سیاستگذاری کشاورزی
شایسته‭ ‬سالاری یا‭ ‬عملكرد‭ ‬سالاری؟‭!‬

انتخاب‭ ‬نمونه‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی
از‭ ‬منظری‭ ‬دیگر
شایسته‭ ‬سالاری یا‭ ‬عملكرد‭ ‬سالاری؟‭!‬

مهندس محمدرضا منصوریان

انتخاب‭ ‬كشاورزان‭ ‬نمونه،‭ ‬سنت‭ ‬پسندیده‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬طی‭ ‬چهار‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد؛‭ ‬اما‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‌هاست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬
امسال‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬تحقق‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬نمونه‌های‭ ‬ملی‭ ‬بخش‌های‭ ‬باغبانی،‭ ‬زراعت،‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬تشكل‌ها،‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬تولید،‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی،‭ ‬محصولات‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬ارگانیك‭ ‬معرفی‭ ‬شدند‭.‬
تولیدكنندگان‭ ‬محصولات‭ ‬سالم،‭ ‬پیشران‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی
مهندس‭ ‬حجتی،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬سومین‭ ‬دوره‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬نمونه‌های‭ ‬ملی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬نمونه‌های‭ ‬ملی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬به‌كارگیری‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تكنولوژی‌های‭ ‬روز‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬ضمن‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬سازگاری‭ ‬با‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬محصولاتی‭ ‬سالم‭ ‬تولید‭ ‬كنند،‭ ‬پیشرو‭ ‬و‭ ‬پیشران‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬متوسط‭ ‬تولیدات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬سوم‭ ‬میزان‭ ‬ركورد‭ ‬نمونه‌های‭ ‬ملی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬افزایش‭ ‬یابد،‭ ‬تولیدات‭ ‬كشاورزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬محصولات‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬مرتفع‭ ‬می‌گردد‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬امسال‭ ‬در‭ ‬ارزیابی‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شاخص‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد،‭ ‬رعایت‭ ‬مسائل‭ ‬زیست‭ ‬محیطی،‭ ‬سلامت‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬ حجتی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬اتكا‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬داخلی،‭ ‬خوشایند‭ ‬بدخواهان‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬وابسته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬لطف‭ ‬خداوند،‭ ‬تلاش‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر،‭ ‬گندم‭ ‬وارد‭ ‬نكرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬گندم‭ ‬نیاز‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬جاری‭ ‬نیز‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬می‌كنیم‭ ‬تولید‭ ‬گندم‭ ‬مناسب‭ ‬باشد‭.‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬چغندرقند‭ ‬بیان‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬92،‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬چغندرقند‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬بهره‌وری‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت،‭ ‬ضمن‭ ‬انتقال‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زراعت‭ ‬چغندر‭ ‬به‭ ‬پاییز،‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬چغندرقند‭ ‬به‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬ حجتی‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬مركز‭ ‬ملی‭ ‬مطالعات‭ ‬راهبردی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬ایران‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬یك‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬200‭ ‬گرم‭ ‬شكر‭ ‬تولید‭ ‬می‌شد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬600‭ ‬گرم‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬یك‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬آب‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬امسال‭ ‬تولید‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬6‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬می‌شود‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كلزا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬تولید‭ ‬شود‭.‬ وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬افزود‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فناوری‭ ‬ماهواره‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬پایش‭ ‬زمان،‭ ‬چگونگی،‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬مقدمات‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
حجتی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مراكز‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬ترویجی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬كشاورزان‭ ‬معرفی‭ ‬شوند‭.‬
ملاك‭ ‬انتخاب،‭ ‬تنها‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬نبود‭!‬
دكتر‭ ‬كاظم‭ ‬خاوازی،‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‌‭ ‬گزارش‭ ‬پایگاه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬ضمن‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬تولید‌كنندگان‭ ‬برتر‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬گفت‭: ‬امسال،‭ ‬رعایت‭ ‬بهداشت،‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬فنی،‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬ملاك‌های‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬بوده‌است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬امسال‭ ‬1500‭ ‬نفر‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬داوطلب‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬آنها‭ ‬158‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬بخش‌های‭ ‬زراعت،‭ ‬باغبانی،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬انتخاب‭ ‬شدند‭.‬ رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬ستاد‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬حركت‭ ‬می‌كند،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬رشته‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬اضافه‭ ‬شدند‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاك‭ ‬رشته‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬5/7‭ ‬برابر‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬سه‭ ‬رشته‭ ‬محصول‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬طرح‭ ‬تولید‭ ‬نهال‌های‭ ‬جنگلی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬خیرین‭ ‬در‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬افزوده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ضمناً‭ ‬در‭ ‬گرایش‭ ‬زراعت،‭ ‬باغبانی،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬رشد‭ ‬3‭ ‬برابری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گرایش‌های‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی،‭ ‬بازرگانی،‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ ‬رشد‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬برابری‭ ‬داشته‌ایم‭.‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬باغبانی‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬زعفران‭ ‬كاری،‭ ‬قارچ،‭ ‬باغات‭ ‬مادری‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬نبوده‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬این‭ ‬رشته‌ها‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬شیلات‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬فقط‭ ‬رشته‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬داشیم‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬تحولی‭ ‬كه‭ ‬ستاد‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬كردند‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬از‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تفكیك‭ ‬شدند‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬رشته‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬میگو‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬اضافه‭ ‬شدند‭.‬ وی‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬زراعت‭ ‬توجه‭ ‬ویزه‌ای‭ ‬به‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی،‭ ‬كشت‭ ‬نشایی،‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ خاوازی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬ستاد‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬رشته‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زنان‭ ‬كار‭ ‬آفرین،‭ ‬مشاغل‭ ‬خانگی‭ ‬و‭ ‬صندوق‌های‭ ‬خرد‭ ‬اضافه‭ ‬شد‭.‬
تولید‭ ‬براساس‭ ‬توان‭ ‬زمین‭ ‬شرط‭ ‬است‭!‬
دكتر‭ ‬بهنام‭ ‬كامكار،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬علوم‭ ‬كشاورزی‭ ‬گرگان،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬مبنای‭ ‬سنجش‭ ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬ملی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬هر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬موجود،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬باعث‭ ‬آلودگی‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬نابودی‭ ‬فیزیك‭ ‬و‭ ‬شیمی‭ ‬خاك‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود‭. -‬كه‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬نیازمند‭ ‬ارائه‭ ‬مستندات‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اظهارشونده‭ ‬است‭-‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬آنهایی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬نهاده‌ها،‭ ‬كمترین‭ ‬آسیب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬وارد‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬توان‭ ‬زمین‭ ‬حداكثر‭ ‬بهره‌وری‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
فقط‭ ‬كود‭ ‬حیوانی‭ ‬مصرف‭ ‬می‌كنیم
آقای‭ ‬جلال‭ ‬ابراهیمی،‭ ‬تولید‌كننده‭ ‬نمونه‭ ‬چای‭ ‬امسال،‭ ‬میزان‭ ‬برداشت‭ ‬چای‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬8‭ ‬تن‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬میزان‭ ‬عملكرد‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬كود‭ ‬حیوانی‭ ‬كسب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬همچون‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬چایكاران‭ ‬از‭ ‬كود‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كردم‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬عمكلرد‭ ‬بیشتری‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شد‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬كم‭ ‬توجهی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬انتخاب‭ ‬چای‭ ‬كار‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬این‭ ‬عملكرد‭ ‬با‭ ‬مصرف‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬كود‭ ‬شیمیایی‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شد‭ ‬اما‭ ‬امسال‭ ‬سعی‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬كشاورزانی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارگانیك‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كشت‭ ‬می‌كنند‭ ‬تقدیر‭ ‬شود‭.‬
افزایش‭ ‬عملكرد‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط
مهندس‭ ‬بوربور،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬مزرعه‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬بوربور،‭ ‬با‭ ‬تبریك‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬برگزیده‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬هیات‭ ‬همراه‭ ‬در‭ ‬بازدید‭ ‬تابستان‭ ‬امسال‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬كلزای‭ ‬بوربور‭ ‬مشاهده‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬كلزای‭ ‬بذری‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬رطوبت‭ ‬پایین،‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬هكتار‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬همپای‭ ‬كلزاكارانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬كلزای‭ ‬بذری‭ ‬می‌كنند‭.‬
وی‭ ‬درباره‭ ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬خود‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬میزان‭ ‬مصرف‭ ‬كود‭ ‬و‭ ‬سم‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستورالعمل‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬حتما‭ ‬دیگران‭ ‬تولید‭ ‬بالاتری‭ ‬داشتند‭.‬ لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬تمبر‭ ‬یاد‭ ‬بود‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬سومین‭ ‬دوره‭ ‬معرفی‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬نمونه‌های‭ ‬ملی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬همزمان‭ ‬از‭ ‬130‭ ‬نشریات‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬اپلیكیشن‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬رونمایی‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow