سیاستگذاری کشاورزی
خود‭ ‬اتكايي،‭ ‬نه‭ ‬خودكفايي

لزوم‭ ‬انس‭ ‬گرفتن‭ ‬فرهنگ‭ ‬با‭ ‬كشاورزي
خود‭ ‬اتكايي،‭ ‬نه‭ ‬خودكفايي

مهندس محمدرضا منصوریان

سه‭ ‬دهه‭ ‬قبل،‭ ‬دكتر‭ ‬عيسي‭ ‬كلانتري‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬كشاورزي،‭ ‬نكات‭ ‬ذي‌قيمتي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬لزوم‭ ‬تعيين‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬توسط‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬گوشزد‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬اينكه‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬بي‌رويه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬آينده،‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬زمين‌گير‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬نظريه‭ ‬كارشناسي‭ ‬ديگر‭! ‬
اما‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬وقت‭ ‬بي‌توجه‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬راه‭ ‬كوپن‭ ‬و‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬قيمت‌گذاري‭ ‬يا‭ ‬ثبات‭ ‬نداشتن‭ ‬مقررات،‭ ‬رويه‌ها‭ ‬و‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬كشاورزي‭ ‬كمتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

اين‭ ‬نوشتار،‭ ‬برداشت‭ ‬آزاد‭ ‬از‭ ‬دل‌مشغولي‌هاي‭ ‬"حجتي"‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬با‭ ‬مديران‭ ‬مسئول‭ ‬مطبوعات‭ ‬تخصصي‭ ‬كشاورزي‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭.‬‭ ‬
در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬تعرفه‭ ‬براي‭ ‬محصولات‭ ‬صنعتي‭ ‬جزو‭ ‬ذات‭ ‬آن‭ ‬محصول‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬بين‭ ‬نفتي‭ ‬را‭ ‬مصرف‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬حمايت‌هاي‭ ‬تعرفه‌اي‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬هنوز‭ ‬حمايت‭ ‬تعرفه‌اي‭ ‬با‭ ‬جدل‌هايي‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬خوراك‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نبايد‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬برخي‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬اصلا‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬حقي‭ ‬در‭ ‬وضع‭ ‬تعرفه‭ ‬ندارند‭.‬
اين‭ ‬نگاه‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬ديگر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حمايت‭ ‬چندجانبه‭ ‬دولت‭ ‬همراه‭ ‬است؛‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬سالي‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگي‭ ‬فولاد‭ ‬كه‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬فولاد‭ ‬توليد‭ ‬كرده‭ ‬كمك‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬واردات‭ ‬فولاد‭ ‬نيز‭ ‬تعرفه‭ ‬وضع‭ ‬مي‌شود‭ ‬به‌طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬سال‌ها،‭ ‬بسيار‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬بيمه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬كه‭ ‬ضامن‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬حيات‭ ‬كشاورزيست،‭ ‬پول‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
كمبود‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬
به‭ ‬لاستيك‭ ‬و‭ ‬كاغذ‭ ‬همان‭ ‬ارزي‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌يابد‭ ‬كه‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬سويا‭ ‬دريافت‭ ‬مي‌كنند؛‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬روبه‌رو‭ ‬هستند؛‭ ‬حتما‭ ‬كمبودي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬كاغذ‭ ‬و‭ ‬لاستيك‭ ‬مصرف‭ ‬عام‌تري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬سويا‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬دولتي‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬كمبود‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬نفتي‭ ‬هزينه‭ ‬مي‌شود‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬واردات‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬سويا‭ ‬چنين‭ ‬نيست‭.‬
بي‌اعتقادي‭ ‬به‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬توسط‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا
از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬نياز‭ ‬داخلي‭ ‬توليد‭ ‬مي‌شود‭ ‬اما‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬ندارد؛‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬محصول‭ ‬صنعتي‭ ‬چنين‭ ‬چيزي‭ ‬هست؛‭ ‬مسلما‭ ‬خير‭!‬ هيچ‭ ‬فرد‭ ‬دلسوز‭ ‬يا‭ ‬مدير‭ ‬تصميم‌گيري‭ ‬راضي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬كمبود‭ ‬گوجه،‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬صادر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬كيلويي‭ ‬هفت‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برسد؛‭ ‬اما‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬قيمت‭ ‬عرضه‭ ‬آن‭ ‬كاهش‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كند‭ ‬يا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ارز‭ ‬مديريت‭ ‬شده‭ ‬توجيه‭ ‬صادراتي‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬كيلويي‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬كشاورز‭ ‬خريداري‭ ‬مي‌شود،‭ ‬پس‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬توسط‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬حركت‭ ‬كرد‭.‬
درباره‭ ‬گوشت‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬ترتيب؛‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬قيمت‭ ‬دلار‭ ‬آزاد،‭ ‬قيمت‭ ‬گوشت‭ ‬نيز‭ ‬افزايش‭ ‬يافته؛‭ ‬در‭ ‬حاليكه‭ ‬دام‭ ‬سبك‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سليمانيه‭ ‬عراق‭ ‬كيلويي‭ ‬136‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ -‬بر‭ ‬اساس‭ ‬گوشت،‭ ‬استخوان‭ ‬و‭ ‬چربي‭ ‬شقه‭- ‬به‭ ‬فروش‭ ‬مي‌رسد‭. ‬بايد‭ ‬حالت‭ ‬تعادل‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬توليد‭ ‬كشاورزي‭ ‬اقتصادي‭ ‬شود‭.‬
صف‌هاي‭ ‬كيلومتري‭ ‬در‭ ‬نانوايي‭ ‬
حدود‭ ‬3‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬براي‭ ‬انتقال‭ ‬ارز‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬دامي‭ ‬مشكلي‭ ‬ايجاد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬450‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬ذخاير‭ ‬راهبردي‭ ‬روانه‭ ‬بازار‭ ‬گرديد‭. ‬حال‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬همچون‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اوايل‭ ‬دهه‭ ‬90،‭ ‬شش‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬تنشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كنجاله‭ ‬سويا‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬وارد‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬گندم‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شد،‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬چه‭ ‬اتفاقي‭ ‬در‭ ‬نانوايي‌ها‭ ‬و‭ ‬تهيه‭ ‬نان‭ ‬پيش‭ ‬مي‌آمد؟‭!‬
آمريكا‭ ‬و‭ ‬34‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ ‬سوياي‭ ‬جهان
در‭ ‬مبحث‭ ‬غذا،‭ ‬عمده‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬كشورهاي‭ ‬توسعه‭ ‬يافته‭ ‬صنعتي‭ ‬است؛‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬از‭ ‬350‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬سوياي‭ ‬توليدي‭ ‬در‭ ‬دنيا،‭ ‬152‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬صادر‭ ‬مي‌شود‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬34‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ -‬با‭ ‬57‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬صادرات‭- ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬32‭ ‬درصد‭ ‬توليد‭ -‬با‭ ‬69‭ ‬ميليون‭ ‬تن‭ ‬صادرات‭- ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬برزيل‭ ‬است‭.‬ در‭ ‬تجارت‭ ‬گندم‭ ‬نيز‭ ‬همين‭ ‬روال‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬دنيا‭ ‬كنجاله‭ ‬كلزا‭ ‬را‭ ‬جايگزين‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌اي‭ ‬از‭ ‬كنجاله‭ ‬سويا‭ ‬كرده،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬هنوز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬جايگزين‭ ‬كنجاله‭ ‬سويا‭ ‬در‭ ‬تغذيه‭ ‬طيور،‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬اقدامي‭ ‬موثر‭ ‬نكرده‭ ‬است‭.‬
حمايت‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬داخلي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ژاپن‭ ‬بياموزيم‭ ‬
توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشيد‭ ‬اراضي‭ ‬كشور‭ ‬ژاپن‭ ‬از‭ ‬اراضي‭ ‬زراعي‭ ‬ايران‭ ‬خردتر‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬حدود‭ ‬91‭ ‬درصد‭ ‬برنج‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قيمتي‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬قيمت‭ ‬جهاني‭ -‬بيش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬برابر‭- ‬توليد‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬مشكلي‭ ‬در‭ ‬ذخاير‭ ‬ارزي‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬تحريمي‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬
بحران‭ ‬آب،‭ ‬بحران‭ ‬زندگي‭ ‬
به‭ ‬تازگي‭ ‬چند‭ ‬محصول‭ ‬استراتژيك‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬وابسته‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬الگوي‭ ‬كشت‭ ‬با‭ ‬ديد‭ ‬كارشناسي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬كارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌اي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬روند‭ ‬افزايشي‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬محدوديت‭ ‬منابع‭ ‬آب،‭ ‬بايد‭ ‬وارد‭ ‬شود‭.‬ البته‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تمايل‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬ذرت،‭ ‬ذرت‭ ‬علوفه‌اي‭ ‬تحت‭ ‬كشت‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬بالاتر‭ ‬بودن‭ ‬هزينه‭ ‬حمل‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬محصول،‭ ‬امكان‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬نيست‭.‬
گنه‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬بلخ،‭ ‬آهنگري‭ ‬
در‭ ‬هيچ‭ ‬برهه‌اي‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬مانند‭ ‬اين‭ ‬دوره،‭ ‬نقد‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬نداشته‌ايم‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬وزير‭ ‬جهادكشاورزي‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬طلبكار‭ ‬بودن‭ ‬مي‌شود‭. ‬زماني‭ ‬براي‭ ‬زير‭ ‬سوال‭ ‬بردن‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬گندم،‭ ‬قيمت‭ ‬واردات‭ ‬اين‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قيمت‭ ‬بازار‭ ‬جهاني‭ ‬ضرب‭ ‬و‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‌كردند‭ -‬بدون‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬جانبي‭- ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬تومان‭ -‬200‭ ‬دلار‭ ‬3‭ ‬هزار‭ ‬توماني‭- ‬محاسبه‭ ‬مي‌شد‭ ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬مجمع‭ ‬GTC‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬گندم‭ ‬وارداتي‭ ‬را‭ ‬340‭ ‬دلار‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭.‬ امسال‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت‭ ‬خريد‭ ‬تضميني‭ ‬گندم،‭ ‬وزارتخانه‭ ‬قيمت‭ ‬پيشنهادي‭ ‬ارائه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تصميم‭ ‬نهايي‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬قيمت‭ ‬تعيين‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬شوراي‭ ‬اقتصاد‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬پيشنهادي‭ ‬راي‭ ‬نداد‭. ‬ضمن‭ ‬آنكه‭ ‬ضرورت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬ساير‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژيك‭ ‬مانند‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني،‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭... ‬نيز‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬اما‭ ‬درنهايت‭ ‬وزير‭ ‬جهادكشاورزي‭ ‬بايد‭ ‬پاسخگوي‭ ‬مخالفت‭ ‬شوراي‌اقتصاد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬عملكرد‭ ‬وزير‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬زير‭ ‬سوال‭ ‬برد‭!‬ سهم‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬كشاورزي‭ ‬مبحث‭ ‬ديگري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬كل‭ ‬كشور،‭ ‬افزايش‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اشتغال‭ ‬كاهش‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ -‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اشتغال‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬مي‌باشد‭- ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬ارزش‌افزوده‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬حدود‭ ‬يك‌ونيم‭ ‬برابر‭ ‬ديگران‭ ‬است‭. ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬قبل‭ ‬آقاي‭ ‬عسگراولادي‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬آينده‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬قطحي‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬مديريت‭ ‬توليد،‭ ‬بذر‭ ‬نااميدي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬خشكاند‭.‬
جمع‌بندي‭ ‬نهايي
برنامه‌ريزي‌هاي‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬يازدهم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم‭ ‬حكايت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬حداقل‭ ‬غذا‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزايش‭ ‬بهره‌وري‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬پايه‭ ‬كمتر‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬بيشتر،‭ ‬بايد‭ ‬خود‭ ‬اتكا‭ ‬شويم‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬نزديك‭ ‬80‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬غذا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬توليد‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬آن‭ ‬صادر‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬10‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬واردات‭ ‬مرتبط‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow