سیاستگذاری کشاورزی
راه‭ ‬خروج‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬بن‌بست

نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‌طبيعي‭ ‬
راه‭ ‬خروج‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬بن‌بست

مهندس ابوالقاسم گل‌باف

كارشناسان‭ ‬را‭ ‬عقيده‭ ‬برآن‭ ‬است‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬كمي‭ ‬بيشتر‭ ‬يا‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬فارغ‌التحصيل‭-‬از‭ ‬ليسانس‭ ‬تا‭ ‬PhD‭- ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬شاغل‭ ‬يا‭ ‬بي‌كار‭ ‬يا‭ ‬بازنشسته‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬كل،‭ ‬معاونان‭ ‬و‭ ‬مشاوران‭ ‬وزير‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬مديران‭ ‬عامل‭ ‬برخي‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭ ‬وزراي‭ ‬ادوار‭ ‬و‭ ‬تعدادي‭ ‬نماينده‭ ‬مجلس‭ ‬اعم‌از؛‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬كميسيون‌ها‭ ‬و‭ ‬نمايندگان‭ ‬ادوار،‭ ‬جمعي‭ ‬از‭ ‬استانداران‭ ‬و‭ ‬فرمانداران‭ ‬فعلي‭ ‬و‭ ‬سابق،‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬پيمانكاران‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬داراي‭ ‬رتبه،‭ ‬مديران‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‌ها‭ ‬و‭ ‬مزارع،‭ ‬مديران‭ ‬زنجيره‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬زنجيره‭ ‬ارزش‭ ‬و‭... ‬طي‭ ‬4‭ ‬دوره‭ ‬فعاليت،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬اعضاء‭ ‬حقيقي‭ ‬و‭ ‬حقوقي‭ ‬به‭ ‬عضويت‭ ‬آن‭ ‬درآمده‌اند،‭ ‬گنجينه‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬فكر‭ ‬عظيمي‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬سرجمع‭ ‬توان‭ ‬عملياتي،‭ ‬علمي،‭ ‬مهندسي‌سازي‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬هزاران‭ ‬سال‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬مي‌رسد‭ ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬رابطه‌ي‭ ‬اعضاء‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬صرفاَ‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬حق‭ ‬عضويت‭ ‬بدون‭ ‬دريافت‭ ‬خدمات‭ ‬يا‭ ‬امتيازات‭ -‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اعضاء‭ ‬به‭ ‬تمديد‭ ‬و‭ ‬تجديد‭ ‬عضويت‭ ‬تمايل‭ ‬ندارند‭- ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬بابت‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬فعاليت‭ ‬يا‭ ‬كارگاه‌هاي‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭... ‬محدود‭ ‬مي‌شود‭. ‬
در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬پنجمين‭ ‬دوره‭ ‬فعاليت‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬روسا‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬شوراي‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬استان‌ها،‭ ‬اعضاء‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬رياست‭ ‬جديد‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬حركت‌هاي‭ ‬پرانرژي‭ ‬و‭ ‬اميدبخش‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬به‭ ‬نقش‌آفريني‭ ‬جمعيت‭ ‬بيكران‭ ‬اعضاء‭ ‬صاحب‌‌‬فكر‭ ‬و‭ ‬نظريه‌هاي‭ ‬عملياتي‭ ‬دانش‌آموختگان‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مسئولان‭ ‬تصميم‌ساز‭ ‬و‭ ‬مجريان‭ ‬ارشد‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭. ‬
بيعت‭ ‬اعضاء‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬دوره‭ ‬پنجم
همراهي،‭ ‬حمايت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬بيعت‭ ‬با‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬دوره‭ ‬پنجم‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬حداكثري‭ ‬نمايندگان‭ ‬اعضاء‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬از‭ ‬31‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬جيرفت،‭ ‬نمايندگان‭ ‬مجلس،‭ ‬وزراي‭ ‬ادواري‭ ‬و‭... ‬كه‭ ‬با‭ ‬اتوبوس،‭ ‬قطار‭ ‬و‭ ‬هواپيما‭ ‬از‭ ‬اقصي‌نقاط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬در‭ ‬برج‭ ‬ميلاد‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬مديران‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬تعاملي‭ ‬اثرگذار‭ ‬و‭ ‬پربازده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رساندن‭ ‬اهداف‭ ‬ملي‭ ‬دارد‭. ‬
حضور‭ ‬روساي‭ ‬نظام‭ ‬استان‌ها‭ ‬در‭ ‬شوراي‭ ‬اداري‭ ‬استان‭ ‬
از‭ ‬آغاز‭ ‬دوره‭ ‬پنجم‭ ‬فعاليت‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬به‭ ‬پيشنهاد‭ ‬رياست‭ ‬سازمان‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬كشور،‭ ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬استانداران‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬شوراي‭ ‬اداري‭ ‬از‭ ‬روساي‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬استان‭ ‬مانند‭ ‬ديگر‭ ‬مقامات‭ ‬رسمي‭ ‬ارشد‭ ‬استان‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورند‭. ‬
روساي‭ ‬نظام‭ ‬استاني‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬وزير‭ ‬در‭ ‬مسافرت‭ ‬به‭ ‬استان‌ها
از‭ ‬طرفي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پس‭ ‬در‭ ‬سفرهاي‭ ‬استاني‭ ‬وزير‭ ‬كشاورزي،‭ ‬روساي‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬دعوت‭ ‬مي‌شوند‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬همراهي‭ ‬وزير،‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ها،‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬انتظارات‭ ‬سازمان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬وزير‭ ‬و‭ ‬هيأت‭ ‬همراه‭ ‬بپردازند‭. ‬
برون‌سپاري‭ ‬خدمات‭ ‬وزارتخانه‭ ‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬معروف‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬نه‭ ‬اقتصادان‭ ‬خوبي‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬تاجر‭ ‬خوبي،‭ ‬تشكيلات‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬چنبره‭ ‬نظام‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬ناكارآمدي‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مدتي‭ ‬پيش،‭ ‬اكثر‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬سودآور‭ ‬و‭ ‬واحدهاي‭ ‬اجرايي،‭ ‬فني‭ ‬مهندسي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رايگان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬تشريفات‭ ‬اداري‭ ‬به‭ ‬جهادها‭ -‬جهاد‭ ‬سبز،‭ ‬جهاد‭ ‬نصر،‭ ‬جهاد‭ ‬توسعه،‭ ‬جهاد‭... - ‬واگذار‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬انتظار‭ ‬مي‌رود‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬همچون‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‌ها،‭ ‬كشت‌وكار‭ ‬در‭ ‬اراضي‭ ‬شيبدار‭ -‬آب‭ ‬سبز‭-‬،‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭-‬آب‭ ‬مجازي‭-‬،‭ ‬عمليات‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬آب‭-‬امور‭ ‬زيربنايي‭-‬،‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬سهامي‭ ‬زراعي،‭ ‬تعاوني‌هاي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬كشت‌وصنعت‌هاي‭ ‬دولتي،‭ ‬شركت‭ ‬خدمات‭ ‬حمايتي،‭ ‬پشتيباني‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬بازرگاني‭ ‬GTC‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬به‭ ‬مجتمع‭ ‬بزرگ‭ ‬تشكل‭ ‬مردم‌نهاد‭ ‬250‭ ‬هزار‭ ‬نفري‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬واگذار‭ ‬نمايد‭.‬
كشاورزي‭ ‬فراسرزميني
سال‌هاست‭ ‬كه‭ ‬تغيير‭ ‬اقليم‭ ‬و‭ ‬آينده‌نگري‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ -‬حتي‭ ‬اعراب‭ ‬كه‭ ‬مشكل‭ ‬تأمين،‭ ‬خريد‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬موادغذايي‭ ‬ندارند‭- ‬به‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬آورده‌اند‭. ‬ كشور‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬خشكسالي‌هاي‭ ‬پي‌درپي،‭ ‬مديريت‭ ‬غلط‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬بي‌رويه‭ ‬از‭ ‬آن‭ -‬از‭ ‬حدود‭ ‬600‭ ‬دشت‭ ‬كشور‭ ‬نزديكه‭ ‬به‭ ‬400‭ ‬دشت‭ ‬حالت‭ ‬بحراني‭ ‬دارد‭- ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬اراضي‭ ‬كشاورزي‭ ‬ضعيف‭ ‬روبه‌روست‭ ‬ديرهنگام‭ ‬و‭ ‬آن‌هم‭ ‬با‭ ‬بوروكراسي‭ ‬اداري‭ ‬به‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬مي‌انديشد‭.‬ در‭ ‬بعد‭ ‬نقش‌آفريني‭ ‬و‭ ‬اجرايي‭ ‬كارشناسان،‭ ‬ساده‌ترين‭ ‬و‭ ‬سريع‌ترين‭ ‬اقدام‭ ‬اجرايي‭ ‬را‭ ‬ورود‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تشكيلات‭ ‬عظيم‭ ‬غيردولتي‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ -‬گسترده‌تر‭ ‬و‭ ‬جامع‌تر‭ ‬از‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمين‭- ‬همراه‭ ‬با‭ ‬حمايت‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬توسعه‭ ‬ملي‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‌اند‭. ‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬جزيره‌اي‭ ‬عمل‭ ‬كردن‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬نداشتن‭ ‬متولي‭ ‬خاص،‭ ‬بي‌برنامه‌گي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬سياسي‌كاري‭ ‬هيچ‭ ‬نتيجه‭ ‬و‭ ‬بارآوري‭ ‬ملي‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ندارد‭. ‬

كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬زماني‭ ‬مي‌تواند‭ ‬امري‭ ‬ملي‭ ‬تلقي‭ ‬شود‭ ‬كه‭: ‬
•‭ ‬امكان‭ ‬صدور‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬بهره‌گيري‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬داخلي‭ ‬به‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ -‬ساير‭ ‬كشورها‭- ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬اراضي‭ ‬و‭ ‬تأسيسات‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬هدفمند‭ ‬خريداري‭ ‬يا‭ ‬بلندمدت‭ ‬اجاره‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
•‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژيك‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ -‬زراعي،‭ ‬دامي‭ ‬و‭...- ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬مزيت‭ ‬نسبي‭ ‬در‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬و‭ ‬تعرفه‌ها،‭ ‬جاي‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬دلال‌بازي‭ ‬و‭ ‬رانت‌خواري‭ ‬را‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬ايرانيان‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬سوم‭ ‬قيمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ -‬قيمت‭ ‬روز‭ ‬جهاني‭- ‬بگيرد‭. ‬
•‭ ‬امكان‭ ‬اعزام‭ ‬مهندسان‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬مراكز‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬به‭ ‬مهارت‎آموزي‭ ‬مهندسان‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬تازه‌هاي‭ ‬علوم‭ ‬فني‭ ‬كشاورزي،‭ ‬درآمد‭ ‬ارزي‭ ‬براي‭ ‬مهندسان‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ -‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬يك‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬آسيا،‭ ‬آفريقا‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬دستمزد‭ ‬ماهانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬مشاركت‭ ‬در‭ ‬دريافت‭ ‬سود‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬متوسط‭ ‬دارد‭- ‬اما‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬مهندس‭ ‬خوش‭ ‬فكر،‭ ‬عملگرا‭ ‬و‭ ‬توانمند،‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬چرخه‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬درآمد‭ ‬ماهانه‭ ‬2،‭ ‬3‭ ‬ميليون‭ ‬توماني‭ ‬محرومند‭. ‬
•‭ ‬و‭... ‬

به‭ ‬شهادت‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬مديران‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني،‭ ‬حتي‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزي‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬حداقل‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬حاصل‭ ‬نمي‌كند‭. ‬
به‭ ‬همين‭ ‬منظور‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‌شود‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬واگذاري‭ ‬تولي‌گري‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي،‭ ‬شوراي‭ ‬مركزي‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬دستورالعملي،‭ ‬مديريت،‭ ‬معاونت‭ ‬يا‭ ‬كارگروه‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬استان‌ها‭ ‬فعال‭ ‬نمايد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬مردم‌نهاد،‭ ‬رانت‭ ‬و‭ ‬باندبازي‭ ‬جايگاهي‭ ‬ندارد‭ ‬كل‭ ‬تصميم‌گيري‌ها،‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬مسئوليت‌هاي‭ ‬پراكنده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬برون‌سپاري‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬متمركز‭ ‬شود‭.‬
نصف‭ ‬شدن‭ ‬هزينه‭ ‬دولت‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬نهاده
واحدهاي‭ ‬مسئول‭ ‬براساس‭ ‬وظايف‭ ‬و‭ ‬اساسنامه‭ ‬خود،‭ ‬طرف‭ ‬قرارداد‭ ‬تأمين‭ ‬نهاده‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ -‬علوفه،‭ ‬بذر،‭ ‬كود‭ ‬و‭ ‬سم،‭ ‬محصولات‭ ‬نهايي‭ ‬مانند‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭...- ‬بشوند‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اينكه‭ ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬براي‭ ‬خريد‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬پرداخت‭ ‬كند‭ -‬با‭ ‬عقد‭ ‬كشاورزي‭ ‬قراردادي‭ ‬با‭ ‬اعضاء‭ ‬سازمان‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬سلف‌خري‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬دادن‭ ‬تسهيلات‭ ‬ارزان‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭- ‬بين‭ ‬يك‭ ‬سوم‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬دوم‭ ‬اين‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬هزينه‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬مطمئن‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ارز‭ ‬به‌صورت‭ ‬تهاتر‭ ‬صدور‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬فني‭ ‬از‭ ‬ايران،‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬ارزي‭ ‬مهندسان‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬برمي‌گردد‭. ‬ صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملي‭ ‬مي‌تواند‭ ‬با‭ ‬اذن‭ ‬رهبري‭ ‬يا‭ ‬تصويب‭ ‬هيأت‭ ‬مديره،‭ ‬حمايت‌هاي‭ ‬مالي‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬نظارتي‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬كشاورزي‭ ‬قراردادي‭ ‬براي‭ ‬واحد‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬عملياتي‭ ‬نمايد‭. ‬
آب‭ ‬مجازي،‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي‭ ‬و‭ ‬ارزآوري
برآوردهاي‭ ‬كشور‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬چنانچه‭ ‬ايرانيان‭ ‬حدود‭ ‬يك‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬و‭ ‬نيم‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬زمين‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تمامي‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬نهايي‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬كشور‭ ‬بسيار‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬قيمت‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬مجازي‭ ‬و‭ ‬كارگر‭ ‬بسيار‭ ‬ارزان‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
طبق‭ ‬محاسبات‭ ‬فني‭ ‬مهندسي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬هكتار‭ ‬زمين‭ ‬مرغوب‭ ‬در‭ ‬آسيا،‭ ‬افريقا‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬اروپايي‭ ‬با‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬زيرساخت‭ ‬و‭ ‬آماده‌سازي‭ ‬و‭ ‬خريد‭ ‬حقوقي‭ ‬يا‭ ‬اجاره‭ ‬99‭ ‬ساله‭ ‬قابل‭ ‬تأمين‭ ‬است،‭ ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬يك‭ ‬ساله‭ ‬مستهلك‭ ‬مي‌شود‭. ‬تاكنون‭ ‬بهانه‌ها‭ ‬براين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آيين‌نامه‭ ‬و‭ ‬رويه‭ ‬و‭ ‬مصوبه‭ ‬نداريم‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬كه‭ ‬آيين‌نامه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬در‭ ‬هيأت‭ ‬وزيران‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭ ‬حجت‭ ‬بر‭ ‬همگان‭ ‬تمام‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬لاك‌پشتي‭ ‬درآيد‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬در‭ ‬نخستين‭ ‬گام‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬گردهمايي‭ ‬ملي‭ ‬كشاورزي‭ ‬فراسرزميني‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬يا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬حضور‭ ‬بيشتري‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزميني‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬حداكثري‭ ‬فعالان‭ ‬اين‭ ‬حرفه‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬جمع‌بندي‭ ‬نهايي‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬خيزش‭ ‬ملي‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭. ‬

سرمقاله- ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ - سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow