سیاستگذاری کشاورزی
چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬حجتی‭

سرمقاله- ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷

چرا‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬گندم‭ ‬دفاع‭ ‬نمی‌كند‭ ‬
چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬حجتی‭! ‬

مهندس  ابوالقاسم‭ ‬گل‌باف

برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬سران‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬در‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬اتحادی‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اتهاماتی‭ ‬كم‌ربط‭ ‬به‭ ‬حجتی‭ ‬كمر‭ ‬به‭ ‬استیضاح‭ ‬وی‭ ‬بستند‭. ‬جالب‌تر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اتحاد،‭ ‬اكثر‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬اعضا‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭-‬بیست‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬یا‭ ‬دو‭ ‬نفر‭- ‬در‭ ‬همدلی‭ ‬با‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬پنج‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬كمیسیون‌ها،‭ ‬پرونده‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬دایره‭ ‬ریختند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬پیغام‭ ‬پَسغام‌ها‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬حجتی‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬معاون‭ ‬معروف‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬دو‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬را‭ ‬خانه‌نشین‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬امتیازات‭ ‬پیش‭ ‬خواسته‌ی‭ ‬ناكامان‭ ‬دره‭ ‬استیضاح‭ ‬را‭ ‬گردن‭ ‬نهد‭ ‬امضا‌ها‭ ‬قابل‭ ‬پس‌گرفتن‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬آقایان‭ ‬می‌توانستند‭ ‬با‭ ‬برگرداندن‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یك‭ ‬مطالبه‭ ‬عمومی‭ ‬كشاورزان،‭ ‬نام‭ ‬نیك‌تری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬بگذارند‭.‬
البته‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬چرایی‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ -‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیك‭- ‬و‭ ‬مسایلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬توان‭ ‬برآورده‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بدون‭ ‬تعادل‭ ‬بخشی‭ ‬قیمت‌های‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬سایر‭ ‬محصولات‭ ‬چنین‭ ‬حركتی‭ ‬منطقی‭ ‬می‌نمود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬استیضاح‭ ‬آورده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬دراین‭ ‬راستا‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬گندم‭ ‬كار‭ ‬بی‌خبر‭ ‬از‭ ‬عواقب‭ ‬افزایش‭ ‬این‭ ‬چنینی‭ ‬می‌تواند‭ ‬افزایش‭ ‬آن‭ ‬چنانی‭ ‬قیمت‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬مسایل‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬هلهله‭ ‬و‭ ‬هورای‭ ‬استیضاخ‭ ‬پشت‭ ‬گرمی‭ ‬به‭ ‬نمایندگان‭ ‬می‌دادند‭. ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬می‌دانند‭ ‬حجتی،‭ ‬سوپرمن‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬وی‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬حدودی‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬چیدمان‭ ‬همه‭ ‬نیروهایش‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬دلخواه‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نتوانسته‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬سابقش‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬قدرتمند‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دور‭ ‬دوم‭ ‬صدارت‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
جدای‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬به‭ ‬واقع‭ ‬استیضاح‭ ‬حق‭ ‬مسلم‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬پاسخگوی‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬باشد،‭ ‬حجتی‭ ‬برآشفته‭ ‬از‭ ‬استیضاح‌های‭ ‬چندین‭ ‬باره‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نبرده‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬تغییر‭ ‬معاونین‭ ‬طلب‭ ‬مستندات‭ ‬می‌كرد‭ ‬و‭ ‬حاضر‭ ‬نبود‭ ‬برای‭ ‬خوش‭ ‬آمد‭ ‬نماینده‌ای‭ ‬تركیب‭ ‬افراد‭ ‬را‭ -‬حداقل‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬استیضاح‭- ‬به‭ ‬هم‭ ‬بریزد‭. ‬حتی‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬حجتی‭ ‬درصورت‭ ‬استیضاح‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬نخواهد‭ ‬آمد‭ ‬تا‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬رأساً‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرند‭. ‬
بحث‭ ‬دیگر‭ ‬اینكه‭ ‬باید‭ ‬مشاورین‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬مجلس‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دادند‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬گندم‭ ‬محصول‭ ‬استراتژیك‭ ‬نیست‭ ‬كه‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭-‬تامین‭ ‬غذای‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬خوراك‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬گرداننده‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‌كننده‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تناوب‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ...- ‬در‭ ‬همین‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬گندم‭ ‬افزایش‭ ‬نیافته‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬بچه‌ی‭ ‬سر‭ ‬راهی‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیك‭ ‬هم‭ ‬هیچكدام‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬گندم‭ ‬نرسیده‌اند‭. ‬
چرا‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬شد؟
قاعدتاً‭ ‬خوشایند‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬پرونده‭ ‬كاری‭ ‬استیضاح‌كنندگان‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬بار‭ ‬چندم‭ ‬حجتی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬قهرمان‭ ‬ضد‭ ‬استیضاح،‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬نیامده،‭ ‬برنده‭ ‬شود‭. ‬شاید‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬بد‭ ‬اقبالی‭ ‬استیضاح‌كنندگان‭ ‬نداشتن‭ ‬مشاور‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬كاردان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ضمن‭ ‬بررسی‭ ‬دقیق‭ ‬بند‌های‭ ‬استیضاح‭ ‬و‭ ‬مروری‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬كاری‭ ‬حجتی،‭ ‬نمایندگان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬به‌ویژه‭ ‬اختیارات‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬تبعات‭ ‬افزایش‭ ‬یك‭ ‬طرفه‭ ‬قیمت‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عواقب‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬سایر‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم‌تر‭ ‬توان‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تاب‭ ‬آوردن‭ ‬زیر‭ ‬بار‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬و‭ ‬امكان‭ ‬پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬تعهدات‭ -‬كه‭ ‬شاهد‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬با‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬خشم‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬بست‭ ‬نشستن‭ ‬دكتر‭ ‬بخشنده‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬اوراق‌قرضه‭ ‬و‭ ... ‬ماه‌ها‭ ‬بعد‭ ‬مطالبات‭ ‬گندم‌كاران‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است‭- ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬
گذشته‭ ‬از‭ ‬ناتوانی‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬در‭ ‬محاسبات‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬تطبیق‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬اعلام‌نظر‭ ‬كارشناسی‌،‭ ‬مشاورین‭ ‬می‌توانستند‭ ‬نمایندگانی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬سیاسی،‭ ‬استیضاح‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬نشانه‭ ‬رفته‭ ‬بودند‭ ‬توجیه‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬ظلم‭ ‬بالسویه‭ ‬عدل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬تحریم‭ ‬برای‭ ‬مثلا‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬كه‭ ‬بالای‭ ‬نود‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬درصد‭ ‬واردات‭ ‬داریم‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شیر‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ذرت‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جو‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬منطقی‭ ‬دیده‭ ‬شود‭. ‬
اگر‭ ‬مجلس‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬كمیسیون‭ ‬چند‭ ‬مشاور‭ ‬مسلط‭ ‬و‭ ‬كاركشته‭ ‬و‭ ‬غیرسیاسی‭ ‬و‭ ‬جناحی‭ ‬بگمارد‭ ‬قطعا‭ ‬چنین‭ ‬تبعات‭ ‬و‭ ‬عواقبی‭ ‬برای‭ ‬مجلس‭ ‬رقم‭ ‬نخواهد‭ ‬خورد‭. ‬
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow