سیاستگذاری کشاورزی
کمک به توسعه روابط کشاورزی

بازگشايي‭ ‬دفتر‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬
كمك‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬روابط‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستايي

براي‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬كميسيونر‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستايي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬بيستم‭ ‬آبان‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬يك‭ ‬هيأت‭ ‬بلندپايه‭ ‬از‭ ‬19‭ ‬كشور‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬شركت‭ ‬كشاورزي‭ ‬تجاري‭ (‬هيأت‭ ‬70‭ ‬نفره‭) ‬به‭ ‬ايران‭ ‬سفر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭. ‬
آقاي‭ ‬فيل‭ ‬هوگان‭ ‬كميسيونر‭ ‬كشاورزي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مذاكرات‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬درخصوص‭ ‬ايجاد‭ ‬خطوط‭ ‬اعتباري‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬روابط‭ ‬بانكي‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬تجار‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬تاكنون‭ ‬زمينه‭ ‬همكاري‭ ‬50‭ ‬بانك‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬اروپايي‭ ‬با‭ ‬بانك‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬بانك‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬استانداردهاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬دهند‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬آينده‭ ‬بانك‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬اروپايي‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬كشاورزان‭ ‬ايراني‭ ‬همكاري‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭. ‬
فيل‭ ‬هوگان‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬يك‭ ‬بيانيه‭ ‬مشترك‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬همكاري‌ها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي‭ ‬امضاء‭ ‬كرده‌ايم‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار،‭ ‬هرچه‭ ‬سريعتر‭ ‬به‭ ‬اجرايي‭ ‬شدن‭ ‬مفاد‭ ‬بيانيه‭ ‬برسيم‭. ‬ در‭ ‬جريان‭ ‬بازديد‭ ‬اعضاء‭ ‬كميسيون‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬250‭ ‬تاجر‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬اروپايي‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬صنايع‭ ‬غذايي‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬مذاكره‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬پرشكوه‭ ‬گذشته‭ ‬بازگردند‭.‬
علاقه‌‌مندي‌هاي‭ ‬صادراتي‭ ‬وارداتي
در‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬ايران‭ ‬فيل‭ ‬هوگان‭ ‬درخواست‭ ‬صدور‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬باكيفيت‭ -‬به‭ ‬جاي‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬برزيل،‭ ‬هند‭ ‬و‭ -... ‬به‭ ‬ايران‭ ‬كرد‭.‬ وي‭ ‬همچنين‭ ‬علاقمندي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬اسب‭ ‬ايراني‭ -‬نژادهاي‭ ‬چهارگانه‭: ‬اسبچه‭ ‬خزر‭ ‬در‭ ‬شمال،‭ ‬اسب‭ ‬تركمن‭ ‬در‭ ‬گلستان،‭ ‬اسب‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬خوزستان‭ ‬و‭ ‬اسب‭ ‬كرد‭ ‬در‭ ‬غرب‭- ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬گوشت‭ ‬شترمرغ‭ -‬ايران‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جمعيت‭ ‬پرورش‭ ‬شترمرغ‭ ‬رتبه‭ ‬دوم‭ ‬دنيا‭ ‬را‭ ‬دارد‭- ‬و‭ ‬ماهي‭ ‬قزل‭ ‬آلا‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭. ‬كميسيونر‭ ‬كشاورزي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬تأييديه‭ ‬براي‭ ‬واردات‭ ‬شترمرغ‭ ‬و‭ ‬ماهي‭ ‬قرل‭ ‬آلا‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭. ‬
هوگان‭ ‬اظهار‭ ‬اميدواري‭ ‬كرد‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬اقدامات‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬سالم،‭ ‬پسته‌هاي‭ ‬صادراتي‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬كمتر‭ ‬برگشت‭ ‬بخورد،‭ ‬چنانچه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬فوق‭ ‬به‭ ‬مراحل‭ ‬اجرايي‭ ‬نزديك‭ ‬شود‭. ‬بازگشايي‭ ‬دفتر‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬ضروري‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬زيرا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬همكاري‌هاي‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬با‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬بر‭ ‬جام،‭ ‬مباحث‭ ‬اقتصادي‭ ‬از‭ ‬اولويت‭ ‬خاصي‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬ديدار‭ ‬مديران‭ ‬ارشد‭ ‬كشاورزي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا،‭ ‬مهندس‭ ‬مسعود‭ ‬خوانساري‭ ‬از‭ ‬سرمايه‌داران‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كارتل‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬پيش‭ ‬معاون‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬وقت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬رئيس‭ ‬اتاق‭ ‬تهران‭ ‬است‭ ‬اظهار‭ ‬داشته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬200‭ ‬هيأت‭ ‬تجاري‭ ‬عمدتا‭ ‬اروپايي‭ ‬و‭ ‬تعدادي‭ ‬هم‭ ‬هيأت‭ ‬آسيايي‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬آمده‌اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬كشورمان‭ ‬ظرفيت‌هاي‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬دارد‭ ‬مي‌تواند‭ ‬با‭ ‬اروپا‭ ‬مكمل‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬كشاورزي‭ ‬باشد‭. ‬
مهندس‭ ‬علي‭ ‬اكبر‭ ‬مهر‭ ‬فرد‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزير‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بازرگاني‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬ديدار‭ ‬با‭ ‬اروپايي‌ها‭ ‬با‭ ‬نگاهي‭ ‬به‭ ‬تعرفه‌هاي‭ ‬بالاي‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬غذايي‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬گفت‭: ‬لازم‭ ‬است‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬تجديدنظر‭ ‬كند‭. ‬ وي‭ ‬افزود‭: ‬60‭ ‬نوع‭ ‬ميوه‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬سيكل‭ ‬تجاري‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬تعامل‭ ‬بيشتري‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭. ‬
بازديد‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستايي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا
‭ ‬از‭ ‬گلخانه‌هاي‭ ‬فراز‭ ‬هامون
در‭ ‬تاريخ‭ ‬21‭ ‬آبان‭ ‬1396‭ ‬بازديدي‭ ‬توسط‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستايي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬گلخانه‌هاي‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬مركز‭ ‬تحقيقات‭ ‬بذر‭ ‬دانژه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬شركت‭ ‬كشاورزي‭ ‬هامون‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬
اعضاي‭ ‬كميسيون‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازديد‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭:‬
•‭ ‬خانم‭ ‬Mella Frewen ‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬ Drink Food
•‭ ‬آقاي Michail C.Tsesmelis ‭ ‬كشاورز
•‭ ‬آقاي‭ ‬Antoon Wallays‭ ‬مدير‭ ‬Agrosto
•‭ ‬آقاي‭ ‬Alexia Gutierres Dotto‭  ‬مدير‭ ‬پروژه‭ ‬Development-Solutions
•‭ ‬آقاي‭ ‬دكتر‭ ‬Jozsef Loso‭ ‬رييس‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬Mirelitemirsa
•‭ ‬آقاي‭ ‬Philippe Binard‭ ‬نماينده‭ ‬عمومي Freshfel Europe
•‭ ‬آقاي‭ ‬Khristo Bakalov‭ ‬كارشناس‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازاريابي‭ ‬BIBS Ltd.
•‭ ‬خانم‭ ‬Hannes Tauber‭ ‬مدير‭ ‬پروژه‭ ‬كميسيون‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا

در‭ ‬پايان‭ ‬خانم‭ ‬Mella Fewen‭  ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬از‭ ‬ساير‭ ‬اعضا،‭ ‬نظراتش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬بازديد‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كتبي‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow