سیاستگذاری کشاورزی
کولبران رنج

کولبران رنج

معضل‭ ‬بیکاری‭ ‬به‭ ‬فاجعه‌ای‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬بیکاران‭ ‬آوار‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬این‌بار‭ ‬در‭ ‬چهره‭ ‬کولبرها‭ ‬خودنمایی‭ ‬کرد‭. ‬سوال‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬خطور‭ ‬میکند‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬مگر‭ ‬کشاورزی‭ ‬ندارند‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬زحمتکش‭ ‬آن‌ها‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬خطرهایی‭ ‬همچون‭ ‬دفن‭ ‬شدن‭ ‬زیر‭ ‬خروارها‭ ‬برف،‭ ‬زمین‌های‭ ‬مین‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬هدف‭ ‬قرارگرفتن‭ ‬توسط‭ ‬ماموران‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مجرم‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬کالاهای‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭... ‬مورد‭ ‬تهدید‭ ‬قرار‭ ‬نگیرند‭.‬
جلال‭ ‬محمودزاده،‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬مهاباد،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬طرح‭ ‬سوال‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬اقتصاد‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬قاچاق‭ ‬کالا‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬صبح‭ ‬دوازدهم‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬مجلس‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬کشور،‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬کشاورزان‭ ‬داخلی‭ ‬مانده‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬گمرکات‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬
نماینده‭ ‬مردم‭ ‬مهاباد‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬باید‭ ‬مرزها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬فرصت‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬بدانیم‭. ‬متاسفانه‭ ‬مرزهای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬شرق،‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬بنادر‭ ‬به‭ ‬فرصت‭ ‬انحصاری‭ ‬برای‭ ‬عده‌ای‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مناطق‭ ‬درآمد‭ ‬نامشروع‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬
وی‭ ‬باحالی‭ ‬منقلب‭ ‬از‭ ‬داغی‭ ‬که‭ ‬کولبران‭ ‬سردشتی‭ ‬بر‭ ‬دل‭ ‬هموطنان‭ ‬خود‭ ‬گذاشته‌اند،‭ ‬در‭ ‬حضور،‭ ‬طیب‌نیا،‭ ‬می‌گوید‭: ‬به‌خاطر‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬تومــان‭ ‬16‭ ‬کولبر‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬گیر‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬شــغل‭ ‬سخت‭ ‬کولبری‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬یک‭ ‬لقمه‭ ‬حلال‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬در‭ ‬ســردترین‭ ‬روزهای‭ ‬سال‭ ‬این‌گونه‭ ‬امرار‭ ‬معاش‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬کیلو‭ ‬بار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬میکشــند‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬برف‭ ‬و‭ ‬بهمن‭ ‬دفن‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬در‌حالی‭ ‬اســت‭ ‬که‭ ‬افرادی‭ ‬با‭ ‬روابط‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬توصیه‌نامه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬طی‭ ‬مراحل‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬مجوز،‭ ‬هــزاران‭ ‬تُن‭ ‬محصولات‭ ‬کشــاورزی‭ ‬مثل‭ ‬پرتقال‭ ‬و‭ ‬خشکبار‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬مواد‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مشابه‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬مرزها‭ ‬و‭ ‬جلو‭ ‬چشــم‭ ‬ماموران‭ ‬وارد‭ ‬میکنند‭. ‬چرا‭ ‬نباید‭ ‬درآمد‭ ‬مرزها‭ ‬برای‭ ‬مرزنشینان‭ ‬و‭ ‬کولبرانی‭ ‬هزینه‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬برف‭ ‬مفقود‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬خانواده‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬بدون‭ ‬سرپرست‭ ‬مانده‌اند؟
نادر‭ ‬قاضی‌پور‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬ارومیه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‮ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬باختن‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کولبرها‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬سقوط‭ ‬بهمن‭ ‬گفت‭: ‬علت‭ ‬اینکه‭ ‬کولبرها‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬پرمخاطره‭ ‬می‌زنند‭ ‬بیکاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬مشکل‭ ‬بیکاری‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند‭ ‬کولبرها‭ ‬نیز‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬پرخطر‭ ‬نمی‌زنند‭.‬
نماینده‭ ‬مردم‭ ‬ارومیه‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬کولبرها‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬معاش‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می‌زنند‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬معبرهای‭ ‬رسمی‭ ‬برای‭ ‬تردد‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬وضعیت‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬حساب‭ ‬کولبرها‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬قاچاقچی‌ها‭ ‬جدا‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬کسانی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورد‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬مشروبات‭ ‬الکلی‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬می‌زنند‭.‬
این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محمدرضا‭ ‬نعمت‭ ‬زاده،‭ ‬وزیر‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬روزنامه‭ ‬قدس‭ ‬به‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬کولبرها‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬ما‭ ‬مرزهاى‭ ‬قانونى‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬گمرکات‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬بازارچه‭ ‬مرزى‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬درحال‭ ‬فعالیت‌اند‭ ‬که‭ ‬تجارت‭ ‬عادى‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬برقرار‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬کالا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مبادى‭ ‬آزاد‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬مشکلى‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬بعضى‌ها‭ ‬مى‌خواهند‭ ‬غیرقانونى‭ ‬کالا‭ ‬وارد‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬حقوق‭ ‬دولتى‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬متأسفانه‭ ‬عده‌اى‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬کولبر‭ ‬اجیر‭ ‬مىکنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دستمزدی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬مى‌دهند‭ ‬کالاهایشــان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بیراهه‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬منتقل‭ ‬مىکنند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬غیرقانونى‭ ‬است‭.‬
وقتی‭ ‬می‌شود‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬اظهار‭ ‬نظرها‭ ‬حساب‭ ‬باز‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ترتیب‭ ‬اثری‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬کولبرها‭ ‬با‭ ‬قوت‭ ‬گرفتن‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬موانع‭ ‬جدی‌تر‭ ‬برای‭ ‬سودجویانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬رابطه‌گری‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬باعث‭ ‬تضعیف‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬بیکار‭ ‬شدن‭ ‬همین‭ ‬کولبران‭ ‬هم‭ ‬وطن‭ ‬می‌شوند‭. ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنجی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کولبران‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬زنجیره‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پیوسته‭ ‬از‭ ‬کاستی‌‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مرتبط‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬تمهیداتی‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬کولبرها‭ ‬اتخاذ‭ ‬شود‭ ‬شاید‭ ‬بهترین‭ ‬تصمیم‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قاچاق‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬مرزها‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شرایط‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬بیکاران‭ ‬مرزنشین‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬کسب‭ ‬درآمد‭ ‬می‎کنند،‭ ‬اما‭ ‬مشابه‭ ‬چنین‭ ‬بیکارانی‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬نقاط‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اشکال‭ ‬دیگری‭ ‬فعالیت‭ ‬میکنند‭. ‬آن‌چه‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬شدت‭ ‬بیکاری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۴ - سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow