سیاستگذاری کشاورزی
مسلط‌ترین‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران

رئیس‭ ‬شورای‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬كانون‭ ‬كشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اعتدال

دكتر‭ ‬ایزدی،‭ ‬مسلط‌ترین‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران

دكتر‭ ‬محمد‭ ‬شجاع‭ ‬الدینی،‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬كانون‭ ‬كشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اعتدال‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬هاشمی‭ ‬رفسنجانی‭ ‬می‌گویم‭ ‬كه‭ ‬"‭ ‬اولین‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬كابینه‭ ‬موقت،‭ ‬آقای‭ ‬دكتر‭ ‬علی‭ ‬محمد‭ ‬ایزدی‭ ‬كه‭ ‬مدرك‭ ‬دكتری‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬داشته‌،‭ ‬مسلط‌ترین‭ ‬‮«‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‮»‬‭ ‬محسوب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درك‭ ‬واقعی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬از‭ ‬كشاورزی‭ ‬داشته‌اند"‭.‬
در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬كانون،‭ ‬شرایط‭ ‬حداقلی‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬احصا‭ ‬كرده‌ایم‭:‬
•‭ ‬مدیر‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬باشد‭. -‬شخصیت‭ ‬ظاهری،‭ ‬ارتباطات‭ ‬قوی،‭ ‬توان‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬كارآمد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحران‭-‬
•‭ ‬بینش‭ ‬فرابخشی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬بخش‌ها
•‭ ‬آشنایی‭ ‬كافی‭ ‬با‭ ‬اقلیم‌ها‭ ‬و‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬ایران
•‭ ‬پیشینه‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬كافی‭ ‬و‭ ‬كارآمد
•‭ ‬دیدگاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬محیط‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬روستاها‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬وجاهت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬تفكر‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬مشخص‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬جامعه‭ ‬ذینفعان‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬آشنایی‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬زبان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬
•‭ ‬آشنایی‭ ‬حداقل‭ ‬با‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬شاخه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬كشاورزی
•‭ ‬آشنا‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬جنبه‌های‭ ‬پایداری‭ ‬عوامل‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬باید‭ ‬تصمیم‌گیر،‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬دارای‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬ذینفعان‭ ‬باشد‭. ‬
•‭ ‬قدرت‭ ‬مذاكره‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬باورمند‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬نقدپذیری،‭ ‬پاسخگویی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬عمومی‭ ‬
امروزه‭ ‬كشاورزی‭ ‬یك‭ ‬دانش‭ ‬بروز‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬رونده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬رقابتی‭ ‬بین‭ ‬كشورها‭ ‬توانایی‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مدیر‭ ‬كلان‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬عامل‭ ‬برتری‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬آن‭ ‬كشور‭ ‬است‭. ‬وزیر‭ ‬باید‭ ‬بتواند‭ ‬حداقل‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬وب‌سایت‌های‭ ‬لاتین‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬كند‭.‬
مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬مدیران‭ ‬وزارتخانه‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬سنگین‭ ‬و‭ ‬لخت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تكان‭ ‬نمی‌خورد‭ ‬و‭ ‬كسی‭ ‬حال‭ ‬كار‭ ‬كردن‭ ‬ندارند‭ ‬ابراز‭ ‬ناراحتی‭ ‬می‌كردند‭. ‬این‌ها‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬نشانه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬مزارع،‭ ‬لزوم‭ ‬آمدن‭ ‬مدیران‭ ‬جدید،‭ ‬جوان‌گرا،‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬بیشتر‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬می‌كند‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬همراه‭ ‬كند‭.‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬مصوبه‭ ‬یا‭ ‬دستور‭ ‬اقدام‭ ‬عملی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬بخشنامه‭ ‬تا‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تقریبا‭ ‬اجرا‭ ‬نمی‌شود‭ ‬زیرا‭ ‬اصل‭ ‬مشاركت‭ ‬ذینفعان‭ ‬جایگاهی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬ندارد،‭ ‬پس‭ ‬دریافت‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬وقعی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تصمیمات‭ ‬نمی‌گذارند‭.‬
چرا‭ ‬كه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تشكل‌های‭ ‬اصلی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬با‭ ‬كانون‭ ‬ابراز‭ ‬می‌كردند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬دوره‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬حتی‭ ‬یكبار‭ ‬هم‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬ملاقات‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬محترم‭ ‬نشدند‭. ‬توصیه‭ ‬كانون‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اصل‭ ‬اول‭ ‬شناخت‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬دنیا،‭ ‬اصل‭ ‬دوم‭ ‬برنامه‭ ‬داشتن‭ ‬و‭ ‬اصل‭ ‬سوم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬اقتصاد‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow