سیاستگذاری کشاورزی
نهضت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی

‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬
از‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشستن‭ ‬اعتماد‭ ‬کشاورزان به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‭ ‬اجتماعی
در‭ ‬بستر‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گزارش‭ ‬می‌دهد‭:‬

نهضت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬پایه‭ ‬اعتماد‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‭ ‬اجتماعی

محبوبه قرمزچشمه

زمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پیشینه‭ ‬خدمت‭ ‬سیدعبدالکریم‭ ‬رضوی‭ ‬اردکانی‭ ‬نظر‭ ‬میکنیم‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جهادی‭ ‬داشته‌اند‭ ‬رزومه‌ای‭ ‬پرکار‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬می‌شود،‭ ‬سال‌های‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬بسیار‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬کرده‌اند‭. ‬ بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جهادی‭ ‬در‭ ‬جایگاه‌های‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬استان‌های‭ ‬کردستان‌،‭ ‬لرستان‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬فارس‭ ‬خدمات‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمندی‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسانیدند‭ ‬و‭ ‬اکنون‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬سعی‭ ‬در‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬زحمتکش‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بخش‭ ‬دارد‭.‬ رضوی‭ ‬اردکانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬رزمندگان‭ ‬عرصه‭ ‬پیکار‭ ‬دوران‭ ‬دفاع‭ ‬مقدس‭ ‬می‌بینم‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬میدان‌های‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬می‌شتابند‭ ‬و‭ ‬هرکجا‭ ‬مردم‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌بینی،‭ ‬رضوی‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬چهارم‭ ‬انقلاب‭ ‬از‭ ‬ضرورت‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬سپردن‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬می‌گوید‭.‬
نشستی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬سیدعبدالکریم‭ ‬رضوی‭ ‬اردکانی،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬عوض‭ ‬علیزاده‭ ‬مقدم‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬از‭ ‬پیشکسوتان‭ ‬جهادی‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬مباحث‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬تأسیس‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬حضور‭ ‬داشته‌اند‭ ‬برگزار‭ ‬میکنیم‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬گپ‌و‌گفت‭ ‬دوستانه‭ ‬از‭ ‬فلسفه‭ ‬و‭ ‬چرایی‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تأسیس‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬تا‭ ‬درد‭ ‬دل‌های‭ ‬نگفته‭ ‬از‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬قطار‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آید‭.‬ شایان‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سهم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نظام‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کمیت‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬با‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬اساسی‭ ‬مواجه‭ ‬است‭. ‬به‌نحوی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کمی،‭ ‬پاسخگویی‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وابستگی‭ ‬کامل‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬بانکی‭ ‬رایج‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬اقتضائات‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬سازگار‭ ‬نیست‭.‬ از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬تجربیات‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬بررسی‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬رهنمون‭ ‬می‌شویم‭ ‬که‭ ‬می‌بایستی‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬درونزای‭ ‬آن‭ ‬ساماندهی‭ ‬گردد‭.‬ در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬هدف‭ ‬مذکور‭ ‬براساس‭ ‬ماده‭ ‬12‭ ‬قانون‭ ‬تشکیل‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬موضوع‭ ‬تأسیس‭ ‬صندوق‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬مستقیم‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬اثربخشی‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬نهضت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬رهیافت‌ها‭ ‬و‭ ‬توفیقات‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬الگوی‭ ‬جهادی‭ ‬و‭ ‬مدل‭ ‬جدید‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬توسط‭ ‬جامعه‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ (‬متولیان‭ ‬اصلی‭ ‬بخش‭) ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬

چگونگی‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‌ها
مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬ماحصل‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬مطالعه‭ ‬میدانی،‭ ‬کتابخانه‌ای،‭ ‬بررسی‭ ‬الگوهای‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬کارتیمی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬گزینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سطح‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭:‬
1‭.‬‭ ‬صندوق‌های‭ ‬استانی،‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬مراکز‭ ‬استان‌ها‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬تشکل‌های‭ ‬فراگیر‭ ‬همان‭ ‬استان‭ ‬
2‭.‬‭ ‬صندوق‭ ‬تخصصی‭ ‬یا‭ ‬محصولی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬تشکل‌های‭ ‬فراگیر‭ ‬همان‭ ‬زیربخش‭ ‬یا‭ ‬محصول

از‭ ‬گریبان‌گیری‭ ‬تا‭ ‬اعتماد‭ ‬
وی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬حمایت‭ ‬مردم ‭ -‬کشاورزان‭- ‬ عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬نیمهکاره‭ ‬رها‭ ‬شده‌‭ ‬گذشته،‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬اعتماد‭ ‬کردند،‭ ‬وقتی‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬83‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭ ‬کشاورزان‭ ‬گفتند،‭ ‬باز‭ ‬دوباره‭ ‬آمده‌اند‭ ‬حق‭ ‬ما‭ ‬رو‭ ‬بخورند‭. ‬حتی‭ ‬یکی‭ ‬ازکشاورزها‭ ‬با‭ ‬سد‭ ‬کردن‭ ‬راه‭ ‬ما،‭ ‬خواهان‭ ‬بازپس‌گیری ‬200‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬سهمش‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬بررسی‭ ‬متوجه‭ ‬شدیم‭ ‬این‭ ‬تقاضا‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬طرحی‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پیش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ذهنیت‭ ‬منفی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬طرحی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬ اما‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬تبیین‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬و‭ ‬دریافتن‭ ‬مزایای‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬استقبال‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بزرگترین‭ ‬سرمایه‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی،‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماحصل‭ ‬لطف‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬صحیح‭ ‬صندوق‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬است‭.‬

فلسفه‭ ‬و‭ ‬چارچوب
تشکیل‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
مهندس‭ ‬رضوی،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬فلسفه‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬صندوق‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬حداقل‭ ‬49‭ ‬درصدی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬51‭ ‬درصدی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تأسیس‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فلسفه‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬برسیم‭ ‬به‭ ‬تشکیلات‭ ‬غیردولتی‭ ‬که‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬کشاورزان‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬شرکت‭ ‬جایگاهی‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزان‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬خود‭ ‬کشاورز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صندوق‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬آن‭ ‬حمایت‭ ‬میکند‭ ‬به‌نحوی‭ ‬که‭ ‬اعضای‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬عضو‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬عضو‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬خود‭ ‬کشاورزان‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬دولت‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سهامداران‌،‭ ‬تنها‭ ‬به‌منظور‭ ‬امکان‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬نهاد‭ ‬حاکمیت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کارکرد‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬در‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اجرائی‭ ‬معنی‭ ‬می‌شود‭.‬ لذا‭ ‬ماموریت‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬بنیادی‭ ‬این‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬تشکیل‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬حجم‭ ‬وکیفیت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬نظام‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشد‭.‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬نشست،‭ ‬اثربخشی‭ ‬فعالیت‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬
•‭ ‬پرداخت‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬آسان‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬با‭ ‬کمترین‭ ‬پیچیدگی‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬وقت
•‭ ‬رفع‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬معضل‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ارائه‭ ‬وثیقه‌ها‭ ‬و‭ ‬تضمین‌های‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تضامنی‭ ‬و‭ ‬مبادله‭ ‬تفاهم‌نامه‭ ‬با‭ ‬بانک‌های‭ ‬دیگر
•‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمین‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬تولیدکنندگان،‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬مناسب‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نهاده،‭ ‬ارزان‌تر‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬نسیه‭ ‬توسط‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬به‌دست‭ ‬آنان‭ ‬برسد
•‭ ‬ایجاد‭ ‬وفاق،‭ ‬همدلی‭ ‬و‭ ‬انسجام‭ ‬بین‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
•‭ ‬جلب‭ ‬اطمینان‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬درباره‭ ‬سامان‌دهی‭ ‬تأمین‭ ‬نیازهای‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی
•‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬به‌منظور‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬تصدی‌گری‌های‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
•‭ ‬تقویت‭ ‬فضای‭ ‬خودکنترلی‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬مستمر‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬انحراف‭ ‬تسهیلات‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬موردنظر‭ ‬و‭ ‬بازپرداخت‭ ‬به‌موقع‭ ‬تسهیلات
•‭ ‬تلفیق‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬منابع‭ ‬برای‭ ‬اهداف‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی
•‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬قدرت‭ ‬چانه‌زنی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬مذکور‭ ‬و‭ ‬کارکرد‭ ‬مثبت‭ ‬صندوق‌ها،‭ ‬فضای‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬اطمینان‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایجاد‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬خود،‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬ساماندهی‭ ‬نمود‭. ‬ با‭ ‬ایجاد‭ ‬چنین‭ ‬فضایی‭ ‬تاکنون‭ ‬105‭ ‬صندوق‭ ‬با‭ ‬سرمایه‭ ‬حدود‭ ‬1300‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬تخصصی،‭ ‬محصولی،‭ ‬استانی،‭ ‬شهرستانی‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬زنان‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬الگوبرداری‭ ‬از‭ ‬مدل‌‭ ‬مدیریت‭ ‬جهادی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬نهضت‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬خوشبختانه‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬قانونگذار‭ ‬و‭ ‬دولتمردان،‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬قانونی‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬قانون‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬احکام‭ ‬دائمی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬کشور،‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بسط‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬صندوق‌های‭ ‬مذکور‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬این‭ ‬قوانین‭ ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬مجوز‭ ‬شورای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬توسعه‌‭ ‬استان‌ها،‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬اعتبارات‭ ‬تملک‭ ‬دارایی‌های‭ ‬سرمایه‌ای‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬اختصاص‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬براساس‭ ‬نظر‭ ‬قانونگذار‭ ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مجموع‭ ‬سرمایه‭ ‬این‭ ‬صندوق‌ها‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬ارزش‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭.  ‬

صندوق‭ ‬یک‭ ‬وسیله‭ ‬است
عوض‭ ‬علیزاده‭ ‬مقدم،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭‬مدیره‭ ‬و‭ ‬قائم‭‬مقام‭ ‬مدیر‬عامل‭ ‬شرکت‭ ‬مادرتخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬صندوق‌ها‭ ‬یک‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬هستند‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف؛‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬نقطه‭ ‬اتکای‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬پایه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬خود‭ ‬کشاورزان‭ ‬هستند‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬غیردولتی‌ترین‭ ‬حوزه‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬90%‭ ‬تولیدات‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬19%‭ ‬اشتغال‭ ‬مولد،‭ ‬5‭/‬32%‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬صرفاً‭ ‬از‭ ‬5%‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬سهم‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬تقدیمی‭ ‬اخیر‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬اساسی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کمبود‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬ناکافی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬فرآیندهای‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬پسین‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فاصله‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬بیان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬اساسی‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬توسعه‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬تا‭ ‬سفره‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬مولد‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬می‌باشد‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬برنامه‭ ‬اجرایی‭ ‬توسعه‭ ‬زنجیره‌ها‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬کلان‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬تقویت‭ ‬نهادهای‭ ‬مالی‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬مردم‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ لذا‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مردمی،‭  ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬بالادستی‭ ‬موجود‭ ‬نظام‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬ساماندهی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬استقرار‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬زیرساخت‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬نمایند‭.‬

پازل‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬پازل‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬جستجو‭ ‬کنیم،‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬نگاه‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬صندوق‌های‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬صرفاً‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتباری‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬یک‭ ‬پلت‌فرم‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تشکل‌های‭ ‬کارآمد‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬سازمان‌های‭: ‬
•‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬
•‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬
•‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬
و‭ ‬با‭ ‬حضور‭: ‬
•‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دانش‌بنیان‭ ‬
•‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬مشاوره‌ای‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬
به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬نخ‭ ‬تسبیح‭ ‬شرایط‭ ‬استقرار‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬زنجیره‌ها‭ ‬اقدام‭ ‬می‌نماید‭.‬

ضرورت‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭  ‬
علیزاده‭ ‬مقدم‭ ‬افزود‭: ‬برای‭ ‬حصول‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬بالا‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬دولتی‭ ‬یک‭ ‬ضرورت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬اعتبارات‭ ‬دولتی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬متولیان‭ ‬اصلی‭ ‬یا‭ ‬نماینده‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تخصیص‭ ‬یابد‭.‬ بنابراین‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تعریف‭ ‬از‭ ‬صاحبان‭ ‬منابع‭ ‬عوض‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬صاحبان‭ ‬منابع‭ ‬باشند،‭ ‬بستری‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬مردم‭ ‬سرمایه‌ها‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬جوابگوی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬مردم‭ ‬باشند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬همچون‭ ‬جاده‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬حمایت‌ها‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬اعلام‭ ‬شود‭.‬

صندوق‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬فرآیندهای‭ ‬طولانی
نظام‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬میکند
قائم‭ ‬مقام‭ ‬شرکت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نظام‭ ‬تخصیص‭ ‬منابع‭ ‬دولتی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬میکند،‭ ‬گفت‭: ‬الان‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تشکیل‭ ‬صندوق‌ها،‭ ‬نظام‭ ‬تخصیص‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شکل‭ ‬است؟
اعتبارات‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬می‌گیرند‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یارانه،‭ ‬سود،‭ ‬کارمزد،‭ ‬تسهیلات‭ ‬تلفیقی‌،‭ ‬وجوه‭ ‬اداره‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تسهیلات‭ ‬بلاعوض‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬ساختار‭ ‬سیستمی‭ ‬بانکی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬می‌رسانند‭.‬ به‌عبارتی‭ ‬منابع‭ ‬مالی،‭ ‬اول‭ ‬وارد‭ ‬سیستم‭ ‬بانکی‭ ‬می‌شود‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬مکانیزم‌ها‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬بانکی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬می‌رسد‭. ‬ولی‭ ‬در‭ ‬صندوق‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬فرآیندهای‭ ‬طولانی‭ ‬مذکور‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬ به‌عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬حجم‭ ‬عملیات‭ ‬طرح‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬گستره‭ ‬کشور‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬عاملیت‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬صندوق‭ ‬یعنی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬مردم‭.‬ لذا‭ ‬لزوم‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬تخصیص‭ ‬منابع‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬تأکید‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬چانه‌زنی‭ ‬نماینده‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سایر‭ ‬موسسات‭ ‬مالی‭ ‬اعتباری‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow