سیاستگذاری کشاورزی
بورس؛‭ ‬رنسانس‭ ‬گندم

با‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬گندم‭ ‬مازاد،‭ ‬چه‭ ‬کنیم؟‭!‬
بورس؛‭ ‬رنسانس‭ ‬گندم

گندم‭ ‬به‌عنوان‭ ‬کالای‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اقلام‭ ‬اساسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اراده‭ ‬جمعی‭ ‬برای‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشست،‭ ‬کالائی‭ ‬که‭ ‬آنقدر‭ ‬بر‭ ‬‮«‬طبل‭ ‬بودن‮»‬‭ ‬آن‭ ‬کوبیده‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬مازاد‭ ‬بر‭ ‬نیاز‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬‮«مسن‮»‬‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬ورود‭ ‬این‭ ‬خوشه‭ ‬زرین‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬کالا‭ ‬گردید،‭ ‬روال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرح‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬تعیین‭ ‬شده ‭ -‬برای‭ ‬امسال‭ ‬1300تومان‭- ‬ خریداری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مازاد‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬کالا‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬گذاشته‭ ‬می‌شود،‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬1300‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برسد‭ ‬الباقی‭ ‬مبلغ‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فروشنده‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬امسال‭ ‬طرحی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬عرضه‭ ‬مستقیم‭ ‬گندم‭ ‬توسط‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬بورس‮»‬‭ ‬آغاز‭ ‬می‌شود،‭ ‬کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬GTC‭ ‬گندم‌های‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بورس ‭ -‬19000‭ ‬تن‭ ‬فعلی‭- ‬ را‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬مازاد‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬1030‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬واردات‭ ‬باشد‭ ‬قیمت‭ ‬زیر‭ ‬700‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کارخانجات‭ ‬آرد‭ ‬خریدار‭ ‬گندم‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬تابلو‭ ‬بورس،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬میکنند‭. ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‌های‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬نظران،‭ ‬مورد‭ ‬واکاوی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭:‬

عرضه‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬

عباس‭ ‬کشاورز،‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬راهکار‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬گندم‭ ‬گفت‭: ‬کشت‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬مکانیسم‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬کاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجراست‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬گندم‭ ‬گفت‭: ‬طی‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر،‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬گندم‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭  ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬کلزا‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ معاون‭ ‬امور‭ ‬زراعت‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬سیلو‌ها‭ ‬گفت‭: ‬مشکل‭ ‬جدی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرح‌های‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجراست‭.‬

استانداردسازی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬کالاهای‭ ‬بی‌کیفیت‭ ‬

حسن‭ ‬رضایی‭ ‬پور،‭ ‬کارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬کارگزاری‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬بیدار‮»‬‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬گفت‭: ‬تاکنون‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬بورس‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفته‭ ‬است،‭ ‬امسال‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬برنامه‭ ‬جامع‭ ‬چهار‭ ‬استان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬پایلوت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مستقیم‭ ‬گندم‭ ‬مازاد‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬گذاشته‭ ‬شود،‭ ‬مطابق‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬تاکنون‭ ‬تالار‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬بورس‭ ‬کالای‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرح‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬جدید،‭ ‬میزبان‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬خوراکی‭ ‬استان‌های‭: ‬اردبیل،‭ ‬مرکزی،‭ ‬زنجان‭ ‬و‭ ‬خراسان‭ ‬شمالی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
رضایی‭ ‬پور‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬دریافت‭ ‬پول‭ ‬فروش‭ ‬گندم‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مزیت‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬گفت‭: ‬امسال‭ ‬گندمکاران‭ ‬استان‌هایی‭ ‬که‭ ‬محصولاتشان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بورس‭ ‬کالا‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رساندند،‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‭ ‬فروش‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬ظرف‭ ‬72‭ ‬ساعت‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭. ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬1300‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬کشاورزان‭ ‬گندم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬903‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬فروختند‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مابه‌التفاوت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬پرداخت‭ ‬شود‭. ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬با‭ ‬سازوکار‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دولت‭ ‬کاسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
وی‭ ‬رضایت‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬عرضه‭ ‬مستقیم‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬آزمایشی،‭ ‬نسبی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مزیت‌های‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬را،‭ ‬استانداردسازی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬کالاهای‭ ‬بیکیفیت‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح،‭ ‬انباردار‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬محصول‭ ‬استاندارد ‭ -‬با‭ ‬کیفیت‭ - ‬تحویل‭ ‬بگیرد،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬استاندارد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬تحویل‭ ‬دهد‭.‬ مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬کارگزاری‭ ‬‮«اقتصاد‭ ‬بیدار‮»‬‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬حضور‭ ‬مستقیم‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬بود،‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬گندم‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بورس‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬است؟‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬پایلوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬دولتی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستورالعمل‭ ‬33،‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬نیابت‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬صلاح‭ ‬کشاورز،‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬آن،‭ ‬امکان‭ ‬عرضه‭ ‬مستقیم‭ ‬گندم‭ ‬توسط‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌نماید‭. ‬این‭ ‬نظرات‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نظرسنجی‭ ‬که‭ ‬از‭  ‬کشاورزان‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬گندمکاران‭ ‬چندان‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬براساس‭ ‬کیفیت،‭ ‬استقبال‭ ‬نکردند‭.‬

بهترین‭ ‬شیوه‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬سریع‭ ‬مطالبات

امیر‭ ‬مسعود‭ ‬پرور،‭ ‬کارشناس‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬ایسنا‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬بهترین‭ ‬شیوه‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬سریع‭ ‬مطالبات،‭ ‬رشد‭ ‬کیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬مهم‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬کشاورزانی‭ ‬که‭ ‬محصولاتشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انبارهای‭ ‬استاندارد‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬بورس‭ ‬می‌گذارند‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬به‭ ‬پشتوانه‭ ‬محصولات‭ ‬انبار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬کالایی‭ ‬به‭ ‬بانک‌ها،‭ ‬مهیا‭ ‬می‌شود‭.‬
این‭ ‬کارشناس‭ ‬ارشد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬وجود‭ ‬سیلوهای‭ ‬استاندارد‭ ‬گفت‭: ‬کشت‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تولید‭ ‬کالای‭ ‬استاندارد‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬راندمان‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬کالای‭ ‬باکیفیت‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬رضایت‌مندی‭ ‬تولیدکننده‭ - ‬کشاورز‭- ‬ شرایط‭ ‬عدم‭ ‬تحمیل‭ ‬هزینه‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬استانداردسازی‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬این‭ ‬کارشناس‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه،‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬فعلی‭ ‬انجام‭ ‬نمی‌شد،‭ ‬کشاورزان‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬طریقی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سرعت‭ ‬به‭ ‬عمده‭ ‬پولشان‭ ‬می‌رسیدند؛‭ ‬زیرا‭ ‬مشکلات‭ ‬مالی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬دیرکرد‭ ‬در‭ ‬پرداخت‭ ‬مطالبات‭ ‬کشاورزان‭ ‬همچنان‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬معضل‭ ‬کشاورزان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬و‭ ‬فراگیر‭ ‬شدن‭ ‬طرح،‭ ‬طی‭ ‬سال‌های‭ ‬آینده‭ ‬دیگر‭ ‬اثری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬معضل‭ ‬نخواهد‭ ‬ماند‭.‬

لزوم‭ ‬طراحی‭ ‬برنامه‭ ‬جامع‭ ‬عرضه‭ ‬مستقیم‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬

علیقلی‭ ‬ایمانی‌،‭ ‬رئیس‭ ‬بنیاد‭ ‬ملی‭ ‬توانمندسازی‭ ‬گندمکاران‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬طراحی‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬کامل‭ ‬که‭ ‬تخلفات‭ ‬موجود‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد،‭ ‬گفت‭: ‬هنوز‭ ‬نتوانسته‌ایم‭ ‬متولیان‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬مجاب‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬از‭ ‬بورس‭ ‬کنیم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سال‌های‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬متولی‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭  ‬و‭ ‬تأمینکننده‭ ‬گندم‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کارخانجات‭ ‬آرد‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬شائبه‭ ‬واردات‭ ‬گندم‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬گندم‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دولت،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬همه‭ ‬مشاغل‭ ‬تقلب‭ ‬و‭ ‬زدوبند‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬باید‭ ‬راهکاری‭ ‬در‭ ‬نظرگرفته‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬تمام‭ ‬روزنه‌های‭ ‬تخلف‭ ‬و‭ ‬تقلب‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
ایمانی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راهکارهای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬این‌گونه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬باید‭ ‬میزان‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬برآورد‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬تا‭ ‬هرگونه‭ ‬افزایش‭ ‬تحویل‭ ‬گندم‭ ‬توسط‭ ‬کشاورز‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬قانونی‭ ‬شود‭.‬

هیچ‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬تحویل‭ ‬محصول‭ ‬بوجود‭ ‬نیامده‭ ‬است

کشاورزان‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬پایلوت‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬طی‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬بیان‭ ‬کردند‭: ‬هیچ‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬نحوه‭ ‬تحویل‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬تحویل‭ ‬بوجود‭ ‬نیامده‭ ‬است،‭ ‬تنها‭ ‬تفاوت،‭ ‬دریافت‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬هزینه‌هاست،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬دلیل‭ ‬آن‭ ‬اختصاص‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬جدید‭ ‬است‭. ‬

جان‭ ‬کلام‭

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬عرضه‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬کالا،‭ ‬راهکاری‭ ‬موقت‭ ‬برای‭ ‬فروش‭ ‬مازاد‭ ‬گندم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬برسد‭. ‬ کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬علی‌رغم‭ ‬روش‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کارکرد‭ ‬بهتر‭ ‬بورس‭ ‬گندم‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬همچنان‭ ‬طرح‭ ‬جدید‭ ‬عرضه‭ ‬مستقیم‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬توسط‭ ‬کشاورز‭ ‬از‭ ‬خلاء‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ضرورت‭ ‬بازنگری‭ ‬آن‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭. ‬کشاورزان‭ ‬نیز‭ ‬معتقدند،‭ ‬کلیت‭ ‬ورود‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬با‭ ‬قالب‭ ‬جدید‭ ‬آنچنان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬انعکاس‭ ‬مییابد،‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬نظر‭ ‬خوشبینانه‌ای‭ ‬ندارند‭. ‬با‭ ‬بررسی‭ ‬سخنان‭ ‬کارشناسان‌،‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬بورسی‌ها‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پایلوت‭ ‬و‭ ‬لزوم‭ ‬بازنگری‭ ‬مجدد‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬آن‭ ‬درخور‭ ‬توجه‭ ‬است،‭ ‬چراکه‭ ‬عملکرد‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬پایلوت‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬نبوده‭ ‬که‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬دغدغه‌ها‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬کند‭.‬
دغدغه‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬اینکه،‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬براساس‭ ‬کیفیت‭ ‬چطور‭ ‬اتقاق‭ ‬خواهد‭ ‬افتاد؟‭ ‬سیلو‌های‭ ‬با‭ ‬کیفیتی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬گندم‌ها‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نگهداری‭ ‬شوند‭ ‬باید‭ ‬دارای‭ ‬چه‭ ‬استانداردی‭ ‬باشند؟‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬بودجه‌ای؟‭ ‬عاقبت‭ ‬گندم‌های‭ ‬کمکیفیتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کم‭ ‬آب‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬بود؟‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬موضوع‭ ‬گندم‌های‭ ‬قاچاق‭ ‬وارداتی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اختلاف‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬قیمت‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬معضل‭ ‬همچنان‭ ‬باقی‭ ‬است‭. ‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬موارد‭ ‬ذکر‭ ‬شده،‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬در‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬غلات‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مصرف‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬نیاز‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬گندم‭ ‬2‭ ‬الی‭ ‬3‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬مشکل‭ ‬فروش‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ذرت‭ ‬4‭ ‬الی‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬کمبود‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬واردات‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬تولید‭ ‬جو‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬داخلی‭ ‬است‭. ‬حال‭ ‬سؤال‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وزارتخانه‭ ‬چرا‭ ‬تولید‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬عملیاتی‭ ‬نمیکند‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬نمودار‭ ‬صعودی‭ ‬افزایش‭ ‬گندم‭ ‬چسبیده‭ ‬است؟‭! ‬


¬¬¬ ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow