سیاستگذاری کشاورزی
رکورد‭ ‬177‭ ‬رای‭ ‬قبلی

مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬می‌تواند
رکورد‭ ‬177‭ ‬رای‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬بشکند؟‭!‬

محبوبه قرمزچشمه

زمانی‭ ‬که‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬نهم‭ - ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ - ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬برای‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬انتقادهایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬عدم‭ ‬تدبیر‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬رفع‭ ‬چالش‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬عدم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خرده‭ ‬مالکان‭ ‬و‭ ‬کمبود‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬دلالان،‭ ‬عدم‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬بخش،‭ ‬عدم‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭... ‬داشتند‭. ‬شاید‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬کارایی‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬حجتی‭ ‬حتی‭ ‬بر‭ ‬نگاه‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬غالب‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬آرای‭ ‬موافق‭ ‬177‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬شد‭.‬
با‭ ‬تمام‭ ‬توفیقات‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چهارسال‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬انتقادهایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬مطالبات‭ ‬کشاورزی که‭ ‬از‭ ‬عهده‭ ‬اختیار‭ ‬حجتی‭ ‬خارج‭ ‬است‬،‭ ‬عدم‭ ‬اجرای‭ ‬صحیح‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬بودجه‭ ‬دولتی‭ ‬لنگش‭ ‬دارد‬،‭ ‬کاهش‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬صحیح‭ ‬به‌منظور‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬ناظرین‭ ‬کشاورزی ‭ -‬این‭ ‬دو‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬حجتی‭ ‬است‭ - ‬از‭ ‬کلام‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسید‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬انتقادها‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬مرز‭ ‬استیضاح‭ ‬نیز‭ ‬کشاند‭.‬ اما‭ ‬اکنون‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اظهارات‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬نشریه‭ ‬اینطور‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬رای‭ ‬آوردن‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬نیز‭ ‬محتمل‭ ‬است‭.‬

مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬نمره‭ ‬قبولی‭ ‬می‌گیرد‭ ‬اما‭...‬
علی‭ ‬اکبری،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬خراسان‭ ‬شمالی‭:‬‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حوزه‌ای‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اسناد‭ ‬بالا‭ ‬دستی‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬تکلیفش‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬می‌باشد‭.‬‭ ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬منتخب‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬اهتمام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عملیاتی‭ ‬کردن‭ ‬موضوعات‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی،‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬ششم‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬مصوب‭ ‬بودجه‭ ‬سالانه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گیرد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬شاهدیم‭ ‬گاه‭ ‬تنها‭ ‬درصدی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬وزیران‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬ مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬نمره‭ ‬قبولی‭ ‬می‌گیرد‭ ‬اما‭ ‬انتقادهایی‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬می‌باشد‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬آیا‭ ‬وزیر‭ ‬پیشنهادی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬می‌تواند‭ ‬نظر‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬گرفتن‭ ‬رای‭ ‬اعتماد‭ ‬جلب‭ ‬کند‭.‬

حرکت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دیده‌ایم
سید‭ ‬راضی‭ ‬نوری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شوش‭:‬‭ ‬برنامه‌های‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ابتدای‭ ‬وزارت،‭ ‬منسجم‌تر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬اواخر‭ ‬دوره‭ ‬صدارت‭ ‬ایشان‭ ‬نزدیک‭ ‬شدیم‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬انسجام‭ ‬کاسته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هایشان‭ ‬رنگ‭ ‬باخت‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عدم‭ ‬پرداخت‭ ‬مطالبات‭ ‬گندم‌کاران،‭ ‬چغندرکارها‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشت‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬وسع‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬خودکفایی‭ ‬گندم،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬چغندرکارها‭ ‬و‭ ‬خودکفایی‭ ‬شکر‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬توانستند‭ ‬تراز‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منفی‭ ‬هشت‭ ‬میلیارد‭ ‬به‭ ‬منفی‭ ‬4‭ ‬میلیار‭ ‬دلار‭ ‬برسانند‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬کلی‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬روند‭ ‬حرکت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دیده‌ایم‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬حمایت‌ها‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬انسجام‭ ‬اولیه‭  ‬اجرایی‭ ‬می‌شد،‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬بیشتری‭ ‬دست‭ ‬می‌یافتیم‭.‬

دستاوردهای‭ ‬کشاورزی
نتیجه‭ ‬ایثار‭ ‬کارشناسان‭ ‬لایه‌های‭ ‬پایین‭ ‬بود
عبدالله‭ ‬حاتمیان‭  ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬درگز‭: ‬عملکرد‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬صدارت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مثبت‭ ‬بود‭. ‬حجتی‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقام‭ ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬عدم‭ ‬موفقیت‭ ‬وی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬مرد‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬جمله‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬حجتی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬تضمینی‭ ‬خرید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی،‭ ‬افزایش‭ ‬عملکرد‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬سطح،‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬استخدام‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬شدن‭ ‬کارشناسان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬فناوری‭ ‬به‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مزارع‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬
از‭ ‬جمله‭ ‬ایرادات‭ ‬وارد‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬چابک‭ ‬نبودن‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬ساختاری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬تناوب‭ ‬دارد،‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مدیریت‭  ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬مشکل‭ ‬دارد‭. ‬دستاوردهای‭ ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬نتایج‭ ‬ساختار‭ ‬نبود،‭ ‬نتیجه‭ ‬ایثار‭ ‬کارشناس‌های‭ ‬لایه‌های‭ ‬پایین‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬بود‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تقویت‭ ‬تشکیلات‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬مشکلاتی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فروپاشی‭ ‬و‭ ‬نابودی‭ ‬است‌‭. ‬اگر‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬تقویت‭ ‬شود‭ ‬حلقه‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬شکل‭ ‬می‌گیرد‭.‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬مشارکت‭ ‬می‌توانست‭ ‬قوی‌تر‭ ‬باشد‭. ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬تحقیقات‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تولید‭ ‬محسوس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تولید،‭ ‬ضعف‭ ‬مشهود‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مجلس‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬می‌تواند‭ ‬خیلی‭ ‬رشد‭ ‬کند
عباس‭ ‬پاپی‭ ‬زاده‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬دزفول‭:‬‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس،‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬نگاه‌های‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬منفی‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی،‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭.‬
برخی‭ ‬کارشناسان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬وزیر‭ ‬خرسند‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬اما‭ ‬سوای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬موجود‭ ‬مجلس‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬احسن‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬رشد‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬بالاتری‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد،‭ ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬قوانینی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تسهیل‭ ‬امور‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬صدارت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیاز‭ ‬داشت‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬موازی‭ ‬کاری‌هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬داشت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پیگیری‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬حل‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬که‭ ‬گذشت‭ ‬ارتباط‭ ‬شخص‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬قدری‭ ‬ضعیف‭ ‬بوده‭ ‬با‭ ‬وجودی‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬کشاورزی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬وزارتخانه‭ ‬خواهان‭ ‬دریافت‭ ‬پیشنهاد‌های‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭.‬
ما‭ ‬انتظارمان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جدید‭ ‬ارتباط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قوه‭ ‬مقننه‭ ‬قوی‌تر‭ ‬و‭ ‬چابک‌تر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کمیسیون‭ ‬پاسخگوتر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬قوانین‭ ‬مصوب‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬مصرانه‭ ‬بدون‭ ‬رودربایستی‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬منتقل‭ ‬نماید‭.‬

عملکرد‭ ‬حجتی‭ ‬از‭ ‬میانگین‭ ‬عملکرد‭ ‬سایر‭ ‬وزرا‭ ‬بالاتر‭ ‬است
علی‭ ‬اکبری‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شیراز‭ ‬در‭ ‬مجلس‭:‬‭ ‬عملکرد‭ ‬کلی‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬صدارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خشکسالی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬قابل‭ ‬تحسین‭ ‬است،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬مدیریت،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬کالاهای‭ ‬استراتژیک‭. ‬مکانیسم‌ها‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬خریدار‭ ‬تضمین‭ ‬شده‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬فکری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پشت‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
کم‭ ‬آبی،‭ ‬بهره‌های‭ ‬کمرشکن‭ ‬بانک‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مشکلاتی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬عملکردشان‭ ‬از‭ ‬میانگین‭ ‬عملکرد‭ ‬سایر‭ ‬وزرا‭ ‬بالاتر‭ ‬است‭.‬ وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬ماحصل‭ ‬تلفیق‭ ‬دو‭ ‬وزارتخانه‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬کشاورزی‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رهگذر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬پیرامون‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬وسیع‭ ‬است‭. ‬نواقصی‭ ‬در‭ ‬عملکرد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬حساسی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اعضا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬درگیر‭ ‬هستند،‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬این‭ ‬اعضا‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬توقع‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬ارتباط‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬ از‭ ‬نکات‭ ‬مثبت‭ ‬عملکرد‭ ‬حجتی‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬است،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬خط‭ ‬آزمون‭ ‬ورود‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مستقیم‭ ‬توسط‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کامل‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬دلالی‌ها،‭ ‬واسطه‌گری‌ها‭ ‬و‭ ‬تفاوت‌های‭ ‬قیمت‭ ‬حل‭ ‬می‌شود‭.‬

وزیر‭ ‬شدن‭ ‬حجتی بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد
حبیب‭ ‬ا‭.. ‬نیکزادی‭ ‬پناه،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬شرق‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭:‬‭ ‬حجتی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬سخت‌کوش،‭ ‬مصمم،‭ ‬پیگیر‭ ‬و‭ ‬شجاع‭ ‬است،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تیم‭ ‬حجتی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬تحویل‭ ‬گرفتند،‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مشکلات‭ ‬بسیاری‭ ‬داشت‭ ‬البته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چهارسال‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬مشکلاتی‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬نباید‭ ‬تلاش‌های‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬بگیریم‭.‬
به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬عملکرد‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضعیتی‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬صدارت‭ ‬ایشان‭ ‬داشت‭ ‬موفق‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬نمره‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬می‌دهم‭. ‬تلاش‌هایی‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬ساختاری‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬مسیر‭ ‬طولانی‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشستن‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬ یقین‭ ‬دارم‭ ‬اگر‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬دوم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬حل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ از‭ ‬جمله‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬کارنامه‭ ‬حجتی‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گندم،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬درتعدادی‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬است‭. ‬ صنایع‭ ‬جانبی،‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬شرایط‭ ‬خوبی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬تشکل‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بازسازی‭ ‬دارند‭. ‬توقع‌‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬انقلابی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬امور‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬عام‭ -‬باغداری،‭ ‬زراعت،‭ ‬آبزی‌پروری،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭- ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬بعدی‭ ‬رضایت‌مندی‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬حاصل‭ ‬کند‭.‬
همچنین‭ ‬از‭ ‬متخصصین‭ ‬فن،‭ ‬خبرگان‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬استفاده‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬موضوعاتی‭ ‬همچون‭ ‬تثبیت‭ ‬شن‌های‭ ‬روان،‭ ‬کنترل‭ ‬ریزگردها،‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬تالاب‌ها،‭ ‬حفظ‭ ‬ذخایر‭ ‬آبی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬آبخیزداری‭ ‬و‭ ‬آبخوان‌داری،‭ ‬پخش‭ ‬سیلاب‌ها،‭ ‬نگهداری‭ ‬قنوات،‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬صنایع‭ ‬جانبی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌خصوص‭ ‬خرما‭ - ‬بسته‌بندی،‭ ‬فراوری،‭ ‬تبدیلی - ‬،‭ ‬بازاریابی،‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار،‭ ‬توسعه‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‌فشار‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬فشار،‭ ‬اجرایی‭ ‬کردن‭ ‬الگوی‭ ‬کشت،‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‌های‭ ‬متراکم‭ - ‬گلخانه‌ها‭ - ‬،‭ ‬تعیین‭ ‬تکلیف‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬چاه‌های‭ ‬آب‭ ‬کشاورزی ‭ -‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ - ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬

منحل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اصلاح‭ ‬ماموریت‭ ‬شود
علی‭ ‬ابراهیمی،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شهرستان‭ ‬شازند‭:‬‭ ‬ارزیابی‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬صدارت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬امری‭ ‬نسبی‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬علی‌رغم‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیک‭(‬مثل‭ ‬گندم‭)‬،‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری،‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬حوزه‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬وابسته‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬اصلی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬مناسب‭ ‬نبود‭.‬
اما‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬وزیر،‭ ‬صدارت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ساختارهایی‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬پیش‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬بطن‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬ناکارآمدی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬حرکت‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬محوله‭ ‬توسط‭ ‬ساختارهای‭ ‬کنونی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭: ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬شبکه‌های‭ ‬وسیع‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬آن‌طور‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬مؤثر‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬وظیفه‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬است‭.‬ همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬به‭ ‬تشکل‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬توجه‭ ‬لازم‭ ‬صورت‭ ‬نگرفت‭. ‬اگر‭ ‬براساس‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬پیش‭ ‬می‌رفتیم‭ ‬بخشی‭ ‬بزرگی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬حل‭ ‬می‌شد‭.‬
من‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬اختیارات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬اشکالاتی‭ ‬وارد‭ ‬می‌دانم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وظایف‭ ‬سنگین‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬همخوانی‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬جدیت‭ ‬بیشتری‭ ‬دنبال‭ ‬شود،‭ ‬تعیین‭ ‬تکلیف‭ ‬مالکیت‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اساسی‌ترین‭ ‬عامل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اصلاح‭ ‬ماموریت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ادغام‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬منحل‭ ‬شدن‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌باشد‭.‬

نه‭ ‬موافق‭ ‬نه‭ ‬موافق‭ ‬اما‭...‬
خبرنگاران‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ده‌ها‭ ‬بار‭ ‬تماس‭ ‬نتوانستند‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬علی‌محمد‭ ‬شاعری‭ ‬ارتباط‭ ‬بگیرند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ظاهرا‭ ‬شاعری‭ ‬هم‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کسانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬لباس‭ ‬صدارت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خیاط‌خانه‭ ‬سفارش‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬آماده‭ ‬نشدن‭ ‬آن‭ ‬گویا‭ ‬از‭ ‬مصاحبه‭ ‬هم‭ ‬طفره‭ ‬رفت؛‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬از‭ ‬آرای‭ ‬لازم‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬

ما‭ ‬که‭ ‬راضی‭ ‬نیستیم‭...‬
یوسف‭ ‬داوودی،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬سراب‭:‬‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬اصلا‭ ‬عملکرد‭ ‬خوبی‭ ‬نداشت،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬گندم‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬بخش‭ ‬عملکرد‭ ‬مثبتی‭ ‬نداشتند؛‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬راضی‭ ‬نیستیم‭. ‬ در‭ ‬پایتخت‭ ‬چه‭ ‬خبر‭ ‬است‭ ‬نمی‌دانم‭. ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬مدیریت‭ ‬نتوانستند‭ ‬کاری‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیریتی‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬موفق‭ ‬نبوده‭ ‬است،‭ ‬وضعیت‭ ‬بازار،‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬ضعیف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬عملکرد‭ ‬خوبی‭ ‬نداشتند‭.‬

نمره‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم
بین‭ ‬متوسط‭ ‬تا‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬است
جلال‭ ‬محمود‭ ‬زاده،‭ ‬دبیر‭ ‬اول‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‌،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬مهاباد‭: ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بعدی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬شود،‭ ‬مدیریت‭ ‬بازار‭ ‬فروش‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مازاد‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬یافتن‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رساندن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬امکان‭ ‬رقابت‌پذیری‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬بازار‌های‭ ‬جهانی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬
بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مواردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شود‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اعتبارات‭ ‬دولتی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬تأمین‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬بودجه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬عادلانه‭ ‬نیست،‭ ‬لزوم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬اعتبارات‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬ازطریق‭ ‬سازمان‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کشور‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬ در‭ ‬کل‭ ‬اگر‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬عملکرد‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیریم‭ ‬نمره‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بین‭ ‬متوسط‭ ‬تا‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬عملکرد‭ ‬تیم‭ ‬آقای‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تقسیم‌بندی‭ ‬کنیم،‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬تیم‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬ضعیف‭ ‬بوده‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬ناراضی‭ ‬بودند‭.‬ البته‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آبیاری‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬عملکرد‭ ‬چشمگیری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشور‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

تلاش‭ ‬می‌کنیم‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬رای‭ ‬نیاورد‭!‬
مهرداد‭ ‬بائوج‭ ‬لاهوتی،‭ ‬سخنگوی‭ ‬فراکسیون‭ ‬مستقلان‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬لنگرود‭: ‬من‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬منتقدان‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬سفر‭ ‬داشته‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سفرها‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دولت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تنهایی‭ ‬سفری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬گیلان‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قطب‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬نداشته‌اند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬عدم‭ ‬تخصص‭ ‬آکادمیک‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬انتقادها‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬قوت‭ ‬خود‭ ‬باقی‭ ‬بماند‭.‬ وزیر‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تعامل‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬ایجاد‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬این‭ ‬کلام‭ ‬نیز‭ ‬سفرهای‭ ‬کم‭ ‬استانی‭ ‬وزیر‭ ‬می‌باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow