سیاستگذاری کشاورزی
استاندارد‭ ‬و‭ ‬پايداري‭ ‬توليد

مردمي‭ ‬كردن‭ ‬زنجيره‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬
استاندارد‭ ‬و‭ ‬پايداري‭ ‬توليد

مهندس‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف


امروزه‭ ‬جهان‭ ‬شاهد‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬همه‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬توليدي‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬زنجيره‌ها‭ ‬است‭ ‬فرقي‭ ‬نمي‌كند‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬محصول‭ ‬زراعي،‭ ‬باغي،‭ ‬شيلاتي‭ ‬يا‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طيور‭ ‬و‭... ‬باشد‭. ‬ زماني‭ ‬كه‭ ‬"يوني‭ ‬فروت"‭ ‬در‭ ‬امريكاي‭ ‬لاتين‭ ‬به‭ ‬بازرگاني‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬موز‭ ‬اقدام‭ ‬مي‌كند‭ ‬از‭ ‬مطالعه‭ ‬منطقه،‭ ‬خريد‭ ‬زمين‭ ‬ساخت‭ ‬خانه‌هاي‭ ‬كارگري‭ ‬براي‭ ‬سهولت‭ ‬دسترسي،‭ ‬تا‭ ‬تأمين‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬خدمت‭ ‬مكانيزاسيون‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬نهال‭ ‬موز‭ ‬تا‭ ‬برداشت،‭ ‬بسته‌بندي،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬سردخانه،‭ ‬رنگ‭ ‬آوري‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬نمايندگي‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬فروشگاه‌هاي‭ ‬زنجيره‌اي‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬يك‭ ‬زنجيره‭ ‬مي‌نمايد‭. ‬
هنگامي‭ ‬كه‭ ‬پسته‭ ‬كاران‭ ‬كاليفرنيايي‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬با‭ ‬ايران،‭ ‬رجزخواني‭ ‬مي‌كنند‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬۱۰۰‭ ‬پسته‭ ‬كاري‭ -‬مسايل‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬توليد‭- ‬مراحل‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬درجه‌بندي،‭ ‬بسته‌بندي،‭ ‬امور‭ ‬تبليغات،‭ ‬برندينگ،‭ ‬بازاريابي‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امريكا،‭ ‬اندونزي،‭ ‬استراليا‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬يك‭ ‬جا،‭ ‬طراحي‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬مي‌كند‭. ‬ اين‭ ‬حركت‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬‮«‬نماد‭ ‬زنجيره‮»‬‭ ‬گرچه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬پا‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬حجتي‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬يازدهم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پر‭ ‬رنگ‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬كرد‭. ‬ زنجيره‌هاي‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬طيور‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬پا‭ ‬گرفته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬جوجه‭ ‬يك‭ ‬روزه‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬صدور‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬تخم‌مرغ‭ ‬مسيريابي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬چرخه‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬ريسك‭ ‬امتداد‭ ‬مي‌يابد‭. ‬
"انجمن‭ ‬ملي‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬زنجيره‌اي‭ ‬توليد‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ"‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬–‭ ‬50‭ ‬فعال‭ ‬پركار،‭ ‬نمونه‭ ‬موفق‭ ‬اين‭ ‬زنجيره‌هاست‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬امور‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭.‬
زنجيره‌هاي‭ ‬طيور‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬مرغداري‌هاي‭ ‬خرد‭ ‬نيز‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مناطقي‭ ‬كه‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ -‬به‌عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬گيلان‭- ‬تلفات‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬الي‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬مي‌رسد‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬تلفات‭ ‬ساير‭ ‬مرغداري‌ها‭ ‬10‭ ‬الي‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬است‭.‬
امتياز‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬مرغداري‌هاي‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬زنجيره‌ها‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سرمايه‌گذار‭ ‬و‭ ‬توليدكننده‭ ‬از‭ ‬دامنه‭ ‬امنيت‭ ‬اقتصادي‭ ‬كامل‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬د‬ر تأمين‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬فروش‭ ‬نيز‭ -‬كه‭ ‬ريسك‭ ‬بسيار‭ ‬بالايي‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭- ‬زنجيره‌ها‭ ‬و‭ ‬زيرمجموعه‌هاي‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬زنجيره‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬مواجه‭ ‬نمي‌شوند‭. ‬ همين‭ ‬روال‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬گياهان‭ ‬دارويي‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬انتخاب‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬محصول‭ ‬يا‭ ‬محصولات‭ ‬تا‭ ‬صنايع‭ ‬تبديلي‭ ‬و‭ ‬تكميلي‭ ‬آن‭ ‬شكل‭ ‬گيرد‭. ‬
توسعه‭ ‬ميوه‌هاي‭ ‬گرمسيري‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ -‬كه‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬عدم‭ ‬اين‭ ‬توسعه‭ ‬سالانه‭ ‬صدها‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬خارج‭ ‬مي‌شود‭- ‬نمونه‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬زنجيره‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هزاران‭ ‬شغل‭ ‬پايدار‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬و‭ ‬مرزهاي‭ ‬جنوب‭ ‬شرقي‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬قاچاق‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌نمايد‭. ‬
پرورش‭ ‬ماهي‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬حرفه‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزي‭ ‬همگي‭ ‬قابليت‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬پايدار‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬
حداقل‭ ‬امتياز‭ ‬زنجيره‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مديريت‭ ‬توليد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬كيف‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز،‭ ‬خدمات‭ ‬دامپزشكي‭ ‬و‭ ‬گياه‭ ‬پزشكي،‭ ‬كنترل‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬نمو،‭ ‬نحوه‭ ‬برداشت،‭ ‬بازاريابي،‭ ‬كسب‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬و‭... ‬ آگاهي‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬كامل‭ ‬دارد‭. ‬ موضوع‭ ‬مهمتر‭ ‬اينكه‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬موقعيت‭ ‬رساندن‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬مدير‭ ‬زنجيره‭ ‬است‭ -‬كود‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬مرحله‭ ‬مورد‭ ‬نياز،‭ ‬سرزميني‭ ‬حاضر‭ ‬مي‌شود‭ ‬جوجه‭ ‬يك‭ ‬روزه‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬سالن‭ ‬وارد‭ ‬مجموعه‭ ‬مي‌شود‭ ‬ ‭  - ... و‭ ‬نوسانات‭ ‬قيمت‭ ‬يا‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬دمپينگ‭ ‬نقشي‭ ‬در‭ ‬تعلل‭ ‬رسيدن‭ ‬نهاده‭ ‬بازي‭ ‬نمي‌كند‭. ‬
موضوع‭ ‬بعدي‭ ‬توليد،‭ ‬پايداري‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬باكيفيت‭ ‬كنترل‭ ‬شده‭ ‬براساس‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬خريداران‭ ‬طي‭ ‬برنامه‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬مي‌باشد،‭ ‬زيرا‭ ‬بزرگترين‭ ‬مشكل‭ ‬عدم‭ ‬موفقيت‭ ‬صدور‭ ‬محصولات‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مشتري‭ ‬خارجي‭ ‬براي‭ ‬حداقل‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬روزانه‭ ‬ميزان‭ ‬معيني‭ ‬از‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬آناليز‭ ‬مشخص،‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬يا‭ ‬فرودگاه‭ ‬يا‭ ‬پايانه‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬يا‭ ‬كشور‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬بسته‌بندي‌هاي‭ ‬معين‭(‬تعداد‭ ‬محصول‭ ‬با‭ ‬سايز‭ ‬معين‭ ‬يا‭ ‬براساس‭ ‬وزن‭ ‬كيلوي‭ ‬كارتن‭ ‬و‭ ... ‬ تحويل‭ ‬بگيرد‭ ‬و‭ ‬ضمناً‭ ‬قيمت‭ ‬ثابتي‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬بپردازد،‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬صادرات‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬توان‭ ‬زنجيره‭ ‬است‭ -‬البته‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬بازي‭ ‬نكند‭ ‬يا‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬فداي‭ ‬منافع‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬موضوع‌گيري‌ها‭ ‬ننمايد‭-‬.
در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬زنجيره‌ها‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬مراحل‭ ‬توليد‭ ‬را‭ ‬برون‭ ‬سپاري‭ ‬مي‌كنند‭ ‬تا‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬كيفي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬بازديد‭ ‬اخير‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬زنجيره‭ ‬توليد‭ ‬شترمرغ‭ ‬در‭ ‬چابهار‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬اين‭ ‬مجتمع،‭ ‬بچه‭ ‬شترمرغ‌ها‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬پرورش‭ ‬تا‭ ‬8‭ ‬يا‭ ‬9‭ ‬ماهگي‭ ‬به‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬تحويل‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬ضمن‭ ‬ايجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬مناطق‭ ‬محروم،‭ ‬مردم‭ ‬يك‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬مساعدت‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬مي‌كنند‭. ‬ در‭ ‬گذشته‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‌ها‭ ‬و‭ ‬‮«‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مغان‮»‬‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬تعاوني‭ ‬روستايي‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬هدف‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬رسالت‭ ‬و‭ ‬وظايف‭ ‬آن‌ها‭ ‬فراموش‭ ‬شد‭. ‬
اميدواريم‭ ‬دولت،‭ ‬بانك‌ها،‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مسئول‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬ملي‭ ‬به‭ ‬ديده‭ ‬ملي‭ ‬بنگرند‭. 
 

سرمقاله- ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow