صنعت دام و طیور و آبزیان
تسهیل‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬شفاف‌سازی

شعار‭ ‬قرنطینه‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ :‬
رعایت‭ ‬ضوابط‭ ‬بهداشتی‭ -  ‬قرنطینه‌ای

تسهیل‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬شفاف‌سازی

دکتر‭ ‬محمدیان،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬قرنطینه‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬زیستی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اصلی‭ ‬قرنطینه‭ ‬گفت‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ماده‭ ‬۷‭ ‬قانون‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬واردات،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬ترانزیت‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬دام‭ ‬زنده،‭ ‬فراورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬مرتبط‭ ‬دامپزشکی‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬حوزه‭ ‬قرنطینه‭ ‬بر‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬فراورده‌های‭ ‬خام‭ ‬دامی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دامپزشکی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتی‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬حفظ‭ ‬بهداشت‭ ‬جمعیت‭ ‬دامی،‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬بیماری‌های‭ ‬مشترک‭ ‬بین‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬
دکتر‭ ‬محمدیان‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬صادرات،‭ ‬امور‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬استانها‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬الزامات‭ ‬بهداشتی‭ ‬کشور‭ ‬مقصد‭ ‬از‭ ‬ضروریات‭ ‬می‌باشد‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬حضور‭ ‬ماندگار‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬هدف‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬در‭ ‬۱۱‭ ‬ماهه‭ ‬امسال،‭ ‬برای‭ ‬۶۹‭ ‬محصول‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬۱۸‭ ‬هزار‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬واردات‭ ‬کالاهای‭ ‬مذکور،‭ ‬ضمن‭ ‬ارزیابی‭ ‬خطر‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬میدانی‭ ‬کشور‭ ‬مبداء‭ ‬واردات،‭ ‬بازدید‭ ‬میدانی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬به‌عمل‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تایید‭ ‬الزامات‭ ‬بهداشتی‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬توسط‭ ‬مرجع‭ ‬ذی‌صلاح‭ ‬کشور‭ ‬مبداء،‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬واردات‭ ‬صادر‭ ‬می‌گردد‭.
‬در‭ ‬مورد‭ ‬تسهیل‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬اقدامات‭ ‬قرنطینه،‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬توضیح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬امورات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬ترانزیت‭ ‬توسط‭ ‬ادارات‭ ‬کل‭ ‬دامپزشکی‭ ‬استان‌ها‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬متقاضیان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬واردات‭ ‬نیز‭ ‬مدارک‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سامانه‭ ‬یکپارچه‭ ‬قرنطینه‭ ‬بارگذاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬تکمیل،‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬صادر‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬احتمالی‭ ‬مشکلات‭ ‬جوابگو‭ ‬هستند‭.‬
در‭ ‬خصوص‭ ‬واردات‭ ‬دام‭ ‬زنده،‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬چه‭ ‬فعالیتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد؟
در‭ ‬واردات‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬گاو،‭ ‬گوسفند،‭ ‬اسب،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‌دار‭ ‬پرندگان،‭ ‬تخم‭ ‬چشم‭‌‬زده‭ ‬ماهی،‭ ‬بچه‌‬ماهی‭ ‬و‭ ‬اسپرم،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ارائه‭ ‬موافقت‭ ‬اولیه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬مخاطرات‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬میدانی‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬الزامات‭ ‬بهداشتی‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬برای‭ ‬تایید‭ ‬به‭ ‬دامپزشکی‭ ‬دولتی‭ ‬کشور‭ ‬مبداء،‭ ‬مراحل‭ ‬قرنطینه‌ای‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مبداء‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬می‌آید‭. ‬ ‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آزمایش‌های‭ ‬لازم‭ ‬مجوز‭ ‬بهداشتی‭ ‬ترخیص‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬کشور‌های‭ ‬مبداء‭ ‬واردات،‭ ‬در‭ ‬حال‭‌‬حاضر‭ ‬برای‭ ‬دام‭ ‬زنده‭ ‬شامل‭: ‬آمریکا،‭ ‬آلمان،‭ ‬فرانسه،‭ ‬اتریش‭ ‬و‭ ‬اسپانیا‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کشور‌های‭ ‬فرانسه،‭ ‬اسپانیا،‭ ‬انگلستان،‭ ‬کانادا‭ ‬و‭ ‬آلمان‭ ‬نیز‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬و‭ ‬تخم‭ ‬نطفه‭‌‬دار‭ ‬وارد‭ ‬می‌گردد‭. ‬همچنین‭ ‬مبداء‭ ‬واردات‭ ‬تخم‭ ‬چشم‭‌‬زده‭ ‬ماهی‭ ‬از‭ ‬کشور‌های‭ ‬فرانسه،‭ ‬لهستان،‭ ‬دانمارک،‭ ‬اسپانیا،‭ ‬انگلستان،‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬می‌باشد‭.‬
در‭ ‬خصوص‭ ‬قرنطینه‭ ‬چه‭ ‬اقدامات‭ ‬جدیدی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬؟
در‭ ‬صدد‭ ‬هستیم‭ ‬تمام‭ ‬خدمات‭ ‬دفتر‭ ‬قرنطینه‭ ‬بصورت‭ ‬غیر‬حضوری‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سامانه‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬آن،‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌ها‭ ‬را‭ ‬مهیا‭ ‬نماییم‭ ‬تا‭ ‬متقاضیان‭ ‬در‭ ‬حداقل‭ ‬زمان‭ ‬ممکن‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مراجعه‭ ‬حضوری‭ ‬بتوانند‭ ‬خدمات‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬نمایند‭. ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬همکاری‭ ‬متقاضیان‭ ‬نیز‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.  ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow