‭. ‬
امید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‌جای‭ ‬بیکار‭ ‬ماندن‭ ‬این‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬عظیم‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بپردازیم،‭ ‬تا‭ ‬شاهد‭ ‬رونق‭ ‬واقعی‭ ‬تولید‭ ‬باشیم‭. ‬
دل‌سردی‭ ‬و‭ ‬تباه‭ ‬کردن‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬نزد‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬مساوی‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬نابودی‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬عقب‌گرد‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۹ - ۱۳۹۸
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow