سیاستگذاری کشاورزی
کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس و‭ ‬رسالت‭ ‬راهبری

کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس و‭ ‬رسالت‭ ‬راهبری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی

نویسنده: احمد‭ ‬حق‭ ‬پژوه

مدیریت
بسیاری‭ ‬از‭ ‬مخاطبین‭ ‬محترم‌،‭ ‬نام‭ ‬"چرخه‭ ‬دمینگ"‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬مدیریت‭ ‬شنیده‌اند‭. ‬ نظریه‌ای‭ ‬بظاهر‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬بدیهی‭ ‬که‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬شگرف‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬معاصر‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بحساب‭ ‬می‌آید‭ .‬ انقلابی‭ ‬واقعی‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معروفترین‭ ‬محصولاتش‭ ‬پدیده‌ای‭ ‬آشنا‭ ‬همچون‭ ‬اقتصاد‭ ‬ژاپن‭ ‬است‌،‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سونامی‭ ‬جنگ‭ ‬دوم‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬نابودی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70%‭ ‬زیرساختهای‭ ‬اقتصادی‌،‭ ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬کوتاه‌،‭ ‬به‭ ‬غول‭ ‬اقتصادی‭ ‬جهان‭ ‬بدل‭ ‬گشت‭! ‬
این‭ ‬نظریه‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ابزاری‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬مدیریت -  به‭ ‬مفهوم‭ ‬عام‭ ‬آن - ‬ شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬حلقه‭ ‬یا‭ ‬گام‭ ‬به ‬هم پیوسته‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌شود؛‭ ‬طراحی «اجرا»کنترل‭ ‬و‭ ‬بررسی‮»»‬اقدام‭ ‬اصلاحی‭.‬ قصد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬این‭ ‬درس‭ ‬بزرگ‭ ‬تاریخی‭ ‬بسنده‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که؛‭ ‬توفیق‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬اداره‭ ‬هر‭ ‬سیستمی‌،‭ ‬نیازمند‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬حساب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پایش‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬مستمر‭ ‬نتایج‭ ‬جهت‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابیر‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬اصلاحیست‭..‬

پارلمان 
اگر‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬سؤال‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬ره‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬جلوه‭ ‬مردم‭ ‬سالاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬می‌بینم‌،‭ ‬بی‌تردید‭ ‬انگشت‭ ‬نشانه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬پارلمان‭ ‬خواهم‭ ‬چرخاند‭! ‬ نهادی‭ ‬که‭ ‬"خانه‭ ‬ملت"‭ ‬لقب‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬عصاره‭ ‬"خرد‭ ‬جمعی‭ ‬جامعه"‭ ‬است‭.‬ قلب‭ ‬تپنده‭ ‬پیکره‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬در‭ ‬هدایت‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬بسوی‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬آرمان‌های‭ ‬کلان‭ ‬ملی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬اصول‭ ‬متعدد‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬ازجمله‭ ‬71،‭ ‬76،‭ ‬89‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬اختیارات‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬حاکمیتی‭ ‬را‭ ‬بخود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
طراحی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬راهبردی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی‌،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬وظیفه‭ ‬نظارت‌،‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬تفحص‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬امور‭ ‬کشور‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬قضایی‌،‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استوانه‭ ‬تمام‭ ‬عیار‭ ‬نظام‭ ‬اجتماعی‭ ‬ما‭ ‬تبدیل‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬ علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‌،‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬غیرحزبی‭ ‬کشور‭ ‬ما‌،‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬پررنگی‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬وزرای‭ ‬کابینه‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬ایفا‭ ‬میکند‭..‬

جایگاه‭ ‬پارلمان
بار‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬چرخه‭ ‬بنیادین‭ ‬مدیریت‭ ‬بازمیگردیم‭ ‬؛‭ ‬با‭ ‬اندکی‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬تیزبینی‭ ‬می‌توان‭ ‬دریافت‭ ‬که‭ ‬هرگاه‭ ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬همچون‭ ‬کالبد‭ ‬جانداری‭ ‬تصور‭ ‬نماییم‌،‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬چهار‭ ‬حلقه‭ ‬یا‭ ‬فاز‭ ‬این‭ ‬زنجیره‌،‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬آن‭ ‬بمثابه‭ ‬مغز‭ ‬و‭ ‬قلب‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬دیگر‭ ‬کارکردی‭ ‬همچون‭ ‬دست‭ ‬وپا‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اعضاء‭ ‬و‭ ‬جوارح‭ ‬بدن‭ ‬دارند‭!‬
حال‭ ‬چنانچه‭ ‬عرصه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سیستم‭ ‬اداره‭ ‬کلان‭ ‬جامعه‭ ‬فرض‭ ‬کنیم‌،‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مسلم‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬بویژه‭ ‬دو‭ ‬رسالت‭ ‬اصیل‭ ‬آن‭ ‬یعنی‭ ‬وضع‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬وظیفه‭ ‬نظارت‭ ‬مؤثر‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مصوب،‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬سکاندار‭ ‬دو‭ ‬پایه‭ ‬محوری‭ ‬و‭ ‬حیاتی‭ ‬فرآیند‭ ‬مدیریت‭ ‬استراتژیک‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مجلس‭ ‬است‭.‬ به‭ ‬بیان‭ ‬دیگر‭ ‬شالوده‭ ‬و‭ ‬شیرازه‭  ‬اصلی‭ ‬نظام‭ ‬اداره‭ ‬مملکت‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورا‭ ‬تبلور‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭ ‬بیشترین‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬و‭ ‬قدرتمندترین‭ ‬اهرم‌های‭ ‬نظارتی‭ ‬و‭ ‬راهبردی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭..‬

کمیسیون
دوستان‭ ‬عزیز‭ ‬استحضار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬بمنظور‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬نظرهای‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬شقوق‭ ‬مختلف‭ ‬مدنی‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اصل‭ ‬85‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‌،‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‌،‭ ‬وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬ویژه‭ ‬رسیدگی‌های‭ ‬کارشناسی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مباحث‭ ‬قانونگذاری‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬وظایف‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬آن‭ ‬تفویض‭ ‬و‭ ‬ارجاع‭ ‬میگردد‭.‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬اختیارات‭ ‬گسترده‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس،‭ ‬میتوان‭ ‬چنین‭ ‬استنباط‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬کمیسیون‌های‭ ‬مجلس،‭ ‬مؤثرترین‭ ‬و‭ ‬محوری‌ترین‭ ‬جایگاه‭ ‬بالقوه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی،‭ ‬سازماندهی‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬امور‭ ‬کلان‭ ‬جامعه‭ ‬دارا‭ ‬می‌باشند‭.‬
نظر‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬مصرحه‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬داخلی‭ ‬مجلس‌،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬توانمند‭ ‬قانونگذاری‌،‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬کنترل،‭ ‬عملا"‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬موتور‭ ‬محرکه‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬فرمان‭ ‬قطار‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬بدل‭ ‬گردند‭.‬ امّا‭ ‬این‭ ‬کارکرد‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬و‭ ‬اثربخش‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬بروز‭ ‬و‭ ‬ظهور‭ ‬داشته‭ ‬است؟‭ ‬درحالیکه‭ ‬معتقدم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬ریشه‌دار‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬کارشناسانه‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‌،‭ ‬قابلیت‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬پیدا‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭.

حلقه‭ ‬مفقوده
نتایج‭ ‬آسیب‭ ‬شناسی‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬پیرامون‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬کمتر‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬ازجمله‭ ‬کشورمان،‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسانده‭ ‬که‭ ‬خلأ‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬سیکل‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬مؤسسات،‭ ‬عمدتاً ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬هیچیک‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سطح‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬مدیریت‭ ‬سازمان،‭ ‬یعنی‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‌،‭ ‬میانی‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ایرادات‭ ‬ساختاری‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬درون‭ ‬سازمانی‭ ‬نیست‭. ‬ یکی‭ ‬از‭ ‬بارزترین‭ ‬دلایل‭ ‬آن‭ ‬اینکه‌،‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬عناصر‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬توانمند‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬مدیریتی‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬نیز‭ ‬بازخورد‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬خارق‭ ‬العاده‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‌ای‭ ‬در‭ ‬رفتارهای‭ ‬سازمانی‭ ‬مشاهده‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬ بلکه‭ ‬قاطبه‭ ‬کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬فقدان‭ ‬‮«‬مدیران‭ ‬استراتژیست‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬طبقات‭ ‬سنتی‭ ‬مدیران‭ ‬جای‭ ‬ندارند،‭ ‬عمده‌ترین‭ ‬نقطه‭ ‬ضعف‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬بحساب‭ ‬می‌آید‭.
این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬همچون‭ ‬جریان‭ ‬حیات بخش‭ ‬خون‭ ‬در‭ ‬رگ‌های‭ ‬هر‭ ‬سازمان،‭ ‬باعث‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬دم‭ ‬افزون‭ ‬آنها‭ ‬شده‌،‭ ‬رفتارها‭ ‬و‭ ‬عملکردها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬ریل‌های‭ ‬آرمانی‭ ‬بصورتی‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬ثمربخش‭ ‬سازمان‭ ‬می‌دهند‭. ‬

چالش‭ ‬روزمرگی
‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬احدی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬محترم‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬آشنایی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬احتماًلا" با‭ ‬بنده‭ ‬هم‭ ‬عقیده‌اند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬خاستگاه‭ ‬مردمی‭ ‬نمایندگان‌،‭ ‬این‭ ‬دوستان‭ ‬به‭ ‬شدیدترین‭ ‬وجه‭ ‬ممکن‭ ‬درگیر‭ ‬رتق‭ ‬و‭ ‬فتق‭ ‬امور‭ ‬موکلین‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬انتخابیه‭ ‬مربوط‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جلسات‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬غیررسمی‭ ‬بی‌شمار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬معمولی‭ ‬فرصت‭ ‬چندانی‭ ‬برای‭ ‬آنچه‭ ‬وظایف‭ ‬راهبردی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬وکلای‭ ‬مردم‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭ ‬را‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ . ‬لذا‭ ‬برخی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورند‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬اساسی‭ ‬ورود‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬مسائلی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اعمال‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬تیم‭ ‬معاونین‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬امثالهم‌،‭ ‬نگاه‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬مقطعی‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬موضوعات‭ ‬و‭ ‬مطالبات‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬درشت‭ ‬رأی‭ ‬دهندگان‭ ‬آنها‭ ‬باشد‭ . ‬البته‭ ‬بدیهی است‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬به‌لحاظ‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬راهبردی،‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬رویکردها‭ ‬فاقد‭ ‬وجاهت‭ ‬متعارف‭ ‬نزد‭ ‬نمایندگان‭ ‬پارلمان‭ ‬در‭ ‬دنیاست،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلام‌،‭ ‬این‭ ‬پیشبرد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کلان‭ ‬بخش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌بایست‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬معیار‭ ‬سنجش‭ ‬عملکرد‭ ‬مدیران‭ ‬مختلف‭ ‬باشد‭ ‬نه‭ ‬نام‭ ‬ونشان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬روابط‭ ‬آنها‭.‬

‭ ‬برون‭ ‬رفت
واقعیات‭ ‬امروزی‭ ‬در‭ ‬اغلب‭ ‬بخش‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬جوامع‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ - ‬محور‭ ‬دنیا‭ ‬مؤید‭ ‬آنست‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬شاخه‌ها،‭ ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‌،‭ ‬برنامه‌های‭ ‬استراتژیک‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬درون‭ - ‬بخشی‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬مستقیم‭ ‬فعالان‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬طراحی‭ ‬می‌نمایند،‭ ‬بطوریکه‭ ‬هریک‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬بخشهای‭ ‬مختلف‌،‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬کامل‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬بلندمدت‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬مسیر‭ ‬حرکت‭ ‬آنها‭ ‬دقیقا"‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
شاید‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬دوستان،‭ ‬"قانون‭ ‬برنامه‭ ‬توسعه"‭ ‬را‭ ‬جایگزینی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬معرفی‭ ‬کنند،‭ ‬ولی‭ ‬اولا"‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مزبور‭ ‬درواقع‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کلان‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬راهبردی‭ ‬تفاوت‭ ‬ماهوی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬درثانی‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬که‭ ‬صرفا"‭ ‬پشت‭ ‬میزهای‭ ‬کارشناسان‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬کمترین‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬مباشرت‭ ‬بخش‌های‭ ‬مردمی‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬قطع‭ ‬به‭ ‬یقین‭ ‬کارآمدی‭ ‬و‭ ‬اثربخشی‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭.‬
اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بسادگی‭ ‬میتوانند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬غیربوروکراتیک‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬مناسبات‭ ‬مجلس‌،‭ ‬وبا‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬مردمی‭ ‬بخش‭ ‬بویژه،‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌های مردم‌نهاد ‬و‭ ‬البته‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬سودمند‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬نحو‭ ‬ممکن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬اختصاصی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کلیه‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬همت‭ ‬نمایند‭. ‬ مطمئن‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬منطقی،‭ ‬شایسته‭ ‬و‭ ‬پرثمر‌،‭ ‬مسائل‭ ‬پیش‭ ‬پا‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬غیرمؤثر‭ ‬همچون‭ ‬انتصابات‭ ‬ درون‌سازمانی‭ ‬وزارتخانه‌‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬مرتبط‌،‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬اهمیت‭ ‬چندانی‭ ‬برخوردار‭ ‬نخواهند‭ ‬بود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow